Login

Šablony pro ZŠ

Naše škola podala žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003078 a pracovním názvem „Společně za úspěchem“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 797 729,- Kč.

Realizace projektu - od 1.1. 2017 do 31. 12. 2018.
V rámci projektu bude probíhat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, učitelé získají nové poznatky  v oblasti společného vzdělávání ve čtenářské gramotnosti a inkluzivního vzdělávání. Budou probíhat odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči žáků základní školy.

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Ředitelské volno
Vážení rodiče, na dny 3.a 4. ledna 2019 vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů „ředitelské volno". Škola včetně školní družiny a školní jídelny je uzavřena. Děkujeme za pochopení.
V úterý 18.12. proběhly na naší škole tradiční vánoční dílničky.
PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 26.10. se na naší škole uskutečnil další netradiční den. Žáci nezasedli do lavic jako obvykle. Školním projektem jsme si připomněli 100.výročí vzniku ČSR. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu v občanství,osobní statečnosti a společenské aktivitě.
Výsledky práce žáků můžete sledovat na měnících se fotografiích viz sekce fotogalerie.
Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy