logotyp
Login

Archiv 2016/2017

Školní žákovská rada - něco málo z historie

Školní žákovská rada pracuje na škole od školního roku 2008-2009. Jsou v ní zastoupeni dva zástupci z každého kolektivu od 4.-9.ročníku. Schůzky zástupců se konají pravidelně jednou za měsíc nebo podle potřeby. Rada pomáhá řešit problémy školy a třídních kolektivů, pomáhá při vymýšlení a realizaci různých školních akcí.

Školní rok 2015-2016

1. jednání 14.10.2015  Volba představenstva


Předseda:  Klára Tvrdková 9.tř
Místopředseda: Dominik Koláček 8.tř.
Mluvčí: Dana Děcká  8.tř
Zapisovatel: Eliška Hynoušová 9.tř
Členové:
4.A  M.Hrindová
       A.Víšková
4.B  E.Polcarová
       M.Berky
5.tř. M.Szelid
       M.Michalíková
6.A  L.Karsa
       E.Mišurda
6.B  A.Jermolajev
       A.Humpolcová
7.tř  M. Jílková
       N.Peterová

Koordinátor: Mgr. Ivana Fejková

Mimořádné jednání 20.10.2015

Žákovská rada zasedla dnes mimořádně k projednání akce HALLOWEN.
Její organizace bude projednána s vedením školy.
Na 27.10.2015 je vyhlášen Strašidelný den, na I. stupni proběhne 3-4 hodinu formou soutěží.  II. stupeň: pro 6.-7. třídy vyhlášen turnaj (fotbal, volejbal, floorbal) a 8.-9. třídy pomohou na stanovištích. Dopoledne také prohlédne představenstvo ŠR spolu s p. asistentem  vyzdobené třídy, masky. Vyhlásí a vyfotografuje vítěznou třídu. Fotodokumentace bude hlavně na stránkách jednotlivých tříd. Tento den bude vyučování ukončeno pro oba stupně v 11.30.hod.Děkuji vedení Školské žákovské rady za úspěšné splnění naší
první letošní akce. Chválím za přípravu, pěkné nové nápady a hlavně za pomoc při realizaci. Dík patří p. ředitelce za finanční podporu, ale také žákům 8. a 9. tříd za vydatnou pomoc při realizaci akce. F.
Ve čtvrtek 12.11. se sešla Žákovská rada k další společné schůzce,
omluveni byly žáci 4. tříd.- plavání
Program: - skříňky v šatnách
                 - rychle občerstvení - chybějící kantýna nebo automat
                 - kontrola úklidu v šatnách
První dva body řešeny s vedením školy

Akce ŠŽR- zdobení stromečku

Schůzka v roce 2016

V úterý 5.1. 2016 bylo první zasedání školní rady
Program: - ukončení akce Úklid šatny
              - novoty pro školní rok....např. hudba o hlavní přestávce, wi-fi pro žáky o přestávkách, uzamykání wc..
Další body byly o týden odloženy kvůli projednání návrhů jednotlivých třídních zástupců...
Úvodní body byly projednány s vedením školy....

Zasedání školní rady dne 3.2.2016

Zasedání školní rady dne 3.2.2016Školní rada zhodnotila splnění svých akcí, kontrola na dívčích WC - členové 7. tříd - M. Jílková, N. Peterová,
odnos sběru ze šaten, členové ze 6. tříd - A. Jermolajev

- dohodnutí schůzky s vedením  školy ohledně návrhů z posledního zasedání...wi-fi, hudba...
- nová akce -

Zasedání školní rady dne 3.2.2016

Program ze dne 3.2.2016 - Jídelní automat - jednohlasně zvoleno
- jarní akce - výzdoba oken a chodeb - vyhlášení nejlepší třídy...
- projekt Karla IV. - v jazycích, které máme ve škole - Aj, Nj, Rj a dějepis

Zasedání školní rady ze dne 10.5.2016

Zasedání dne 10.5. 2016
Nepřítomna: Hynoušová - 9. třída

Program: Den dětí - promyšlení organizace, úkolů ....chceme něco jiného - nového

Mimořádné zasedání dne 18.5. k dojednání podrobností k MDD, domluvena spolupráce s ICVA s p. Cabovou - hledání pokladu
- kontrola hlídek na dívčích WC..zajišťují zástupci školní rady ze 6. a 7. tříd.

Poslední školní rada

Dnes tj. 16.6.2016 jsme se naposledy sešli v kuchyňce, zhodnotili jsme práci za celý školní rok....rozloučili se zástupci 9. tříd

Musela jsem všechny moc pochválit za jejich aktivitu při plnění všech zadaných akcí, za chuť vymýšlet nové věcí i když to někdy opravdu nebylo vůbec lehké.
 Ještě jednou vám všem moc děkuji a přeji všem - krásné prázdniny a těm, co nás opouští - vykročte do života pravou nohou...... koordinátorka ŽŠR   Mgr. I. Fejková

Poslední společné foto - šk. rok 2015-2016

ŠKOLNÍ   ROK   2016 - 2017 
První schůzka Školní žákovské rady ve školním roce 2016 - 2017 se konala dne 5. října 2016...
Byla zvolena školní samospráva .......koordinátor Mgr. Ivana Fejková

HalloweenPředseda - Dominik Koláček  9.A
Místopředseda - Klára Koláčková 8.A
Zapisovatel - Kateřina Milerová 8.A

Členové: 4.A - Ondřej Caba, Tereza Siebrová
              4.B - Adam Janda, Jakub Somerauer
              5.A - M.Hryndová, D. Posejpalová
              5.B - E. Polcarová, A. Ráczová
              6.A - P. Peterová, L. Muchová
              7.A - M. Pálka, J. Pták
              7.B - A. Jermolaev, A. Humpolcová
              9.A - K. Týcová
Akce školní žákovské rady: - vyzdobení šaten a vyhodnocení - pouštíme draky,  Hallowen
                                        - čertovské šatny - vyhodnocení ŠR
                             
Akce - uklizená šatna - vyhodnocení ke dni 19.12.2016
Zdobení vánočního stromečku

   I. místo - 4. třídy

Zdobení vánočního stromečku

MNOHO  ŠKOLNÍCH USPĚCHÚ DO NOVÉHO ROKU 2017 ....:-)

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

BURZA ŠKOL ONLINE

Důležitá informace pro vycházející žáky. Prostřednictvím Burzy Škol Online můžete získat informace o škole, o niž máte zájem. Bližší informace získáte po kliknutí na nadpis této zprávy.

DŮLEŽITÉ - VÝUKA V LEDNU 2021

Výuka jednotlivých ročníků je i nadále v režimu nouzového stavu a řídí se rozvrhy online výuky. Nepřítomnost žáka v online hodině je NUTNÉ omlouvat stejně, jako nepřítomnost v běžné hodině. Nepřítomnost omlouvá pouze zákonný zástupce, nikoliv žák sám.

BEZPEČNĚ NA CESTU DO ŠKOLY

Internetový průvodce, který vám poradí ohledně vybavení dětí pro cestu v šeru a tmě.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro vycházející žáky - informace k vyzvednutí brožur s přehledem středních škol najdete po kliknutí na nadpis. Zároveň zde najdete informaci o "Dni otevřených dveří".

BEZPEČÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče, vaše děti se nyní mnohem více než kdy jindy pohybují na internetu. Dbejte na jejich bezpečnost i v online prostoru. Některá doporučení najdete po rozkliknutí nadpisu.

ONLINE VÝUKA

Na stránkách jednotlivých tříd najdete návod jak vytvořit gmail adresu pro online komunikaci v rámci výuky.

POMOCNÍCI PŘI STUDIU

Najděte si možnosti, jak si zpestřit samostudium. V odkazu najdete informace o ČT EDU a také návod, jak si stáhnout program DIDAKTA.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy