Login

Archiv 2017/2018

ROZVRH TŘÍDY 8.A

DESATERO TŘÍDNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

1. V objektu školy a školní jídelny chodím bez pokrývky na hlavě. Na chodbách se vždy pohybuji tak, abych neohrozil bezpečnost svou ani bezpečnost druhých.

2. Ve třídě budu nejpozději 5 minut před zahájením dopoledního nebo odpoledního vyučování.  A 1 minutu před koncem přestávek.

3. Všechny nutné učební pomůcky a žákovskou knížku mám vždy na lavici. Před začátkem vyučovací hodiny vypnu zvuk mobilního telefonu. Uklidím tablet.

4. Při vyučování zásadně nežvýkám, neožírám si prsty, nevykřikuji, nevybavuji se, nehoupu se, sedím slušně a rovně. Pokud se chci zeptat nebo reagovat na určitý problém, hlásím se o slovo.

5. Než odejdu z kterékoliv třídy, zkontroluji si své místo a odejdu, jen když je uklizeno, židle zasunutá u lavice a po poslední vyučovací hodině jsou židle zvednuté i na volných místech. Mám-li službu, dbám na to, aby byla po skončení hodiny řádně smazána tabule a třídnice vždy byla ve správné učebně.

6. Jak v areálu školy, tak i mimo něj neodhazuji odpadky jinam, než do koše, protože nejsem nevychovaný a nevyspělý.

7. Dodržuji pořádek v šatně – oblečení věším na háček, boty si srovnám a při odchodu si přezůvky odnáším domů.

8. Zvonění je pokynem pro vyučujícího, takže nesklízím věci dříve, nežli řekne. Odejdu ze třídy až na jeho pokyn. Do třídy vstupuji po odchodu posledního žáka nebo rovněž na pokyn vyučujícího.

9. Nevyjadřuji se vulgárně, jsem zdvořilý, nikomu neubližuji. Zavrhuji hrubost a násilí, a to i slovní. Jako kluk se chovám slušně, zejména pak ke spolužačkám a slabším žákům školy. Pokud ne, jsem zbabělec. A ani jako dívka neubližuji lidem kolem sebe.

10. Dbám na dobré jméno své i své školy. Chovám se slušně a odpovědně i na veřejnosti.

 

KONZULTAČNÍ HODINY TŘÍDNÍ UČITELKY

Konzultační hodiny jsou v ÚTERÝ OD 7.00 DO 7.40.  Návštěvu nutno domluvit předem  písemně v žákovské knížce dítěte. Další možnosti dle telefonické domluvy na čísle sekretariátu ZŠ Obrnice 476 118 012.

BYLI JSME NA CHEMSHOW

OSMIČKA A CHEMIE V PRAXI

Pan Caba nám to pěkně vysvětlíNO děvčata, takhle toho moc vědět nebudete!A už HOŘÍ!!!Honem hasitA je po požáru

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 11. dubna 2018 bude v rámci výuky českého jazyka naše třída v divadle. Těšíme se na představení Odysseia (Cesta).
Výpravný muzikál o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny. Napínavé dobrodružství i příběh lásky, věrnosti, naděje, pýchy a malověrnosti.
Vstupné a cestovné 110,- Kč.  

ROZVRH OD 3.4.2018

DEN ZEMĚ

DEN  ZEMĚDne 23. dubna 2018 proběhne ve škole projektový den v rámci Dne Země. V tento den bude ve škole mobilní TRILOPARK. Žáci si budou moci odkrýt dinosauří kostru tak, jak to dělají archeologové, vytvořit odlitek některého drobného vyhynulého živočicha, seznámit se se skutečnými zkamenělinami a poslechnout si poutavý výklad.

DEN ZEMĚ - MOBILNÍ TRILOPARK

Seznámili jsme se s originálními zkamenělinami.Seznámili jsme se s originálními zkamenělinami.Seznámili jsme se s originálními zkamenělinami.Seznámili jsme se s originálními zkamenělinami.V roli paleontologů jsme odkrývali kostru Deinonycha.V roli paleontologů jsme odkrývali kostru Deinonycha.V roli paleontologů jsme odkrývali kostru Deinonycha.V roli paleontologů jsme odkrývali kostru Deinonycha.A sami jsme si vyrobili kopie zkamenělin.A sami jsme si vyrobili kopie zkamenělin.A sami jsme si vyrobili kopie zkamenělin.A sami jsme si vyrobili kopie zkamenělin.

ZEMĚPIS DOKONČENÍ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Nezapomeňte si to dopsat. Nezapomeňte si to dopsat.

Nástěnka

V úterý 18.12. od 15:30 do 17:30 hodin proběhnou na naší škole tradiční vánoční dílničky.
PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 26.10. se na naší škole uskutečnil další netradiční den. Žáci nezasedli do lavic jako obvykle. Školním projektem jsme si připomněli 100.výročí vzniku ČSR. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu v občanství,osobní statečnosti a společenské aktivitě.
Výsledky práce žáků můžete sledovat na měnících se fotografiích viz sekce fotogalerie.
Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy