Login

Archiv 2019/2020

Učivo ČJ + M

Úkoly na červen 2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy
Domácí úkoly z ČJ + M
Dopište a doplňte úkoly z ČJ + M. 
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 25.-31.5.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy
Domací úkol z ČJ
Vypracovat ČJ - PS " Fipík" str. 72-73/celá stránka 
Čítanka str. 118-121 Nela v nebezpečí
Domácí úkol M
Vypracovat M - PS II. díl, "Matýsek" str. 18/celá stránka
Učebnice II. díl. do M - D, str. 48/cv. 5 dole (des. čísla)
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 18.-25.5.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat ČJ - PS „Fipík“ str.70-71/celá stránka
Čítanka str. 111 – 117 Labutí jezero 
Domácí úkol M
Vypracovat M - PS II. díl. "Matýsek" str. 14/celá strana
Učebnice II. díl do M - D, str. 33/cv. 11 Odečítej písemně
-------------------------------------------------------------------
"Básnička o 5.A"
Naše básnička v soutěži obsadila 2. místo v kategorii třídních kolektivů v rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti. 
--------------------------------------------------------------------
Informace pro rodiče/zákonné zástupce
Na webové stránce školy www.zsobrnice.cz v sekci Nástěnka naleznete informace pro nepovinnou školu (výuku od 25.5.2020). 
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 11.-17.5.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkoly z ČJ +M
Dopište a doplňte úkoly z ČJ + M, opakujte vyjmenovaná slova, čtení, násobilku, geometrii, učivo, sledujte vysílání ČT 2 pondělí až pátek od 9:00 hodin. 
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 4.-10.5.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat ČJ - PS „Fipík“ str.70/celá stránka
Čítanka str. 106 – 109 Tanec je vlastně řeč
Domácí úkol M
Vypracovat M - PS II. díl. "Matýsek" str. 13/celá strana
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 27.4.-3.5.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat ČJ - PS „Fipík“ str.69/celá stránka
Čítanka str. 92 – 93 Pastýřka a kominíček
Domácí úkol M
Vypracovat M - PS II. díl „Matýsek“ str. 12/celá stránka
--------------------------------------------------------------------
Úkoly 20.-26.4.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat ČJ - PS „Fipík“ str. 68/celá stránka
Čítanka str. 89 – 91 Jak to všechno začalo
Domácí úkol M
Vypracovat M - PS II. díl „Matýsek“ str. 11/celá stránka
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 13.-19.4.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ + M
Dopište a doplňte úkoly z ČJ + M, opakujte vyjmenovaná slova, čtení, násobilku, geometrii, učivo, sledujte vysílání ČT 2 pondělí až pátek od 9:00 hodin.
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 6.-12.4.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Učebnice - Souvětí str. 131 – 132 – projít učivo
DÚ do ČJ – D - Opište věty - Učebnice str. 131/cv. 12 (začíná V pohádce O
hloupé havířce … )
Vypracovat PS ČJ „Fipík“ str. 71/celá stránka
Čítanka Dobrá zpráva str. 4548/celé přečíst
Domácí úkol M
Učebnice III. díl!!! str. 12-13, Počítáme se zlomky – projít učivo
DÚ do M – D – Učebnice III. díl. str. 12/cv. 11)
Vypočítat PS M II. díl „Nový Matýsek“, str. 10/celá stránka
Geometrie – Učebnice III. díl str. 11/Osově souměrné útvary – projít učivo
--------------------------------------------------------------------
Úkoly 30.3.-5.4.2020
Učivo lze sledovat: ČT 2 - UčíTelka, pondělí - pátek od 9:00 hod., nebo na: www.skolakov.eu, www.skolakov.webnode.cz, www. onlinecviceni.cz,
www. speedmath.eu
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Učebnice str. 126 – 127 – projít učivo
Vypracovat PS ČJ „Fipík“ str. 66 – 67
DÚ do ČJ – D - Opište věty a určete základní skladební dvojice:
1) Na obloze svítí sluníčko.
2) Eva měla v aktovce sešity.
3) Koťata si hrála s klubíčky staré vlny.
4) Bratr luští těžkou křížovku.
5) Přeplněné autobusy přijely na nádraží.
Čítanka str. 101 – 105 přečíst
Domácí úkol M
Učebnice III. díl!!! str. 8-9, Aritmetický průměr – projít učivo
DÚ do M – D – Uč str. 9/cv. 1) a 5)
Vypočítat PS M II. díl „Nový Matýsek“, str. 9/celá stránka
Účebnice III. díl!!! str. 7
Porovnávání úhlů a Osa úhlu – projít
-------------------------------------------------------------------
Úkoly 23.-29.3.2020
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Domácí úkol ČJ
Vypracovat PS ČJ "Fipík" str. 58 - 60 Číslovky

DÚ do ČJ - D - Učebnice str. 124/cv. 16 zelený rámeček - Cvičení začíná: a) od (dva) rybníků a končí: d) o (tři) knihách
Čítanka: str. 56 - 57 Skřítek u hokynáře

Domácí úkol M
Vypočítat PS M II. díl "Nový Matýsek", str. 8/cv. 1-6 (celá stránka)

DÚ do M - D - Učebnice II. díl., str. 52/cv. 1 Zaokrouhli a) na jednotky, b) na desetiny a str. 53/ cv. 12 Jen písemně
-------------------------------------------------------------------

Úkoly 16.-22.3.2020
Úkoly – vypracujte do sešitu (ČJ-D, M-D). Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail: domaci.ukoly@volny.cz. Do předmětu napište jméno a třídu. Postupně si zpracovávejte učivo, procvičujte online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).
Domácí úkol ČJ
Doplň tvary zájmen my/vy.
1) M___ jsme dobří kamarádi, a co v___?
2) Když půjdete v___, m___ půjdeme s vám___.
3) Můžete s nám___ počítat.
4) Vám___ zajištěný program býval zábavnější.
5) M___ jsme s vám___ měli velké plány.
6) V___ tomu opravdu věříte?
7) Měsíc nad nám___ svítí a m___ si to moc užíváme.
8) Půjč n___ tu knihu.
Doplň tvary zájmen ona.
1) Dejte (ona) _____, prosím, svolení.
2) Je tam místo i pro (ona) _____ ?
3) Od (ona) _____ jsem takovou změnu chování nečekala.
4) Vyrazíš za (ona) _____ do Ostravy?
5) Nemějte o (ona) _____ bezdůvodně starost.
6) Pro (ona) _____ to rád objednám.
7) S (ona) _____ o to můžeš bez obav mluvit.
8) Poslal jsem (ona) _____ pozdrav z Prahy.
9) Vzpomněla jsem si na (ona) _____ cestou z výletu.
Domácí úkol M 
Vypočítej.
1,2 . 10 =                  9,7 : 10 = 
0,03 . 10 =                12,3 : 100 = 
6,789 . 100 =             0,4 : 100 = 
100 . 0,004 =             0,52 : 10 = 
10 . 0,135 =                3,1 : 10 = 
0,055 . 1 000 =           87,6 : 100 = 
1 000 . 7,54 =             12 : 1 000 = 
0,2 . 100 =                  45,6 : 10 = 
10 . 9.99 =                  98 765 : 1 000 = 
0,86 . 1 000 =             0,7 : 100 = 
100 . 0,246 =              0,55 : 10 = 
1 000 . 0,7 =               42,02 : 100 =
-------------------------------------------------------------------

VLASTIVĚDA

ČERVEN  - červnové učivo je základem předmětu občanská výchova, který budete mít v 6.ročníku.
9) Přečti: 
kapitola 25 Lidská práva a povinnosti  uč. str. 80-82, PS str.53-54
(některé úkoly jsme již plnili v průběhu školního roku, tak si je jen zopakuj)
kapitola 26 Majetek a jeho vlastnictví uč. str. 84-87, PS str. 54-57
kapitola 27 Co všechno je kultura uč. str. 88 -92, PS 58-61
kapitola 28 Lidé a Země uč. str. 93-95, pS str.61-64
Na závěr si vykoušej malý test svých znalostí v učebnici na str. 102, vásledky napiš na papír a pošli mi je na můj email: reditel@zsobrnice.cz
KVĚTEN  
ŽÁCI, KTEŘÍ NASTOUPÍ 25.5. DO ŠKOLY SI PŘINESOU PS A DOSTANOU HODNOCENÍ......TĚŠÍME SE NA VÁS Usmívající se
8) Přečti:
kapitola 10 Německo-hospodářsky nejsilnější stát Evropy uč. str. 40-43, PS 24-26
kapitola 11 Rakousko-alpská země  uč. str. 43-45, PS str. 26-28
kapitola 12 Cestujeme po Evropě uč. str. 46-50, PS str. 28-31
Chválím pilné a vzorné žáky, kteří se mnou spolupracují a posílají úkoly Usmívající se: Adam, Justin, Sean, Andrea, Vanessa, Jiří, Michelle, Tomáš, Zdeněk,  Honza, Natálie, Rachel

A CO OSTATNÍ ŽÁCI?  PROČ NESPOLUPRACUJETE?

DUBEN
úkoly 27.4 - 3.5.2020 (?):
7) Přečti: kapitola 9 Polsko - náš severní soused  - učebnice str. 38 - 40 odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici, vypracuj úkoly v PS str 22-23
 vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu:  reditel@zsobrnice.cz

úkoly 20.-24.4.2020:
6) Přečti: kapitola 8 Slovensko - náš nejbližší soused - učebnice str. 35 - 37  odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici, vypracuj úkoly v PS str. 20 - 22
Chválím další žáky a jejich rodiče, kteří se přidali a začali spolupracovat: Michelku, a Andrejku,
POSÍLEJTE ÚKOLY I Z VLASTIVĚDY.....DĚKUJI  Usmívající se


úkoly
13. -17.4.2020:
5) Přečti: kapitola 7 ČR jako součást Evropy - učebnice str. 33-35, odpověz si na otázky, ukazuj si v mapě v učebnici.
                                                                       PS str 17-19
Chválím žáky a jejich rodiče, kteří začali spolupracovat: 
Shona, Vanesu, Honzu, Natálku S, Rachel. A co ostatní???

3) Přečti: kapitola 5 Česká republika - co už víme - učebnice str. 16 -18, odpověz si na otázky,
vypracuj úkoly v PS str.11-13
4) Přečti: kapitola 6 Čtrnáct krajů tvoří celek  učebnice str.19-32, PS 14-17 pro zpestření:
Wikipedia"Kraje v Česku", youtube: "Jak dobře znáš ČR?"  kvíz, najdeš zde i jednotlivé kraje
Tyto úkoly jsou obsáhlejší, máte na ně trochu více času.

BŘEZEN

úkoly 16.- 27.3.2020
1) Přečti: kapitola 3 Podnebí a vodstvo Evropy -  učebnice str. 10-13, 
    vypracuj úkoly v pracovním sešitě str. 8-9 / 1,2,3,4,5,6,7 stránky
     vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu reditel@zsobrnice.cz (podle svých možností)    
2) Přečti: kapitola 4. Rostliny a živočichové v různých oblastech str. 13-15
    vypracuj úkoly v pracovním sešitě str 9-11 / 1,2,3,4,5,6
    vypracované vyfoť a pošli p.učitelce na emailovou adresu reditel@zsobrnice.cz
PROCVIČUJTE 
světadíly, oceány, poloostrovy,
orientaci na mapě, kterou máte vzadu v učebnici -  hranice Evropy, poloostrovy, nížiny, pohoří,
úkoly si zkontrolujeme po příchodu do školy

AJ -Birthday party

Prosím o vytvoření pozvánky na vaši narozeninovou party (tento úkol jsme již začali dělat ve škole, ale vzhledem k vzniklé situaci, prosím o nové vypracování).
Pozvánka bude obsahovat: jména pozvaných, jídlo, pití (slovíčka, která jsme se učili), datum a místo konání.
Jelikož budete úkol dělat doma, prosím o důslednost a pečlivost. Děkuji Kybalová, English teacher

Přírodověda

13.03. 2020
Přírodověda - úkoly

Udělej výpisky do školního sešitu -  strana 61:  Co jsou to OBRATLOVCI, z čeho je složená páteř obratlovců.

Dále vypiš ze stany 61:

Co jsou to ryby, do jaké skupiny patří, čím přijímají kyslík, jaké mají tělo, jak ryby rozdělujeme.

Strana 62: OBOJŽIVELNÍCI: kde žijí, čím dýchají, kam kladou vajíčka.

Strana 63: PLAZI: co jsou to plazi, čím dýchají, kam kladou vajíčka. Mezi plazy patří také...

Výpisky napiš do školního sešitu. Pod výpisky můžeš namalovat obrázek. Usmívající se

Malesaková


Více

Vypracujte zadání

20.03. 2020
Vypracujte zadáníAJ
Vypracujte zadání v příloze. Prosím o zpětnou vazbu, vypracujte v počítači a odešlete na email, nebo vypracujte ručně na papír, vyfoťte a pošlete na email - kybalova@zsobrnice.cz
Vypracované úkoly doneste do školy. Děkuji Kybalová, English teacher

Přírodověda

21.03. 2020
Milé děti, 

žádám o vypracování otázek do 28.03.2020.

Odpovědi zašlete na e-mail: malesakova@zsobrnice.cz.

Nezapomeňte odpovědi řádně očíslovat. 

Více informací

AJ - utvoř věty

AJ - utvoř větyV příloze zasílám podklady k vypracování domácího úkolu. Prosím o zpětnou vazbu. Vypracujte a odešlete mi to na e-mail: Kybalova@zsobrnice.cz 
Děkuji a přeji hezké dny. Kybalová, English teacher

AJ

AJDobrý den, zasílám vám domácí úkol na Přítomný čas prostý. Věty přeložte do angličtiny a odešlete mi na e-mail: kybalova@zsobrnice.cz
Přeji vám hezké dny. Kybalová, English teacher

Obrazová příloha

Přírodověda

15.04. 2020

Milé děti,

posílám úkoly.

Přílohy opište do sešitu a odpovězte na otázky. Sešity budu kontrolovat po příchodu do školy.

Úkol:

napište referát o hmyzu, můžete si vybrat motýla, brouka, včelu, mouchu, komára, mravence.

Referát pošlete na e-mail školy: malesakova@zsobrnice.cz
Posílám odkazy na vhodná videa k výuce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o

https://www.youtube.com/watch?v=PS22hD-H-XA&list=PLyAEWF5rc7ABgHjo6chct-TxeN-R6xOXr

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI

VESELÁ VĚDA

POZOR, POZOR! Informace pro malé badatele, zvídavé děti a nejen pro ně. Po rozkliknutí přiloženého odkazu najdete na kanálu youtube úžasné návody na pokusy, které se dají zvládnout doma a dokonce, ve většině případů, i bez rodičů. Nejsou to úkoly, je to zábava pro volný čas, která vás však mnohému novému naučí. Každý týden vám organizace Veselá věda přidá jedno nové video s dalším návodem na prima zábavu. (Při spouštění stránky buďte trpěliví, chvilku to trvá.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

Přírodověda - PTÁCI, SAVCI

Přírodověda - PTÁCI, SAVCIVypracujte referát o SOVĚ PÁLENÉ.

Referát zašlete na e -mail : malesakova@zsobrnice.cz

Posílám odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=TRS2FL9jXYk

https://www.youtube.com/watch?v=Ek11GmYz1OE
https://www.youtube.com/watch?v=6VsI6Psae4Y

Děkuji.  Malesaková

AJ

Milí žáci, novým zadaným úkolem pro vás bude, abyste vytvořili KŘÍŽOVKU - ze slovíček, které jste se již naučili.
Co vyjde v tajence si vymyslete sami, ale minimální počet písmen je 12 (tajenka může obsahovat i více slov).
Slova, která se budou doplňovat do tajenky buďto nakreslete a nebo jednoduše popište, ale prosím v angličtině :-)
Budu se těšit, na vaše výtvory, které odesílejte na email: kybalova@zsobrnice.cz Hezké dny přeji, English teacher

Člověk

Přírodověda - Člověk živočich na zemi

Milé děti, 

posílám novou látku.

Žlutě označený text, přepište do sešitu. 

Posílám odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=KvMAJhipjuY

AJ

AJMilí žáci, v příloze vám zasílám jednoduché věty na překlad. Přeložené věty mi pošlete do emailu: Kybalova@zsobrnice.cz
Přeji hezké dny a budu se těšit na vaše práce. Kybalová, English teacher

AJ

Milí žáci, podívejte se, prosím, pořádně na zadané úkoly z anglického jazyka, někteří z vás mi dosud nic neodevzdali. Dodělejte si je, ať máte všechno v pořádku. 
Děkuji Kybalová

Nezapomínejte i na vlastivědu,

11.05. 2020
Vlastivědu najdeši dole, ve žlutém rámečku, jsou tam úkoly od března do června.
Chválím žáky, kteří mi posílají ofocené úkoly.....
Bohužel ne všichni žáci z 5.A spolupracují - polepšete ...
Více informací

Kostra

Kostra 1Kostra 1Kostra 1

Přírodověda

Milé děti, 

posílám další úkol z přírodovědy.  Malesaková

Odkazy na zajímavá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=4pnsoRj3ViA
https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok

SEŠITY A DALŠÍ POMŮCKY PRO PRÁCI V 6. TŘÍDĚ

V sekci 2. STUPEŇ najdeš odkaz 
SEZNAM POMŮCEK, SEŠITŮ PRO II. STUPEŇ

V tabulce, hned v prvním sloupci, jsou uvedena čísla sešitů s dalšími pomůckami, které budeš potřebovat v 6. třídě. Dáváme vám sem odkaz včas, aby rodiče měli možnost vše v klidu pořídit. Pomůcky na výtvarnou výchovu jsou uvedeny v samostatné tabulce.

Milí žáci, v příloze vám zasílám úkol - Hodiny. Vypracujte na papír a pošlete mi to na e-mail: kybalova@zsobrnice.cz

Děkuji, Kybalová

Přírodověda - kostra

Lebka

Přírodověda - SVALY

Přírodověda

Milé děti, 

posílám další látku z PŘÍRODOVĚDY. 

Odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=0t0iE-4Awuc

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4

 Kůže

Přírodověda

Kůže

Milé děti, 

posílám další úkol, prezentaci přepiště do sešitu. 

DěkujiUsmívající se

 Malesaková


Posílám odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace k vydávání vysvědčení najdete ZDE - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy