logotyp
Login

4.A

UČIVO DO 27. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B, L, M
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 29, 30, 31
        do sešitu Čj-D napište úkol str. 28/2 (3 řádky)
       
       Čt – čítanka „Josef Mánes“                                

M –  ústně učebnice M str. 45, 46
       pracovní sešit str. 12/ 4, 5, 6, 7
                             str. 13/ 1, 2

           násobilka !!! perfektně naučit !!!
           (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,
            které se budeme brzy učit)  

Vl –  Počasí a podnebí
        pracovní sešit str. 21/1
        
 – do malého sešitu napište:

        Kočka domácí        
        obratlovecsavec
        masožravec
        zvláštní stavba oka ( vidí dobře za šera)
        drápy - zatažitelné, měkké polštářky
        lov - číhá a kořist přepadne
        šelma kočkovitá
        
        nakreslete nebo nalepte obr.
 kočky                               

Vv – nakresli kočku domácí do sešitu z Př.

Čp – pečuj o květiny a domácího mazlíčka (pokud nějakého máte)

Tv – pohybové hry venku

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 20. 11. :

Barunka 
Verunka 
Sárinka   
Davídek        
Valentynka   
Danielka        
Karolínka O.   
Andělka          
Daniel      
      
       

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Valentynka, Honzík, Danielka a Karolínka H.


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Prosím všechny žáky, aby si dodělali zadané úkoly z anglického jazyka. 
Další online výuka proběhe v úterý 24.11. od 11 hodin.
Pozvánky pošlu na gmail.

Anglický jazyk

Z pracovního sešitu vypracujte na str.35 cv.1. Napište, kde se kdo nachází. Napište věty v anglickém jazyce a přeložte do českého. Pište do sešitů.
v učebnici na str.40 si zkuste přečíst text - Where´s click? 

NÁSTUP DO ŠKOLY

Dobrá zpráva!
Opět se uvidíte se svými spolužáky a paní učitelkou přímo ve škole.
Do školních lavic se vracíte
30. 11. 2020.

UČIVO DO 20. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B, L
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 27, 28
        do sešitu Čj-D napište úkol str. 27/13
        oranžový prac. sešit - str. 31/34

  Čt – čítanka „Makaróny jdou na procházku“
          (stará čítanka - "Pohádka o princezně a pávech")

                             
  M –  pracovní sešit str. 11 

           násobilka !!! perfektně naučit !!!
           (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,
            které se budeme brzy učit)

    
Vl –  Povrch ČR
        pracovní sešit str. 19/2
        (práce podle mapy v učebnici)
        pohoří - hnědě, nížiny - zeleně
                    

 – do malého sešitu napište:
        Pes domácí
        obratlovec, savec
        původně masožravec, člověk z něj udělal všežravce
        drápy nejsou zatažitelné
        lov - kořist unaví a uštve
        šelma psovitá
        výcvik - vodící pes, policejní pes (drogy), záchranář,...
        
        nakreslete obr.

                                 
Vv – nakresli psa domácího do sešitu z Př.

Čp – pečuj o květiny a domácího mazlíčka (pokud nějakého máte)

Tv – pohybové hry venku

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 13. 11. :

Honzík          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Barunka        ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka        ♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥
Sárinka          ♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥
Lucinka           ♥♥♥
Alexík             ♥♥
Vaneska          ♥     
Karolínka H.    ♥    
      
       
    
               
        
           


♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Valentynka, Honzík, Danielka a Karolínka H.


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

Anglický jazyk

Online výuka z anglického jazyka bude probíhat ve středu 18.11. od 11 hodin.
Pozvánku na výuku na gmail pošlu během pondělí. Děkuji a těším se

UČIVO DO 13. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B

            ústně si projděte v učebnici Čj str. 25, 26

            do sešitu Čj-D napište úkol str. 25/2 (6 vět)

         oranžový prac. sešit – str. 28/30 (doplní ten, kdo to ještě nemá)

  Čt – čítanka „Opička“

                             
  M –  pracovní sešit str. 10/ 7,8,9,10

             M-D str. 20/ 30 (8 příkladů)

            násobilka !!! perfektně naučit !!!

            (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,

             které se budeme brzy učit)

   
Vl – do malého sešitu si napište nadpis

        Povrch ČR

        a vypište si podle str. 20 v učebnici pohoří ČR

        (Novohradské hory, Šumava, …..)
                        
 – do malého sešitu nadpis

        Živočichové a stavba jejich těla

        Obratlovci

        kostra

        páteř (složená z obratlů)

        nakreslete obr.

       Bezobratlí

        vždy chybí obratle

         nakreslete obr.

                                
Vv – nakresli sebe při domácí výuce

Čp – ukliď si pokojíček a pečuj o květiny

Tv – pohybové hry venku

 

Pracovní listy si vyzvedněte ve škole!!!

Do školy odevzdávejte JEN prac. listy 
(NE sešity a prac. sešity) !!!


Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 6. 11. :

Karolínka O.  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Alexík            ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sárinka          ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka        ♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.   ♥♥♥♥♥♥
Nikolásek       ♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥
Luisík             ♥♥♥
Julínek           ♥
Daneček        ♥
Lucinka          ♥


Pracovní listy si minulý týden ve škole nevyzvedli:
Honza, Sam, Julius, Tadeáš, Ashley, Luis,Vanesa


2 ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI VŮBEC NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

Anglický jazyk

Milý žáci, úkol na tento týden zní - popište svůj domov, nebo vymyšlený domov s tím, že použijete všechna nová slovíčka, která jste si přepsali do notýsků.
Jelikož je to úkol na celý týden, chci abyste byli opravdu pečlivý. Při popisování použivejte i barvy, osoby, kde se kdo nachází, kdo chodí do práce, kdo do školy.... 
Samostatný úkol bude obsahovat minimálně 10 vět. Těším se na vaše práce Usmívající se


Anglický jazyk

Milý žáci, v učebnici na straně 34-34 máte nové téma - My home. 
Ze strany 35 si opište slovíčka do sklovníčku, napíší vám sem výslovnost, abyste věděli, jak se slovíčka vyslovují Usmívající se a slovíčka se naučte.
 

kitchen (kitčn)                     garage (garaž)                     in the garden (in d ga:rdn)
hall (ha:l)                             flat (flet)                               here (hi:r)
bedroom (bedrum)              house (haus)                       Who´s at school? (whu:s at                                                                                              sku:l)
bathroom (ba:trum)            at (at)                                    too (tu:)
dining room (daining rum)   at school (at sku:l)            new (nju:)
toilet (tojlit)                          at home (at ho:m)            but (bat)
living room (livink rum)       at work (at vo:rk)             our (aur)
garden (ga:rdn)                     in (in)                                 nice (najs)


Na straně 34 si přečtěte popis domu a věty pod ním. Věty si opište do sešitu a přeložte. Na straně 35 vypracujte cv. 2, správně spojte věty, kde se kdo nachází, když mamé určetno že:
Maminka - v koupelně
Tatínek - v kuchyni
Bud - na zahradě
Tom - v obývacím pokoji
Ann - v ložnici

Vypracovaná cvičení mi vyfoťte a odešlete na mail, nebo doneste sešit do školy do 8.11.

VÝUKA ONLINE

03.11. 2020
Milí žáci, protože i nadále se nemůžeme potkávat ve škole, připravili jsme možnost alternativní - výuku online. Abyste se mohli výuky účastnit, musíte si vytvořit gmailovou adresu. Návod najdete zde: JAK NA TO
Adresu si prosím vytvořte v průběhu tohoto týdne, do 8. 11. 2020, aby výuka mohla začít již v příštím týdnu.

ONLINE VÝUKA

Pro zahájení online výuky je třeba, abyste si
vytvořili účet na Gmailu ve tvaru: 

zsobrnice.vaše jméno a příjmení@gmail.com

Až si účet vytvoříte, pošlete mi ho emailem
na adresu korejsova@zsobrnice.cz
a já vás pozvu k první schůzce.

Smějící se

UČIVO NA TÝDEN DO 6. 11.

Čj - zopakujte si vyjmenovaná slova po B, L, M
         - do sešitu Čj-D napište úkol str. 23/5 (3 řádky)

         Čt – čítanka „V čem chodí noc“
                             
M – násobilka !!! perfektně naučit !!!

            (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,

             které se budeme brzy učit)

             pracovní sešit str. 9

             Prac. listy si vyzvedněte podle možností ve škole !!!

   
Vl - prac. sešit str. 19 tabulka nahoře
                        
 - prac. sešit str.18/6 zapište čísla do kroužků a obrázek vybarvěte

Vv – nalep nebo polož listy na papír a vytvoř nějaký obrázek

Čp – vytvořte venku z podzimních listů nějaký obrazec

Tv – nasbírejte venku barevné listy


Do školy odevzdávejte JEN prac. listy 
(NE sešity a prac. sešity) !!!

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 23. 10. :

Valentynka     ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sárinka           ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Davídek          ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka          ♥♥♥♥♥♥♥
Luisík              ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka         ♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.   ♥♥♥♥♥♥
Barunka          ♥♥♥♥♥
Alexík              ♥♥♥♥
Honzík             ♥♥♥
Julínek             ♥♥
Sebastianek    ♥♥
Samík              ♥♥
Daneček          ♥♥
Ashley              ♥


4 ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

JAK SE CHOVAT O PRÁZDNINÁCH

JAK SE CHOVAT O PRÁZDNINÁCH

Anglický jazyk

Anglický jazykHalloween Překvapený

Vyplňte si halloween křížovku a tajenku napište na papír, do sešitu a odešlete na e-mail.

Přeji všem krásné podzimní prázdniny Usmívající se 

Slovíčka

Angličtina
Opište si slovíčka na straně 32-33 do vašich slovníčků a slovíčka se naučte Usmívající se

UČIVO DO 23. 10.

 

Čj - zopakujte si vyjmenovaná slova po B a po L
    - do sešitu Čj-D napište úkol str. 23/3 (3 řádky)

    - oranžový sešit (doplňte) str. 17, 18, 19
    - žlutý sešit str. 32 a 37/1 
                             
M  - písemné násobení - procvičujte na papír
     - pracovní sešit str. 6
     - do sešitu M-D napište úkol str. 20/24 (8 př.)

Vl - prac. sešit str. 14
                      str. 17/1

 - prac. sešit str. 9 doluštit 

Vv - vybarvi si strom Dýňovník :-) 

Čp - proveď kontrolu karet vyjm. slov
        popřípadě si vyrob nové

Tv - při procházce venku si všímej změn 
        v přírodě - podzim
                      
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 16. 10. :

Andělka         ♥♥♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥♥♥         
Sárinka          ♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥
Luis                ♥


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Anglický jazyk

Vytvořte 10 odpovědí na otázku Co je to? - What´s this? 

Př. What´s this? This is ... nebo It´s ....

UČIVO DO 16. 10.

Čj - opakujte předpony ob-, v-, vy-/vý- str. 21
    - do sešitu Čj-D napište úkol str. 22/7 (4 řádky)
    - oranžový sešit (doplňte) str. 15, 16
    - žlutý sešit str. 8/9a), str. 9/9b), str. 35/1a),b),c)
                             
M  - písemné násobení - procvičujte na papír
     - pracovní sešit str. 5
     - do sešitu M-D napište úkol str. 19/14 (8 př.)

Vl - prac. sešit str. 12/1,2
                      str. 13

- prac. sešit str. 7/1
                      str. 8 dodělat komu chybí

Smějící se Pracujte pilně, posílejte úkoly raději e mailem, 
 neodevzdávejte sešity (neměli byste, kam psat příští týden)
     
      Vaše paní učitelka 

Lucka, Ashley, Karolína H., Vanesa a Tadeáš mají desky a sešity
připravené ve škole u šaten - přijďte si pro ně, ať máte do čeho pracovat.
Od 14.10. DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka (výuka na dálku)

 je podle školského zákona č. 561/2004 Sb.§184a povinná.

Proto:    1) Sledujte webové stránky školy (4. A).

               2) Vypracované úkoly posílejte

                  na adresu:   korejsova@zsobrnice.cz

               3) Pokud nemáte přístup na internet:

                   učivo najdete vylepené na skleněných
                   dveřích školy                     

                   vypracované úkoly doneste do školy

TŘÍDNÍ DOHODA - KOŤATA 4. A
1. Jsme kamarádi a chováme se k sobě hezky.
2. Připravíme se na každou vyučovací hodinu.
3. Dokážeme pracovat jako správní školáci.
4. Dokážeme si naslouchat.
5. Chodíme bezpečně ve škole a na vycházkách.
6. Dokážeme se správně chovat o přestávce.
7. Sportujeme a soutěžíme čestně.
8. Dokážeme pracovat tiše bez zbytečných slov.

ROZVRH

4. A

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Čt/Ps

          Př

Úterý

Čj

M

Tv

Vv

          Vv

Středa

Čj

M

Vl

          Aj

Čtvrtek

Čj

M

Tv

Čt/Ps

          Př 

Pátek

M

Čt

Vl

Aj

         Hv

Mrkající Dobrá zpráva pro koťata,
která milují vodu. 

PLAVÁNÍ nám začíná hned 3. září !!!

- tak si nachystejte plavky, ručníky, čepice,...
UŽIJEME SI TO!!! ♥

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO 4. TŘÍDY

sešity:                                         ostatní pomůcky a potřeby:          
č. 5110  1 ks                                 Tv úbor + cvičky
č. 644    2 ks                                 bačkory
č. 523    8 ks                                 WC papír
č. 524    6 ks                                 ručník
č. 544    3 ks                                 mýdlo tekuté

+ obaly                                         papírové kapesníky
                                                    pero, zmizík, propovačka 
potřeby na Vv a Pč:                     guma, ořezávátko
                                                    kružítko
barevné papíry                              pastelky
bílé čtvrtky A3    10ks                    tužky č. 1, 2, 3
bílé čtvrtky A4    20ks                    pravítko 30 cm
žluté papíry A4   20ks                    trojúhelník s ryskou
                                                    obaly na učebnice
vodovky
tempery
voskovky
štětce - slabý a silný
lepidlo tužkové   2ks
nůžky
modelína
fixy
pracovní oblečení

Pomůcky a potřeby zakupte, prosím, do začátku školního roku, abychom mohli v září začít pracovat a dohnali vše, co jsme v letošním roce nestihli. Děkuji.

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

INFORMACE O NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Informace o nástupu žáků do školy po kliknutí na nadpis.

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ROK 2020/2021

Žádáme rodiče i žáky, aby si dostatečně prostudovali školní řád pro letošní školní rok, obzvláště pak "Článek 10", v němž jsou stanoveny postupy při distanční výuce.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro vycházející žáky - informace k vyzvednutí brožur s přehledem středních škol najdete po kliknutí na nadpis. Zároveň zde najdete informaci o "Dni otevřených dveří".

BEZPEČÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče, vaše děti se nyní mnohem více než kdy jindy pohybují na internetu. Dbejte na jejich bezpečnost i v online prostoru. Některá doporučení najdete po rozkliknutí nadpisu.

ONLINE VÝUKA

Na stránkách jednotlivých tříd najdete návod jak vytvořit gmail adresu pro online komunikaci v rámci výuky.

POMOCNÍCI PŘI STUDIU

Najděte si možnosti, jak si zpestřit samostudium. V odkazu najdete informace o ČT EDU a také návod, jak si stáhnout program DIDAKTA.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy