Login

1.B

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace k vydávání vysvědčení najdete ZDE - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.

Usmívající se SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO 2. TŘÍDY

sešity                                    ostatní pomůcky a potřeby         
č. 624    1ks                                  Tv úbor + cvičky
č. 644    1ks                                  bačkory
č. 513    8ks                                  WC papír
č. 512  12ks                                  mýdlo tekuté
+ obaly průhledné bezbarvé            ručník
                                                    pero, zmizík, propiska 
potřeby na Vv a Pč:                guma, ořezávátko
barevné papíry                              pastelky
bílé čtvrtky A3    10ks                    tužky č. 1, 2, 3
bílé čtvrtky A4    20ks                    papírové kapesníky
žluté papíry A4   20ks                    obaly na učebnice

vodovky
tempery
voskovky
štětce - slabý a silný
lepidlo tužkové   2ks
nůžky
modelína
fixy
pracovní oblečení

UČIVO NA TÝDEN OD 15. 6. DO 19. 6. POSLEDNÍ

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 120 - 123
                          
                                                 
 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena F - písanka č.3 - str. 22
             nácvik psacího písmena Ch - písanka č.3 - str 23
             postupně dopište do konce školního roku
             zbývající stránky písanky str. 24 - 32
             
          
M -       pracovní sešit č.4 - str. 14, 15
          

Prv - Cestička do školy II. 
          Opakování str. 34, 36

UČIVO NA TÝDEN OD 8. 6. DO 12. 6.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 115 - 119
                          
                                                 
 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena ř, Ř - písanka č.3 - str. 18
             nácvik psacího písmena g - písanka č.3 - str 19
             nácvik psacího písmena G - písanka č.3 - str 20
             nácvik psacího písmena - písanka č.3 - str 21
          
M -       pracovní sešit č.4 - str. 9
            geometrie - spojuj podle pravítka,
                                vybarvi podle zadání
            sčítání s přechodem desítky do 20 str. 10 -13

Prv - Cestička do školy II. 
        Pozor na úrazy str. 32, 33
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
KE DNI DĚTÍ
PŘEJE VAŠE PANÍ UČITELKA !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 1. 6. DO 5. 6.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 112, 113, 114
                          nácvik čtení slov - sloupce 1, 2, 3, 4 str. 68 
                                                 

 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena B - písanka č.3 - str. 14, 15
             nácvik psacího písmena Ž, ž - písanka č.3 - str 16, 17
            
            
          
M -      sčítání s přechodem desítky do 20 
           pracovní sešit č.4 - str. 5 - 8
     

Prv - Cestička do školy II. 
         opakování str. 28, 29
         Léto - str. 30, 31
CHVÁLÍM ZA PILNOU DOMÁCÍ PRÁCI:

Smějící seSmějící seSmějící se Radečka !!!!
Žádám rodiče, aby se během tohoto týdne zastavili ve škole
některý den dopoledne (8 - 12 hodin),
kde budou mít připtavený 3. díl písanky a učebnici matematiky č. 4,
se kterými budeme do konce roku pracovat.

UČIVO NA TÝDEN OD 25. 5. DO 29. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu ď, ť, ň  str.109, 110, 111
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 68 
                                                 

 Psaní -
 nácvik psacího písmena E - písanka č.3 - str. 11
             nácvik psacího písmena b - písanka č.3 - str 12, 13
             postupně si po chvilkách dopisujte to,
             co jste nacvičili na papír (PÍSANKA str. 1-10)
            
          
M - pracovní sešit č.4 - opakování - str. 1 - 4
     

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 26 - předveď doma rodičům, jak se děti baví
         str. 27/3 - zkus doplnit vynechané údaje

UČIVO NA TÝDEN OD 18. 5. DO 22. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu bě, pě, vě, mě  str.106, 107, 108
                          nácvik čtení slov - 5 sloupců str. 67 
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacích písmen D
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Dan ..............
            David .............
            Dáša .............
            d D
 ..................

            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír:

       8 + _  = 10          2 + _  = 10
       1 + _  = 10          7 + _  = 10
       5 + _  = 10          4 + _  = 10
       6 + _  = 10          9 + _  = 10
       3 + _  = 10          8 + _  = 10
       7 + _  = 10          5 + _  = 10
 
      slovní úloha:
      Na rybníku plavalo 14 hus a 5 kachniček.
      Kolik tam plave hus a kachniček celkem?
      
      Znázorni:  ____________________________
      Vypočítej:   ___________________________
      Napiš odpověď:  _______________________
      

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 25/ 6
         Doplň do vět vhodná slova 
         z nabídky.

UČIVO NA TÝDEN OD 11. 5. DO 15. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu dě, tě, ně  str.104, 105
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 66 dě, tě, ně
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacích písmen č Č 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            čepice ..............
            Čenda .............
            Čí je to? .............
            Čí je Mourek? ...............
            Proč Tereza pláče? ..............
            č
 Č ..................
            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír:

       9 + 1 + 4 =            4 + 6 + 2 =
       8 + 2 + 7 =            3 + 7 + 5 =
       7 + 3 + 5 =            2 + 8 + 6 =
       6 + 4 + 9 =            1 + 9 + 8 =
       5 + 5 + 1 =            8 + 2 + 3 =
 
      slovní úloha:
      Tatínek dal do košíčku 18 jablíček.
      Maminka 3 jablka vyndala.
      Kolik jablek zůstalo v košíčku?
      Znázorni:  ____________________________
      Vypočítej:   ___________________________
      Napiš odpověď:  _______________________
      

Prv - Cestička do školy II. 
         Volný čas str. 24
         Prohlédni si obrázek a povídej si
         s rodiči o návštěvě divadla.
V PONDĚLÍ 4. 5. BUDU VE ŠKOLE OD 9:00 DO 10:00.
KDO POTŘEBUJE, MŮŽE SI PŘIJÍT PRO DOMÁCÍ A PRACOVNÍ SEŠITY. 
V. KOREJSOVÁ

UČIVO NA TÝDEN OD 4. 5. DO 8. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu di, ti, ni  str.102, 103
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 66 di-dí, ti-tí, ni-ní
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádkypsacích písmen c C 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            copy ..............
            celý .............
            Vánoce .............
            Cilka ...............
            v noci ..............
            Co je to?............

            c C ..................
            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/7, 8, 9

Prv - Cestička do školy II. 
         Jarní hry str. 23/1, 2, 3, 4
         vypracuj cvičení podle zadání
CHVÁLÍM ZA PILNOU PRÁCI :

DAVÍDKA Usmívající se

RADEČKA Usmívající se
POCHVALA ZA PILNOU PRÁCI OD 20.4 DO 24.4.

Usmívající seUsmívající seUsmívající se Maruška

Usmívající seUsmívající se Vojtíšek

Usmívající se Davídek

Usmívající se RadečekOSTATNÍ NEPOSLALI NIC !Zamračený

UČIVO NA TÝDEN OD 27.4. DO 1.5.

Čt - SLABIKÁŘ - slabikotvorné r a l  str.100, 101
                          nácvik čtení slov - 3 sloupce str. 67 slabikotvorné l, r
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacího písmene L 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova:
            Lada ..............
            Lída .............
            Lipno .............
            L, l ...............
          

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/4, 5, 6

Prv - Cestička do školy II. 
         Jarní hry str. 22
         - povídej o obrázku a zkus na papír
           nakreslit obrázek, jak si hraješ na jaře
           nejraději ty

UČIVO NA TÝDEN OD 20.4. DO 24.4.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno F, f a CH, ch str.98, 99
                          nácvik čtení slov - sloupce f str. 64, 65
                                                     sloupce ch str.64, 65
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov, 
                          jednoduché věty podle slabikáře
                          (Dodržujte velké písmeno na začátku 
                           věty a znaménko za větou !)

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacího písmene T 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Tom ..............
            Tonda .............
            Teto! .............
            T, t ...............
            Pilot létá.
            To je vody!

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/1, 2, 3

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 19/1 ( zkus napsat na papít slova složená ze slabik)
         vybarvi obrázek
         str. 19/3 dopiš slova z nabídky
         str. 20/1 Vzpomínáme na Velikonoce
         - dopiš slova z nabídky
         str. 21/2 dokresli kraslice
         dobrovolně pro šikovné děti str. 21/3, 4

Pochvala za pilnou práci od 14. 4. do 17. 4.


Usmívající seUsmívající seUsmívající se Davídek !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 14.4. DO 17.4.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno G,g str.97
                          nácvik čtení slov - sloupce g str.63
                                                     sloupec G, g str.65
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov, 
                          jednoduché věty podle slabikáře
                          (Dodržujte velké písmeno na začátku 
                           věty a znaménko za větou !)
 Psaní -
            nácvik (3 řádky) psacího písmena P  
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Pavla..............
            Pepo!.............
            Pozor.............
            P,p ...............

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 31/4,5,6,7

Prv - Cestička do školy II. 
         Pozorujte jarní přírodu str. 17
         str.18/5 dopište vhodná slova
          pište slova z nabídky - oranžová tiskace
         nebo zkus opsat podle vzoru v nabídce
Usmívající seCHVÁLÍM ZA DOMÁCÍ PRÁCI:
    Davídka 
    Vojtíška
Veselé Velikonoce
přeje paní učitelka
Usmívající se

UČIVO NA TÝDEN OD 6.4. DO 9.4.

Čt - SLABIKÁŘ - číst každý den, procvičovat str.96
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov a věty

 Psaní -
            nácvik (3 řádky) psacího písmena U dle slabikáře 
            str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            na další řádek napište větu:
            U lesa je potok.
            psacím písmem na jeden řádek střídat U u U u......

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 31/1,2,3

Prv - Cestička do školy II. 
         Začíná jaro str. 16
CHVÁLÍM !!!
Davídka za pilnou práci doma. Usmívající se

UČIVO NA TÝDEN OD 30.3. DO 3.4.

Čt - SLABIKÁŘ - dále pokračovat v nácviku čtení Ř ř - str. 92 - 95
                       
                       nácvik čtení slov - sloupce Ř ř str. 63, 65
                        skládat ze zásobníku písmen spojení slov a věty

 Psaní - do domácí písanky opsat ze str. 33 
             Alík, Alík, Alík
             malý jako malík.
             Máma má ráda operu.
             Já mám rád kino.

            nácvik (4 řádky) psacího písmena S dle slabikáře
            str. 124 - 125

            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)

M - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 30

Prv - Cestička do školy II. Roční doby
         na papír nakresli obrázek, jak si hraješ (obvykle) na jaře Ty.
      
DOMÁCÍ ÚKOLY POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova2@zsobrnice.cz
V prvním týdnu neposlal D.Ú. ani jeden žák !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno Ř ř - str. 89 - 91
                        str. 90 - ROZPOČÍTADLO - naučit zpaměti
                        nácvik čtení slov - sloupce Ř ř str. 63, 65
                        skládat ze zásobníku písmen slova a věty
 Psaní - procvičovat správné tvary písmen
            do domácí písanky opsat 4 řádky D d (Ota dudá na dudy...)
            nácvik (4 řádky) psacího písmena K dle slabikáře str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)

M - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 29

Prv - Lidská práce - řemesla - str. 12 Cestička do školy II.
        Bez práce nejsou koláče - str. 13 cv. 2 (cv. 1 vynechat)
        O dvanácti měsíčkách - pohádka - podívat se na YouTube
        str. 14/1, 2, 3 - procvičovat roční doby a měsíce
Dotazy k domácí přípravě žáků 1. B
posílejte na adresu: 
 korejsova2@zsobrnice.cz

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ

Milé děti Usmívající se, vzhledem k nečekané situaci je třeba, abyste se učili doma, a proto vám budu na tyto stránky každý týden zadávat učivo. Vyfotografujte své práce a pošlete na adresu:  
korejsova2@zsobrnice.cz

 
Učivo na týden od 16.3 do 20.3.


ČTENÍ:
SLABIKÁŘ str. 83
hláska a písmeno Ž,ž - str. 84 - 88
nácvik čtení slov - sloupce ž str. 62, 65

PSANÍ: 
Procvičovat na papír správný tvar písmen, která již umíme napsat podle domácí písanky.

MATEMATIKA: 
Procvočovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky str. 27,28

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)

na písanku – obal A4

na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

vodové barvy, voskové pastelky – 12ks, lepidlo (vysouvací) – 2 ks, nůžky se zaoblenými konci (označené), štětec plochý č. 12, štětce kulaté č. 2 a 7, složka barevných papírů, bílé čtvrtky A3 – 10 ks, bílé čtvrtky A4 – 20 ks, náčrtníkové papíry (žluté) – 20 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

ručník s poutkem (podepsaný), mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

AKTUALITY

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodiče nových žáků 1.tříd se sejdou na informativní schůzce 24.6.2020 od 15:00 v prostorách školy.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Informace se zobrazí po kliknutí na nadpis.

DŮLEŽITÉ - VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace o vydávání vysvědčení najdete v sekci NOVINKY.

HRAJEME SI S UČENÍM

I s učením si můžete jen hrát aneb zajímavosti pro žáky od 1. do 5. tříd. Klikněte na nadpis a najdete tak odkazy, které vás přenesou k zábavě.

VELKÝ ÚSPĚCH! GRATULUJEME!

Třída 5.A obsadila nádherné 2.místo
v kategorii třídních kolektivů.
A o co šlo? O soutěž o nejkrásnější básničku v rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti. Bližší informace najdete v sekci nástěnka.

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

obrázek
Informace o tom, co Česká televize připravila jako pomoc rodičům a jejich dětem při domácím vzdělávání. Najdete zde odkazy na vysílání, na některá videa i na nový vzdělávací web ČT EDU.
V souvislosti s vysíláním ČT připravila Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy. Informaci, jak se k těmto testům přihlásit, zde také najdete.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy