Login

1.A

ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. 6. 2020 v 7, 50 hodin v naší třídě. Těším se, že se všichni dostavíte. Zároveň si můžete vzít domů úbory na tělocvik a ručníky. Takže příští pátek ÚžasnýÚžasnýÚžasný
Pro vstup dítěte do školy je nutné vytisknout a vyplnit formulář čestného prohlášení (ke stažení ZDE). Ke vstupu do školy je také nutné mít roušku. Kdo ještě neodevzdal učebnice, odevzdá je v tento den. Bez prohlášení a roušky nemůže být dítě vpuštěno. Pokud již dítě v uplynulých dnech školu navštěvovalo a prohlášení odevzdalo, znovu jej přinést nemusí.
Pokud by se objevil závažný problém a dítě se nemohlo dostavit k převzetí vysvědčení, vyzvedne si jej zákonný zástupce v kanceláři školy v týdnu od 29.6. do 3.7. 2020 a to po předchozí telefonické domluvě.

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO 2. TŘÍDY

sešity:                                         ostatní pomůcky a potřeby:          
č. 624    1ks                                  Tv úbor + cvičky
č. 644    1ks                                  bačkory
č. 513    8ks                                  WC papír
č. 512  12ks                                  mýdlo tekuté
+ obaly průhledné bezbarvé         ručník
                                                      pero, zmizík, propiska 
potřeby na Vv a Pč:                     guma, ořezávátko
barevné papíry                              pastelky
bílé čtvrtky A3    10ks                    tužky č. 1, 2, 3
bílé čtvrtky A4    20ks                    papírové kapesníky
žluté papíry A4   20ks                    obaly na učebnice

vodovky
tempery
voskovky
štětce - slabý a silný
lepidlo tužkové   2ks
nůžky
modelína
fixy
pracovní oblečení

Pomůcky a potřeby zakupte, prosím, do začátku školního roku, abychom mohli v září začít pracovat a dohnali vše, co jsme v letošním roce nestihli. Děkuji.
Usmívající se

CHVÁLÍM!!!

Mirečka, Bibi, Natálku, Valentína a Jenni za velmi pěknou práci ve školeÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 15. 6. - 19. 6. - POSLEDNÍ

čtení - SLABIKÁŘ - str. 120 - 123

psaní - nácvik psacího písmena F - Písanka 3 - str. 22
           nácvik psacího písmena Ch - str. 23
       - postupně dopište do konce školního roku zbývající stránky Písanky 3 - str. 24 - 32

matematika - pracovní sešit 4 - str. 14 - 15

prvouka - Cestička do školy II - opakování - str. 34 - 36

POCHVALA

pro Natálku, Bibi, Mirečka a Valentína, kteří moc pěkně pracují ve škole a dělají mi radostÚžasnýÚžasnýÚžasný
A co vy ostatní? Někteří se dosud neozvali vůbec a pokud nedělají nic, bude jim vše, co zameškali, ve druhé třídě chybětZamračený

UČIVO NA TÝDEN OD 8. 6. - 12. 6.

čtení - SLABIKÁŘ- čtení textu - str. 115 - 119

psaní - nácvik psacích písmen ř Ř - Písanka 3 - str. 18
         - nácvik psacího písmena g - str. 19
         - nácvik psacího písmena G - str. 20
         - nácvik psacího písmena f - str. 21

matematika - Pracovní sešit 4 - str. 9 - geometrie - spojuj podle pravítka a vybarvi vždy dva obrazce podle zadání
                    - sčítání s přechodem desítky do 20 - str. 10 - 13

prvouka - Cestička do školy II - Pozor na úrazy - str. 32, 33

CHVÁLÍM !!!

Natálku, Biancu, Valentína a Mirečka za aktivní práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný.
Další, kdo pracovali doma jsou Štefánek a AdélkaUsmívající se.

UČIVO NA TÝDEN OD 1. 6. - 5. 6.

čtení - SLABIKÁŘ - str. 112 - 114
        - nácvik čtení slov - sloupce 1, 2, 3, 4 - str. 68

psaní - nácvik velkého psacího písmena B - Písanka 3 - str. 14, 15
          - nácvik psacích písmen ž, Ž - Písanka 3 - str. 16, 17

matematika - sčítání s přechodem desítky do 20
                    - pracovní sešit 4 - str. 5 - 8

prvouka - Cestička do školy II - opakování - str. 28 - 29
                                              - Léto - str. 30 - 31

POCHVALA

Úžasný pro Mirečka za domácí práci v minulém týdnu.

UČIVO NA TÝDEN OD 25. 5. - 29. 5.

Žádám rodiče, aby se během tohoto týdne zastavili některý den dopoledne (8 - 12 hod) ve škole, kde budou mít u šaten připravený 3. díl Písanky a pracovní sešit z matematiky 4, se kterými budeme do konce roku pracovat. (Netýká se dětí, které budou chodit od 25. 5. do školy.)

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu ď, ť, ň - str. 109 - 111
                          - nácvik čtení slov - 4 sloupce ď, ť, ň - str. 68

psaní - nácvik psacího písmena E - Písanka č. 3 - str. 11
        - nácvik psacího písmena b - Písanka č. 3 - str. 12, 13
        - postupně po chvilkách si dopisujte do písanky to, co jste už nacvičili na papír nebo jiného sešitu
          Písanka č. 3 - str. 1 - 10

matematika - pracovní sešit 4 - opakování - str. 1 - 4

prvouka - Cestička do školy II - str. 26 - předveď doma rodičům, jak se děti baví
                                            - str. 27/3 - zkus doplnit vynechané údaje

CHVÁLÍM!!!

Biancu, Štefánka, Natálku a Mirečka za pilnou práci ÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 18. 5. - 22. 5.

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu bě, pě, vě, mě - str. 106 - 108
                          - nácvik čtení slov bě, pě, vě, mě - 5 sloupců - str. 67

psaní - nácvik psacího písmena D - správný tvar písmena pište podle slabikáře - str. 124 - 125
         - napiš 3 řádky velkého psacího písmena D
         - přepiš slova vždy po jednom řádku:
Dan
David
Dáša
         - střídej psací písmeno d D

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
                  - opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír příklady:
                  8 + _ = 10            2 + _ = 10
                  1 + _ = 10            7 + _ = 10
                  5 + _ = 10            4 + _ = 10
                  6 + _ = 10            9 + _ = 10
                  3 + _ = 10            8 + _ = 10
                  7 + _ = 10            5 + _ = 10
                  - slovní úloha: Na rybníku plavalo 14 hus a 5 kachniček. Kolik tam plave hus a kachniček celkem?
                 Znázorni: .....................
                 Vypočítej: .....................
                 Napiš odpověď: ......................................

prvouka - Cestička do školy II - str. 25/6 - dopiš do vět vhodná slova z nabídky

CHVÁLÍM!!!

BIBI a MIREČKA za práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 11. 5. - 15. 5.

4čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu dě, tě, ně - str. 104 - 105
                         - nácvik čtení slov - 4 sloupce dě, tě, ně - str. 66
                         - dále procvičujte hláskování a skládání slov a vět

psaní - nácvik psacího písmena č Č - správný tvar písmen dodržujte podle slabikáře - str. 124 - 125
         - napiš 3 řádky malého psacího č
         - napiš 3 řádky velkého psacího Č
         - přepiš slova a věty vždy po jednom řádku:
čepice
Čenda
Čí je to?
Čí je Mourek?
Proč Terezka pláče?
         - střídej psací písmeno č Č

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
                  - opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír příklady typu:
9 + 1 + 4 =             4 + 6 + 2 =
8 + 2 + 7 =             3 + 7 + 5 =
7 + 3 + 5 =             2 + 8 + 6 =
6 + 4 + 9 =             1 + 9 + 8 =
5 + 5 + 1 =             8 + 2 + 3 =
- slovní úloha: Tatínek dal do košíku 18 jablíček. Maminka 3 jablíčka vyndala. Kolik jablek zůstalo v košíčku?
Znázorni: ..........
Vypočítej: .........
Napiš odpověď: .........

prvouka - Cestička do školy II - Volný čas - str. 24 - prohlédni si obrázek a povídej si s rodiči o návštěvě divadla

CHVÁLÍM!!!

opět BIBI a NATÁLKU za vzorně plněnou domácí práci v minulém týdnuÚžasnýÚžasnýÚžasný.
Také Mirečka a ŠtefánkaÚžasný, super, snažíte se.
Nově se k nám přidala AdélkaÚžasný, tak jen tak dál, pracuj podle zadání, chválím taktéž.

UČIVO NA TÝDEN OD 4. 5. - 7. 5.

čtení - SLABIKÁŘ - čtení textu di, ti, ni - str. 102 -103
                          - nácvik čtení slov - 4 sloupce - str. 66 - di, dí,  ti, tí,  ni, ní
                          - dál procvičujte hláskování slov, skládání slov a vět podle slabikáře

psaní - nácvik psacího písmena c, C - správný tvar písmen dodržujte podle slabikáře - str. 124 - 125, napiš 3 řádky malého psacího písmena c
        - napiš 3 řádky velkého psacího písmena C
        - přepiš slova a věty vždy po jednom řádku:

copy
celý
Vánoce
Cilka
Co to je?
v noci
střídej psací písmeno c C

matematika - str. 32/7, 8, 9
                  - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Cestička do školy II - Jarní hry - str. 23/1, 2, 3, 4
             - vypracuj cvičení podle zadání
CHVÁLÍM!!!

Biancu, Mirečka, Natálku a Štefánka za vzornou domácí práciÚžasný A co vy OSTATNÍ?

UČIVO NA TÝDEN OD 27. 4. - 1. 5

čtení - SLABIKÁŘ - slabikotvorné r a l - str. 100 - 101
                          - 3 sloupce - str. 67 - nácvik čtení slov se slabikotvorným r a l
                          - hláskujte slova, skládejte věty podle slabikáře

psaní - nácvik psacího písmena L - dodržujte správný tvar písmena podle slbikáře ze str. 124 - 125  - napiš 3 řádky
přepiš slova vždy po jednom řádku:
Lada
Lída
Lipno
střídej psací písmeno l L
matematika - str. 32/ 4, 5, 6
- stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Jarní hry str. 22
- povídej o obrázku a zkus nakreslit na papír obrázek, jak si hraješ na jaře nejraději ty

CHVÁLÍM!!!

za domácí práci v minulém týdnu Bibi, Natálku, Mirečka a nově Štefánka!Úžasný

UČIVO NA TÝDEN OD 20.4. - 24.4.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno F f, CH ch - str. 98,99
                            
- nácvik čtení slov     - sloupce f - 64, 65
                                                            -  sloupce ch - 64, 65
                             -
skládejte dál ze zásobníku písmen věty podle slabikáře, dodržujte velké písmeno na začátku věty a znaménko za větou

psaní - nácvik psacího písmena T - dodržujte správný tvar písmena podle slabikáře ze str. 124-125 - napiš 3 řádky (můžeš trénovat i víc)
         - dále přepiš slova a věty - vždy po jednom řádku

Tom
Tonda
Teto!
střídej psací písmeno t, T
Pilot létá!
To je vody!

matematika - str. 32/1,2,3
                    - procvičujte stále sčítání a odečítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka - Cestička do školy II - str. 19/1 (zkus napsat na papír slova složená ze slabikáře)
              - vybravit obrázek
              - 19/3 - dopiš slova z nabídky
              - str. 20/1 - vzpomínáme na Velikonoce - dopiš slova z nabídky
                str. 21/2 - dokresli kraslice
              - dobrovolně pro šikovné děti str. 21/3,4

UČIVO NA TÝDEN OD 14. 4. - 17. 4.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno G g - str. 97
                          - nácvik čtení slov - sloupce g - str. 63, str. 65
                          - dále skládat ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty - využívejte věty ze slabikáře
                            (u vět dodržujte velké písmeno na začátku věty a znaménko za větou)

psaní - nácvik psacího písmena P - podle slabikáře str. 124 - 125 dodržuj správný tvar
           předepište dětem 3 řádky - dále prosím o pomocné linky nebo psaní podle podložky
         - dále přepiš slova a věty - vždy po jednom řádku:

Pavla
Pepo!
Pozor!
střídat psací písmena p P

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání
                    do 20 bez přechodu desítky

                  - str. 31/4,5,6,7
                  

prvouka - Cestička do školy II - Pozorujeme jarní přírodu

            - str. 17
            - str. 18/5 - dopište vhodná slova

(pokud neumíme ještě některá písmena, pište slova z nabídky - oranžová TISKACE),
 nebo zkus opsat podle vzoru v nabídce)

 

ÚžasnýOpět chválím Mirečka a Bibi za zaslanou domácí práci!

Chválím !!!

Chválím Biancu Gunárovou za domácí práciÚžasný.

POCHVALA za aktivní domácí práci!!!

Chválím Mirečka Cinu a Natálku Horváthovou, jen tak dál! Úžasný Přidá se někdo další?

UČIVO NA TÝDEN OD 6.4. - 8.4.

další bude zadáno vzhledem k velikonočním svátkům až od 14.4.

 

čtení   - SLABIKÁŘ - dále procvičujte čtení - čtěte denně - str. 96

          - nadále skládejte ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty

psaní  - nácvik psacího písmene U - podle slabikáře - str. 124-125

          - předepište dětem do domácí písanky (nebo papír) - prosím nadále o pomocné linky - 3 řádky 

          - přepiš na další řádek větu U lesa je potok.

          - přepiš psacím písmem jeden řádek u, U

matematika - stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

          - str. 31/1, 2, 3

prvouka - Cestička do školy II - Začíná jaro - str. 16

 

Přeji krásné velikonoční svátky vám i vašim rodičům a byla bych ráda, kdybych měla nějakou zpětnou vazbu, zda učení doma zvládáte. Stále nikdo nereaguje na můj
e-mail : chroma@zsobrnice.cz . Již se těším, až se znovu konečně sejdeme ve škole v naší třídě :-). Ch.

UČIVO NA TÝDEN OD 30.3. - 3.4.

čtení - SLABIKÁŘ - dále pokračovat v nácviku čtení Ř ř - str. 92 – 95


         - nácvik čtení slov – sloupce Ř ř – str. 63, 65

         - skládat ze zásobníku písmen spojení slov  a jednoduché věty
       

psaní - nácvik psacího písmena S - podle slabikáře str. 124 - 125,

            předepište dětem do domácí písanky, prosím o pomocné linky - 4 řádky

          - opsat ze slabikáře do domácí písanky - str. 33

            věty K k  Alík, Alík, Alík

                          malý jako malík.

                   R r   Máma má ráda operu.

                          Já mám rád kino.

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

                    - str. 30

prvouka - Cestička do školy II. - str. 15/1 - Roční doby

              - na papír - nakresli obrázek, jak si hraješ - OBVYKLE - na jaře ty

 

Domácí úkoly posílejte ofocené, kdo má možnost, na adresu chroma@zsobrnice.cz

 

         

UČIVO NA TÝDEN OD 23.3. - 27.3.

čtení - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno Ř ř - str. 89-91
  • str. 90 - ROZPOČÍTADLO - naučit zpaměti
  • nácvik čtení slov - sloupce ř - str. 63, 
  • ř - str. 65

        - skládat ze zásobníku písmen spojení slov a jednoduché věty

psaní - procvičovat správné tvary písmen

        - do domácí  písanky - opsat 4 řádky str. 33 D d - Ota dudá na dudy.,.....

        - nácvik psaní písmena K dle slabikáře - str. 124 - str. 125, předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky - 4 řádky

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
        - str. 29

prvouka - Lidská práce - řemesla - str. 12 Cestička do školy II.

            - Bez práce nejsou koláče - str. 13 - cv. 2 (cvičení 1 vynechat)

            - O dvanácti měsíčkách - pohádka (dle možností přečíst nebo se podívat na YouTube)
            - str. 14/1,2,3 - procvičovat roční doby a měsíce

 

UČIVO NA TÝDEN 16. 3. - 20. 3.

čtení - SLABIKÁŘ str. 83
- hláska a písmeno Ž ž - str. 84 - 88
- nácvik čtení slov - sloupce - ž - str. 62
- ž - str. 65

psaní - procvičovat správné tvary písmen, které již umíme napsat podle domácí písanky

matematika - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
- str. 27 -28

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)

na písanku – obal A4

na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

vodové barvy, voskové pastelky – 12ks, lepidlo (vysouvací) – 2 ks, nůžky se zaoblenými konci (označené), štětec plochý č. 12, štětce kulaté č. 2 a 7, složka barevných papírů, bílé čtvrtky A3 – 10 ks, bílé čtvrtky A4 – 20 ks, náčrtníkové papíry (žluté) – 20 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

ručník s poutkem (podepsaný), mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

AKTUALITY

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodiče nových žáků 1.tříd se sejdou na informativní schůzce 24.6.2020 od 15:00 v prostorách školy.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Informace se zobrazí po kliknutí na nadpis.

DŮLEŽITÉ - VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace o vydávání vysvědčení najdete v sekci NOVINKY.

HRAJEME SI S UČENÍM

I s učením si můžete jen hrát aneb zajímavosti pro žáky od 1. do 5. tříd. Klikněte na nadpis a najdete tak odkazy, které vás přenesou k zábavě.

VELKÝ ÚSPĚCH! GRATULUJEME!

Třída 5.A obsadila nádherné 2.místo
v kategorii třídních kolektivů.
A o co šlo? O soutěž o nejkrásnější básničku v rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti. Bližší informace najdete v sekci nástěnka.

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

obrázek
Informace o tom, co Česká televize připravila jako pomoc rodičům a jejich dětem při domácím vzdělávání. Najdete zde odkazy na vysílání, na některá videa i na nový vzdělávací web ČT EDU.
V souvislosti s vysíláním ČT připravila Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy. Informaci, jak se k těmto testům přihlásit, zde také najdete.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy