Login

NOVINKY

Informace k platbě obědů pro školní rok 2020 / 2021

Pro příští školní rok jsou platby obědů pouze bezhotovostní.

Placení stravného bankovním převodem:
Na bankovní účet:  181570837/0300
Variabilní symbol: 
324001 
Částka zálohy: 550,- Kč
První splátka: 15. 8. 2020
Poslední splátka: 15. 5. 2021
V případě, že dítě má jiné příjmení, uveďte jeho jméno a příjmení do zpráv příjemci.

Přeplatky se vrací jednou ročně zpět na váš účet a to vždy během letních prázdnin.

Přihlášky ke stravování musí být vyplněny a odevzdány během září. Přihlášku ke stravování najdete ZDE (možno vytisknout) nebo ji děti dostanou na začátku školního roku.
Řád školní jídelny najdete ZDE.


 

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

19.06. 2020

Praha, 15.června 2020 
Předání vysvědčení se budou moci zúčastnit všichni žáci.
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology  rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.
Celý článek najdete ZDE.

Proto v pátek 26.6. 2020 v běžný čas vyučování, tedy v 7.50, začne závěrečný školní ceremoniál a vy si budete moci společně se všemi svými spolužáky přebrat vysvědčení. Pro vstup dítěte do školy je nutné vytisknout a vyplnit formulář čestného prohlášení (ke stažení ZDE). Ke vstupu do školy je také nutné mít roušku. Kdo ještě neodevzdal učebnice, odevzdá je v tento den. Bez prohlášení a roušky nemůže být dítě vpuštěno. Pokud již dítě v uplynulých dnech školu navštěvovalo a prohlášení odevzdalo, znovu jej přinést nemusí.
Pokud by se objevil závažný problém a dítě se nemohlo dostavit k převzetí vysvědčení, vyzvedne si jej zákonný zástupce v kanceláři školy v týdnu od 29.6. do 3.7. 2020 a to po předchozí telefonické domluvě.
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

03.06. 2020
PROVOZNÍ - KUCHAŘ / KUCHAŘKA
Jedná se o pracovní místo na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené. Kuchyně je po rekonstrukci, nově vybavená.
Požadujeme: 
Vyučen v oboru, praxe v oboru (ve školském zařízení vítána), znalost hygienických předpisů ve školní jídelně, HACCP, znalost předpisů školního a závodního stravování, znalost normování i na PC, uživatelská obsluha PC. Znalost obsluhy konvektomatů a elektrických spotřebičů.
Zaměstnanecké výhody:
Podnikové stravování, příspěvky FKSP. Příplatek za vedení a osobní příplatek.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy:
Mgr. Vladimíra Strolená
telefon: 476 118 012 (od 7:00 do 13:00)
e-mail:  reditel@zsobrnice.cz
Osobní kontakt po telefonické domluvě.

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Ředitelské volno

Oznamuji, že v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji volné dny dle §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z technických důvodů (zahájení opravy stoupaček a odpadů).

INFORMACE O KONZULTACÍCH PRO ŽÁKY II. STUPNĚ

03.06. 2020

Konzultace budou probíhat podle následujícího rozpisu:

  • 6.A+7.B – v pondělí – 8. 6., 15. 6, 22. 6.
  • 8.A, 8.B – ve středu – 10. 6., 17. 6., 24. 6.
  • 9.A – ve čtvrtek 11. 6., ve středu 17. 6., 25. 6., ve čtvrtek 25. 6.  

Konzultace začínají v 8:15, končí v 11:45.       

1) Do školy vchází žáci hlavním vchodem, je nutné dodržet přesný čas příchodu 8:15 a odchodu 11:45 (při pozdním příchodu nebudou žáci vpuštěni do školy). Žáky si vyzvedává před školou vyučující. Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry. 

2) Při prvním  vstupu do školy odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení s datem nástupu (bez prohlášení nemohou být žáci vpuštěni do školy). Prohlášení je možno vyzvednout ve vstupních prostorách školy nebo vytisknout z webu. (ke stažení zde). Před odchodem do třídy si žáci dezinfikují ruce.

3) S sebou 2 roušky v sáčku, při vstupu do školy musí mít žáci roušku nasazenou.  Žáci si vezmou všechny učebnice, které mají, vezmou si s sebou i všechny sešity. Pro další dny budou učebnice zůstávat ve škole. Nezapomenou si psací potřeby, přezůvky, svačinu. Nutno vzít pití! Automat nefunkční z hygienických důvodů. Obědy budou zajištěny, kontaktujte vedoucí školní jídelny na telefonním čísle: 476 118 254

Platí se převodem nebo složenkou.
Číslo účtu: 181570837/0300 

VS: 324001
Cena:

7 – 10 let = 22,- Kč
10 – 15 let = 24,- Kč
15 a více let = 25,- Kč

4) Skupiny jsou neměnné.
5) V případě, že se přihlášený žák nebude moci zúčastnit konzultace, sdělte informaci předem (telefonicky nebo prostřednictvím elektronické žákovské). V případě, že tuto skutečnost nebudete vědět předem (náhlá nevolnost), omluvte své dítě v den konzultace. 
6) Žáci respektují pokyny vyučujících ohledně hygieny a bezpečného pohybu v prostorách školy. V případě, že nebudou pokyny respektovat, budou z konzultačních hodin vyloučeni.

 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. 1. 2. – 10. 3. 2020)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 Dbejte pokynů vyučujících.

Návrat do školy - 9. ročník a I. stupeň

06.05. 2020

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím. Škola postupně zahájí náhradní vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku a žáky 1. stupně. Provoz bude zahájen v souladu s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Účast na uvedených aktivitách je dobrovolná. O účasti rozhoduje zákonný zástupce. Žákům, kteří se nezapojí, bude nadále poskytována výuka distanční formou.
Důležitou informací je zvážení, zda vaše dcera/váš syn nespadá do tzv. rizikové skupiny. Přihláška bude doložena Čestným prohlášením (ke stažení zde). Odevzdají všichni žáci, kteří budou docházet do školy.

U žáků 9. ročníku, jejichž zákonný zástupce se rozhodne, že se jeho dítě zúčastní přípravy na přijímací zkoušku na střední školu, musí vyjádřit zájem o tuto přípravu do 7. 5. 2020.  Po 11. 5. 2020 nelze do skupiny přijmout další žáky. 

U žáků 1. stupně, jejichž zákonný zástupce se rozhodne, že se jeho syn/dcera zúčastní vzdělávacích aktivit, musí vyjádřit zájem do 18. 5. 2020 (ke stažení zde).  Dle přihlášeného počtu žáků budou vytvořeny 15 členné neměnné skupiny. Složení skupiny   nemusí být shodné s třídními kmenovými kolektivy. Po 25. 5. 2020 nelze do skupiny přijmout další žáky.

V době od 7.50 do 16.00 hodin škola žákům poskytne následující činnosti.
V dopolední části (od 7.50 do 11.30 + oběd) proběhnou aktivity zaměřené na vzdělávání žáků. Skupina bude přidělena jednomu pedagogickému pracovníkovi, který nemusí být kmenovým třídním učitelem žáků ve skupině. V odpolední části, která pokračuje po obědě až do 16.00 hodin a žák senemusí zúčastnit, budou probíhat volnočasové aktivity. Přestože by se někteří žáci odpoledních aktivit neúčastnili, nelze složení odpolední skupiny měnit. Je shodné s dopoledním, skupiny se nemohou smísit.

Školní jídelna bude zprovozněna s ohledem na počet přihlášených žáků ke stravování. V případě zprovoznění školní jídelny budou obědy vydávány skupinám žáků se zachováním předepsaných hygienických norem. Provoz školní družiny v běžné podobě je zrušen.

Přihlášku pro I. stupeň a čestné prohlášení si můžete stáhnout prostřednictvím odkazů v textu.  Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout ve škole ve vstupní hale v době od 8.00 do 12.00 (vyjma víkendů a státního svátku).
Vyplněné formuláře vhoďte do krabice ve vchodu do školy nebo zašlete poštou, nejdéle však do 18. 5. 2020.

Žáci bez přihlášení nebudou do skupiny zařazeni. Bližší informace k organizaci vzdělávání, rozdělení skupin, vstupu do školy a pobytu ve škole, budou sděleny po uzavření počtu přihlášek.AKTUALITY

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodiče nových žáků 1.tříd se sejdou na informativní schůzce 24.6.2020 od 15:00 v prostorách školy.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Informace se zobrazí po kliknutí na nadpis.

DŮLEŽITÉ - VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace o vydávání vysvědčení najdete v sekci NOVINKY.

HRAJEME SI S UČENÍM

I s učením si můžete jen hrát aneb zajímavosti pro žáky od 1. do 5. tříd. Klikněte na nadpis a najdete tak odkazy, které vás přenesou k zábavě.

VELKÝ ÚSPĚCH! GRATULUJEME!

Třída 5.A obsadila nádherné 2.místo
v kategorii třídních kolektivů.
A o co šlo? O soutěž o nejkrásnější básničku v rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti. Bližší informace najdete v sekci nástěnka.

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

obrázek
Informace o tom, co Česká televize připravila jako pomoc rodičům a jejich dětem při domácím vzdělávání. Najdete zde odkazy na vysílání, na některá videa i na nový vzdělávací web ČT EDU.
V souvislosti s vysíláním ČT připravila Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy. Informaci, jak se k těmto testům přihlásit, zde také najdete.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy