Login

5.A

Přírodověda - PTÁCI A SAVCI

31.03. 2020
Milé děti, 

přílohu opište do sešitu. 

Do sešitu odpovězte na otázky, které jsou v příloze.
Sešity budu kontrolovat po příchodu do školy! 

Vypracujte referát o ...
Více informací

AJ - utvoř věty

AJ - utvoř větyV příloze zasílám podklady k vypracování domácího úkolu. Prosím o zpětnou vazbu. Vypracujte a odešlete mi to na e-mail: Kybalova@zsobrnice.cz 
Děkuji a přeji hezké dny. Kybalová, English teacher

Přírodověda

21.03. 2020
Milé děti, 

žádám o vypracování otázek do 28.03.2020.

Odpovědi zašlete na e-mail: malesakova@zsobrnice.cz.

Nezapomeňte odpovědi řádně očíslovat. 

Více informací

Vypracujte zadání

20.03. 2020
Vypracujte zadáníAJ
Vypracujte zadání v příloze. Prosím o zpětnou vazbu, vypracujte v počítači a odešlete na email, nebo vypracujte ručně na papír, vyfoťte a pošlete na email - kybalova@zsobrnice.cz
Vypracované úkoly doneste do školy. Děkuji Kybalová, English teacher

Přírodověda

13.03. 2020
Přírodověda - úkoly

Udělej výpisky do školního sešitu -  strana 61:  Co jsou to OBRATLOVCI, z čeho je složená páteř obratlovců.

Dále vypiš ze stany 61:

Co jsou to ryby, do jaké skupiny patří, čím přijímají kyslík, jaké mají tělo, jak ryby rozdělujeme.

Strana 62: OBOJŽIVELNÍCI: kde žijí, čím dýchají, kam kladou vajíčka.

Strana 63: PLAZI: co jsou to plazi, čím dýchají, kam kladou vajíčka. Mezi plazy patří také...

Výpisky napiš do školního sešitu. Pod výpisky můžeš namalovat obrázek. Usmívající se

Malesaková


Více

AJ -Birthday party

Prosím o vytvoření pozvánky na vaši narozeninovou party (tento úkol jsme již začali dělat ve škole, ale vzhledem k vzniklé situaci, prosím o nové vypracování).
Pozvánka bude obsahovat: jména pozvaných, jídlo, pití (slovíčka, která jsme se učili), datum a místo konání.
Jelikož budete úkol dělat doma, prosím o důslednost a pečlivost. Děkuji Kybalová, English teacher

VLASTIVĚDA

DUBEN
úkoly 27.4 - 3.5.2020 (?):
7) Přečti: kapitola 9 Polsko - náš severní soused  - učebnice str. 38 - 40 odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici, vypracuj úkoly v PS str 22-23
 vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu:  reditel@zsobrnice.cz

úkoly 20.-24.4.2020:
6) Přečti: kapitola 8 Slovensko - náš nejbližší soused - učebnice str. 35 - 37  odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici, vypracuj úkoly v PS str. 20 - 22

úkoly
13. -17.4.2020:
5) Přečti: kapitola 7 ČR jako součást Evropy - učebnice str. 33-35, odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici.
                                                                       PS str 17-19
Chválím žáky a jejich rodiče, kteří začali spolupracovat: 
Shona, Vanesu, Honzu, Natálku S, Rachel. A co ostatní???

3) Přečti: kapitola 5 Česká republika - co už víme - učebnice str. 16 -18, odpověz si na otázky,
vypracuj úkoly v PS str.11-13
4) Přečti: kapitola 6 Čtrnáct krajů tvoří celek  učebnice str.19-32, PS 14-17 pro zpestření:
Wikipedia"Kraje v Česku", youtube: "Jak dobře znáš ČR?"  kvíz, najdeš zde i jednotlivé kraje
Tyto úkoly jsou obsáhlejší, máte na ně trochu více času.

BŘEZEN

úkoly 16.- 27.3.2020
1) Přečti: kapitola 3 Podnebí a vodstvo Evropy -  učebnice str. 10-13, 
    vypracuj úkoly v pracovním sešitě str. 8-9 / 1,2,3,4,5,6,7 stránky
     vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu reditel@zsobrnice.cz (podle svých možností)    
2) Přečti: kapitola 4. Rostliny a živočichové v různých oblastech str. 13-15
    vypracuj úkoly v pracovním sešitě str 9-11 / 1,2,3,4,5,6
    vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu reditel@zsobrnice.cz
PROCVIČUJTE 
světadíly, oceány, poloostrovy,
orientaci na mapě, kterou máte vzadu v učebnici -  hranice Evropy, poloostrovy, nížiny, pohoří,
úkoly si zkontrolujeme po příchodu do školy

Učivo ČJ + M, telefon 724 768 719

Úkoly 30.3.-5.4.2020
Učivo možno najít a sledovat:
ČT 2 - UčíTelka, pondělí - pátek vždy od 9:00 hod.,
www.skolakov.eu,
www.skolakov.webnode.cz, www.onlinecviceni.cz, www.speedmath.eu

Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Učebnice str. 126 – 127 – projít učivo
Vypracovat PS ČJ „Fipík“ str. 66 – 67
DÚ do ČJ – D - Opište věty a určete základní skladební dvojice:
1) Na obloze svítí sluníčko.
2) Eva měla v aktovce sešity.
3) Koťata si hrála s klubíčky staré vlny.
4) Bratr luští těžkou křížovku.
5) Přeplněné autobusy přijely na nádraží.
Čítanka str. 101 – 105 přečíst
Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/index.htm
Domácí úkoly M
Učebnice III. díl!!! str. 8-9, Aritmetický průměr – projít učivo
Odkaz na video aritmetický průměr: (je tam čerpáno z jiné učebnice, ale vše je zobrazeno)
https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA
DÚ do M – D – Uč str. 9/cv. 1) a 5)
Vypočítat PS M II. díl „Nový Matýsek“, str. 9/celá stránka
Geometrie
Účebnice III. díl!!! str. 7
Porovnávání úhlů a Osa úhlu – projít, pochopit a dle videa
vypracovat do M – G - Osu úhlu: https://www.youtube.com/watch?v=ADlxASAQxBM

Úkoly 23.-29.3.2020

Úkoly z ČJ + M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat PS ČJ "Fipík" str. 58 - 60 Číslovky
DÚ do ČJ - D - Učebnice str. 124/cv. 16 zelený rámeček - Cvičení začíná: a) od (dva) rybníků a končí: d) o (tři) knihách
Čítanka: str. 56 - 57 Skřítek u hokynáře
Domácí úkol M
Vypočítat PS M II. díl "Nový Matýsek", str. 8/cv. 1-6 (celá stránka)
DÚ do M - D - Učebnice II. díl., str. 52/ cv. 1 Zaokrouhli a) na jednotky, b) na desetiny a str. 53/ cv. 12 Jen písemně


Úkoly 16. - 22.3.2020
Úkoly – vypracujte do sešitu (ČJ-D, M-D, kdo nemáte sešit, tak do nového cvičného). Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail (domaci.ukoly@volny.cz - je tam tečka). Pokud budete úkoly posílat na mail, do předmětu napište jméno a třídu, např.: Novotný Ivo, 5.A. Postupně si zpracovávejte učivo, procvičujte si online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).

Domácí úkol ČJ-D
Doplň tvary zájmen my/vy.
1) M___ jsme dobří kamarádi, a co v___?
2) Když půjdete v___, m___ půjdeme s vám___.
3) Můžete s nám___ počítat.
4) Vám___ zajištěný program býval zábavnější.
5) M___ jsme s vám___ měli velké plány.
6) V___ tomu opravdu věříte?
7) Měsíc nad nám___ svítí a m___ si to moc užíváme.
8) Půjč n___ tu knihu.

Doplň tvary zájmen ona. (Pomůcka: např. ji podle tu, jí podle té.)
1) Dejte (ona) _____, prosím, svolení.
2) Je tam místo i pro (ona) _____ ?
3) Od (ona) _____ jsem takovou změnu chování nečekala.
4) Vyrazíš za (ona) _____ do Ostravy?
5) Nemějte o (ona) _____ bezdůvodně starost.
6) Pro (ona) _____ to rád objednám.
7) S (ona) _____ o to můžeš bez obav mluvit.
8) Poslal jsem (ona) _____ pozdrav z Prahy.
9) Vzpomněla jsem si na (ona) _____ cestou z výletu.

Domácí úkol M-D
Vypočítej.
1,2 . 10 =                  9,7 : 10 =
0,03 . 10 =                12,3 : 100 =
6,789 . 100 =             0,4 : 100 =
100 . 0,004 =             0,52 : 10 =
10 . 0,135 =                3,1 : 10 =
0,055 . 1 000 =           87,6 : 100 =
1 000 . 7,54 =             12 : 1 000 =
0,2 . 100 =                  45,6 : 10 =
10 . 9.99 =                  98 765 : 1 000 =
0,86 . 1 000 =             0,7 : 100 =
100 . 0,246 =              0,55 : 10 =
1 000 . 0,7 =               42,02 : 100 = 

AKTUALITY

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech
6.4. - 8.4.2020
Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.
Informace o tom, jak postupovat, najdete v sekci Nástěnka.

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

obrázek
Informace o tom, co Česká televize připravila jako pomoc rodičům a jejich dětem při domácím vzdělávání. Najdete zde odkazy na vysílání, na některá videa i na nový vzdělávací web ČT EDU.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy