Login

Archiv 2016/2017

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

V úterý dne 22.11. 2016 se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v malé kopané "O pohár ředitele SŠT". Hlavními oporami družstva ZŠ Obrnice byli Nikolas Ilavský a Kevin Olexa. Doplňovali je zejména Jiří Tůma a Alex Lučka. Do turnaje dále zasáhli Jan Sivák, Alan Jermolajev a Jára Karchňák. V brance podal velmi spolehlivý výkon Jára Pták. Kluci obsa-dili 5. místo. Vrcholem turnaje bylo kromě předání poháru vítěznému družstvu vyhlášení nejlepších hráčů turnaje. První hvězdou a nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš hráč Nikolas Ilavský, jehož fotbalového umění si všimli i přítomní odborníci a pozvali jej do svých řad, aby předvedl ještě jednou svůj fotbalový um. Zde Nikolas samozřejmě uspěl. Diplom a Pohár pro nejlepšího hráče turnaje Nikolas převzal z rukou ředitele SŠT Most PaedDr. Karla Vokáče.

KROUŽEK MALÉ KOPANÉ

Každou středu se od 14:45 do 15:45 hodin koná v tělocvičně kroužek malé kopané. Dochází na něj celkem dvanáct borců ze tříd 6.A, 7.A a 7.B. Jsou to: Samuel Heřman, Nikolas Ilavský, Alex Lučka, Jan Sivák ( všichni 6.A ), Jaroslav Karchňák, Ladislav Karsa, Erik Mišurda, Jaroslav Pták, Antonín Znamenáček ( všichni 7.A ), Alan Jermolajev, Kevin Olexa a Jiří Tůma ( všichni 7.B ). Tak hoši, sportu zdar a fotbalu zvlášť!

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Koná se ve třídě 6.A každé pondělí od 13:30 do 14:15 hodin. Další do-učování probíhá ve středu od 12:30 do 13:30 hodin rovněž ve třídě 6.A. Středeční doučování je povinné!!!

A JAK SI V MATEMATICE VEDEME?

Každé pondělí a pátek si v úvodu hodiny matematiky procvičujeme pamětné počítání. Pan učitel zadává příklady a my zvedáme kartičky se správným výsledkem. Prvních sedm získává body. Pořadí, které platí ke dni 23.1. 2017 je zároveň konečným pořadím za celé první polo-letí. Tímto dnem je tedy pořadí za zmiňované údobí ukončeno. Od úno-ra 2017 začínáme všichni od nuly. Aby však bylo možno porovnávat, ponecháme konečné pořadí za 1. pololetí zde na našich stránkách a nové pořadí budeme uvádět hned vedle. Tím každý uvidí, zda-li se ve 2. pololetí zlepšil či nikoliv. Proto jsou v žebříčku za 1. pololetí uvedeni všichni, kteří v něm získali alespoň 1 bod. Tak do 2. pololetí přeje všem hodně matematických úspěchů Váš třídní učitel.
              1. POLOLETÍ ( UKONČ. )           2. POLOLETÍ ( stav k 29.5. )

         1. RADILOVÁ Kristýna ( 59 b )       1. RADILOVÁ Krist. ( 49 b )
         2. DĚCKÝ Jan ( 58 b )                            2. GARTNEROVÁ M. ( 38 b )
         3. GARTNEROVÁ Marta ( 49 b )     3. DĚCKÝ Jan ( 34 b )
         4. ZELEŇÁK Martin ( 36 b )              4. SIVÁK JAN ( 28 b )
     5.-6. HUML Tomáš ( 31 b )                   5. HUML Tomáš ( 20 b )
     5.-6. SIVÁK Jan ( 31 b )                        6. PÁLKA Michal ( 16 b )
         7. PÁLKA Michal ( 30 b )                     7. ZELEŇÁK Martin ( 13 b )
         8. REICHMAN Daniel ( 26 b )        8.-9. MUCHOVÁ Linda ( 12 b )
         9. HERÁKOVÁ Marie ( 19 b )        8.-9. PETEROVÁ Petra ( 12 b )
       10. ILAVSKÝ Nikolas ( 15 b )            10. REICHMAN Daniel ( 10 b )
       11. LUČKA Alex ( 14 b )              11.-13. ILAVSKÝ Nikolas ( 6 b )
 12.-14. GIŇOVÁ Markéta ( 13 b )      11.-13. MICHALÍKOVÁ M. ( 6 b )
 12.-14. HEŘMAN Samuel ( 13 b )     11.-13. MUCHOVÁ Laura ( 6 b )
 12.-14. MICHALÍKOVÁ Martina ( 13 b )
       15. KRATOCHVÍL Jan ( 9 b )
       16. RIGOVÁ Hajnalka ( 8 b )
       17. MUCHOVÁ Linda ( 5 b )
       18. MUCHOVÁ Laura ( 3 b )
       19. PETEROVÁ Petra ( 1 b )
 20.-23. 4 žáci bez bodu

ROZVRH HODIN 6.A ( 2016 / 2017 )

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M

AJ

ČJ

F

Čp

VV

ÚT

M

D

ČJ

OV

TV

ST

ČJ

F

VV

AJ

M

 

ČT

M

ČJ

Z

HV

D

TV

ČJ

M

AJ

Inf

 

Vysvědčení

V tomto školním roce máme již před sebou jedinou výraznou akci. Tou je rozdání vysvědčení v pátek 30. června 2017. Stane se tak v 8:00 hodin a pak se již všichni rozběhneme vstříc překrásným prázdninám. Hodně sluníčka a pravé letní pohody všem přeje Váš třídní učitel.

DESATERO PRAVIDEL CHOVÁNÍ NAŠÍ TŘÍDY

  1. Ráno přicházíme do školy včas, řádně se přezujeme, nezdržujeme se v šatně a odcházíme do učebny
  2. Výuka začíná v 7 h 50 minut, do té doby budeme ve třídě
  3. Chováme se slušně a ukázněně, ve vlastním zájmu plníme zadané úkoly a dbáme pokynů všech pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy i školní jídelny
  4. Při vyučování zachováváme ve třídě klid, tedy neopouštíme svá místa, hlasitě nevykřikujeme atd.
  5. Nenosíme do školy předměty, které nesouvisejí s výukou
  6. Nepoškozujeme školní majetek ( dveře, stoly, židle atd. ), uvidím-li, ža tak někdo činí, nahlásím to třídnímu učiteli nebo vedení školy
  7. Vyvarujeme se veškerým projevům šikany a rasismu, tzn. nebudu nikoho fyzicky napadat ani ho urážet či vulgárně nadávat. Pokud něko-ho uvidím nebo se mi někdo svěří, že mu jiný takto činí, okamžitě to na-hlásím třídnímu učiteli
  8. O přestávce nechodíme na jiné patro. Bude-li to nutné ( za souro-zencem ), požádám třídního učitele, zda-li by mě doprovodil.
  9. Po poslední vyučovací hodině uklidíme třídu ( zejména posbíráme papírky a zvedneme židle )
10. Svým celkovým chováním a vystupováním ve škole i mimo ni se budeme snažit šířit dobré jméno školy

KAŽDÉ ÚTERÝ BUDE VE TŘÍDĚ 6.A V DOBĚ OD 13:20 DO 14:20 HODIN INFORMAČNÍ ODPOLEDNE, TZN. ŽE RODIČE BUDOU MÍT MOŽNOST PŘIJÍT ZA TŘÍDNÍM UČITELEM A OPTAT SE NA PROS-PĚCH A CHOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ I NA VŠE, CO SOUVISÍ S TŘÍDOU.

FOTBALOVÝ TURNAJ

Dne 25. dubna 2017 se na umělém trávníku mosteckého SIADu konal tradiční turnaj Mostecké fotbalové divize. Zúčastnilo se ho celkem deset mosteckých škol. Naši školu reprezentovali: Nikolas Ilavský, Alex Lučka, Jan Sivák ( všichni 6.A ), Jaroslav Karchňák, Erik Mišurda, Jaroslav Pták ( všichni 7.A ), Jiří Tůma, Patrik Žolták ( oba 7.B ) a Robert Markovič ( 8.A ). Chlapci sehráli velmi slušné zápasy. Například s velkými favority a pozdějšími vítězi 10. ZŠ prohráli pouze 0:1. Nakonec se umístili na solidním 5. místě. Největší hvězdou týmu byl Nikolas Ilavský, který si dokázal poradit i se třemi soupeři najednou. Všichni se ale snažili a naši školu reprezentovali dobře.

Nástěnka

PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 26.10. se na naší škole uskutečnil další netradiční den. Žáci nezasedli do lavic jako obvykle. Školním projektem jsme si připomněli 100.výročí vzniku ČSR. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu v občanství,osobní statečnosti a společenské aktivitě.
Výsledky práce žáků můžete sledovat na měnících se fotografiích viz sekce fotogalerie.
Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy