Login

ČESKÝ JAZYK

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 21.6.2020

11.06. 2020
Milí žáci, další z pracovních listů k vypracování. A jako vždy připomínám, lze normálně vypracovat ve Wordu a vypracovaný úkol přiložit V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ, nebo jej vypracovat na papír a přiložit fotografii k úkolu, případně jednotlivé výrazy napsat do okénka úkolu pod číslem cvičení a v pořadí, jak mají být.

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 21.6.2020

Milí žáci, další z pracovních listů k vypracování. A jako vždy připomínám, lze normálně vypracovat ve Wordu a vypracovaný úkol přiložit V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ, nebo jej vypracovat na papír a přiložit fotografii k úkolu, případně jednotlivé výrazy napsat do okénka úkolu pod číslem cvičení a v pořadí, jak mají být.

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 7.6. 2020

Vypracuj jednotlivé úkoly. Čti pečlivě zadání, abys nedělal zbytečné chyby. :-) Stačí napsat číslo úkolu a k tomu výrazy, které jsi měl doplnit či napsat, případně vypsat.Vypracuj jednotlivé úkoly. Čti pečlivě zadání, abys nedělal zbytečné chyby. :-) Stačí napsat číslo úkolu a k tomu výrazy, které jsi měl doplnit či napsat, případně vypsat.

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 7.6.2020 - PRAVOPIS

Vypracuj jednotlivé úkoly. Čti pečlivě zadání, abys nedělal zbytečné chyby. :-) Stačí napsat číslo úkolu a k tomu výrazy, které jsi měl doplnit či napsat, případně vypsat.Vypracuj jednotlivé úkoly. Čti pečlivě zadání, abys nedělal zbytečné chyby. :-) Stačí napsat číslo úkolu a k tomu výrazy, které jsi měl doplnit či napsat, případně vypsat.

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 24.5.2020

12.05. 2020
Vypracuj odpovědi k jednotlivým úkolům. Pracovní listy jsou v galerii pod tímto článkem.

Pracovní list 8.B

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 24.5.2020

12.05. 2020
Vypracuj odpovědi k jednotlivým úkolům.  Pracovní listy jsou v galerii pod tímto článkem.

Pracovní list 7.A

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 12.5.2020

28.04. 2020
8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 12.5.2020

Přeji pěkný den všem. I nadále platí, že vaše úkoly budete zpracovávat jiným způsobem než dosud.

U článku je přiložen obrázek pracovního listu. Buď si jej můžete vytisknout, zpracovat a v obálce doručit do školy do připravené schránky (pochopitelně podepsaný vaším jménem), nebo jej vypracujete na papír, ofotíte a fotografie vložíte jako přílohu úkolu v elektronické ŽK (link je otevřený a přikládat pouze formát jpg) nebo jej vypracujete přímo do úkolů (pracovní list nelze doplňovat online). Vyberte si, která z variant vám bude více vyhovovat. 
Pokud si nebudete vědět rady, vyhledejte výklad v učebnici nebo ve vašem školním sešitě.

S pozdravem a přáním hezkých běžných i svátečních květnových dní Jana Heková

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 12.5.2020

28.04. 2020
7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 12.5.2020

Přeji pěkný den všem. I nadále platí, že vaše úkoly budete zpracovávat jiným způsobem než dosud.

U článku je přiložen obrázek pracovního listu. Buď si jej můžete vytisknout, zpracovat a v obálce doručit do školy do připravené schránky (pochopitelně podepsaný vaším jménem), nebo jej vypracujete na papír, ofotíte a fotografie vložíte jako přílohu úkolu v elektronické ŽK (link je otevřený a přikládat pouze formát jpg) nebo jej vypracujete přímo do úkolů (pracovní list nelze doplňovat online). Vyberte si, která z variant vám bude více vyhovovat. 
Pokud si nebudete vědět rady, vyhledejte výklad v učebnici nebo ve vašem školním sešitě.

S pozdravem a přáním hezkých běžných i svátečních květnových dní Jana Heková

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 30.4.

22.04. 2020

Přeji pěkný den všem. Protože se pravděpodobně do konce školního roku již nesetkáme tváří v tvář je nutné, abyste vaše úkoly vypracovávali jiným způsobem než dosud.

V souboru 7.A PRACOVNÍ LIST jsou obrázky pracovního listu. Buď si jej můžete vytisknout, zpracovat a v obálce doručit do školy do připravené schránky (pochopitelně podepsaný vaším jménem), nebo jej vypracujete na papír, ofotíte a fotografie vložíte jako přílohu úkolu v elektronické ŽK (link je otevřený a přikládat pouze formát jpg) nebo jej vypracujete přímo do úkolů (pracovní list nelze doplňovat online). Vyberte si, která z variant vám bude více vyhovovat. 

S pozdravem a přáním hezkých dní Jana Heková

7.A - PRACOVNÍ LIST

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 30.4.

22.04. 2020

Přeji pěkný den všem. Protože se pravděpodobně do konce školního roku již nesetkáme tváří v tvář je nutné, abyste vaše úkoly vypracovávali jiným způsobem než dosud.

V souboru 8.B PRACOVNÍ LIST jsou obrázky pracovního listu. Buď si jej můžete vytisknout, zpracovat a v obálce doručit do školy do připravené schránky (pochopitelně podepsaný vaším jménem), nebo jej vypracujete na papír, ofotíte a fotografie vložíte jako přílohu úkolu v elektronické ŽK (link je otevřený a přikládat pouze formát jpg) nebo jej vypracujete přímo do úkolů (pracovní list nelze doplňovat online). Vyberte si, která z variant vám bude více vyhovovat. 

S pozdravem a přáním hezkých dní Jana Heková

8.B - PRACOVNÍ LISTY

8. A

20. 4. - 26. 4. 2020
MLUVNICE
Znázornění stavby věty jednoduché - str. 86 - 91

Doplněk - str. 75 - 77

větný rozbor můžeš procvičovat na následujících internetových stránkách:

https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc89

https://www.pravopisne.cz/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozborLITERATURA
Česká barokní literatura - exilová - Jan Amos Komenský - čít. str. 41
                         

SLOH
výklad - str. 143 - 145


8. A

14. 4. - 19. 4. 2020
MLUVNICE
Znázornění stavby věty jednoduché - str. 86 - 91


větný rozbor můžeš procvičovat na následujících internetových stránkách:

https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc89

https://www.pravopisne.cz/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozborLITERATURA
Evropská barokní literatura - jen charakteristika
Česká barokní literatura - domácí

                         

SLOH
výklad - str. 141-144


8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 19.4.2020

06.04. 2020

MLUVNICE - Pravopis - str.19/3a;    str. 25/1a,2a
                  Učivo - přívlastek shodný a neshodný
                             str.80/1a,b;str 81/2; 3a,b
                           - přívlastek těsný a volný
                             str.82;str.83/1
                           - přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
                             str.84/1
Zkus si test str.82/4

SLOH - referát - str.149-150
         - práce s textem - 149/1a,b

LITERÁRNÍ VÝCHOVA - str.94 - Subha
                                  str.98-Raport         
                                  str.100 - Dušan a generál

Přeji vám krásné Velikonoce, hodně chuti do práce, učivo si rozvrhněte podle sebe. :-)

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 19.4.2020

06.04. 2020

MLUVNICE - Pravopis - str.9/5,a,b,c    str.10/6a, 7a
Učivo - skládání slov - str.79/1, 2;   str. 80/3, 4a,b;str.81/5,6,7
        - zkracování slov - str.82-83;  str.82/2,3,4,5;str.83/6
Zkus si test na straně 83. :-)

SLOH - pracuj s ukázkou na str. 161-162 a cvičení str.162/4a,b,c,e

LITERÁRNÍ VÝCHOVA - str.130 Už zase skáču přes kaluže
                                    str.144 Ryzáček

Přeji vám krásné Velikonoce, hodně chuti do práce - rozvrhni si učivo podle sebe. :-)

                     

8. A

6. 4. - 8. 4. 2020
MLUVNICE
Přívlastek postupně rozvíjejícía několikanásobný- str. 84-85

větný rozbor můžeš procvičovat na následujících internetových stránkách:

https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc89

https://www.pravopisne.cz/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozborLITERATURA
Renesance a humanismus v Čechách - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
                         8. A

30. 3. - 5. 4. 2020
MLUVNICE
Přívlastek shodný a neshodný- str. 80-82
Přívlastek těsný a volný - str. 82 - 84

větný rozbor můžeš procvičovat na následujících internetových stránkách:

https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc89

https://www.pravopisne.cz/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozborLITERATURA
Renesance a humanismus v Čechách
                         

SLOH
Přihláška - str. 159-161

8. A

23. - 29. 3. 2020
MLUVNICE
Rozvíjející větné členy - str. 75-77
Příslovečné určení - str. 78-80

LITERATURA
francouzská renesance - F. Villon (čítanka str. 33, 34)
                                   F. Rabelais (text a pracovní list v el. ŽK)

SLOH
Pozvánka - str. 163
Objednávka - str. 162

8. A

16. - 22. 3. 2020
MLUVNICE
Základní větné členy - str. 72-74
procvičování pravopisu str. 44-48

LITERATURA
anglická renesance - W. Shakespeare

SLOH
Žádost - str. 164-165

Podrobnější informace a instrukce k práci, také pracovní listy najdou žáci ve svých elektronických žákovských knížkách.

7.A - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 5.4.2020

25.03. 2020

PRAVOPIS
str. 51-56; str 70-72; 

Slovní zásoba
úkoly na straně 71/3, str. 72/5,6

Odvozování
str. 72-79, všechna cvičení

SLOH
Líčení str.161/3 a,b,c,d,e

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Židovské pověsti ze staré Prahy - 3 ukázky str. 112, 114, 118

Cvičení vypracovávejte do sešitů tak, abyste po návratu do školy mohli prokázat, že jste látku procvičili.

8.B - DOMÁCÍ ÚKOLY DO 5.4.2020

25.03. 2020

MLUVNICE
Pravopis - str. 44-48, str. 74/5a, c, d, str. 78 - příslovečná určení, cvičení jsou na str. 79/2, str.80/3, 4a

SLOH
Výklad - str. 146/5a, b (Vynález žárovky)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
str. 84, 87, 89 - ukázky poezie

Cvičení vypracovávejte do sešitů tak, abyste po návratu do školy mohli prokázat, že jste látku procvičili.

8.B - ÚKOLY DO 20.3.2020

14.03. 2020
MLUVNICE
str. 66-75 - Skladba, základní pojmy (tabulky a přehledy)
str.67/1a - věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent
str. 71/10, 72/11, 72/12 -zápor
str. 74/4 - základní, větné členy
str. 76/2 - rozvíjející větné členy
procvičování pravopisu - str. 44-48

SLOH
str. 141-148 - Výklad
str. 145/3a,b - Netopýři vidí ušima
str. 145/4b - Inzulin, klíč k lidské buňce

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Čítanka - str. 66-82
Slavík a růže
Svatební košile
Babička
- otázky za textem, úvodní informace o knize a autorovi
(do 30.3.2020 čtenářský deník)

7.A - ÚKOLY DO 20.3.2020

MLUVNICE
str. 57-69 - Nauka o slově
synonyma - 63/2, 65/9
antonyma - 66/2
homonyma - 67/3a,b; 67/2
odborné názvy - 69/4
procvičování pravopisu - str. 51 - 56

SLOH
str. 158 - 162 - Umělecký popis
str. 160/4 - Oblíbená místa

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Čítanka - str.83 "Oslepém Abdalláhovi" (otázky za textem)
            - str. 94 "Rozum a štěstí"
            - str. 96 "Faustův dům"
údaje o knize a autorovi (do 30.3.2020 čtenářský deník)

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy