Login

DĚJEPIS

6. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Malá Asie - str. 16 - 17
             2. Perská veleříše - str. 18 - 19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Říše Mongolů a svět mimo Evropu - str. 30 - 31
             2. Polsko-litevský stát, Řád německých rytířů - str. 32 - 33
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Křížové výpravy - str. 26 - 27
             2. Říše Mongolů a svět mimo Evropu - str. 30 - 31
            
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rokoko, baroko, klasicismus v Čechách - str. 56 - 57
              2. Klasicismus - str. 62 - 63
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rozvoj vědy a techniky v 18. století - str. 58 - 61
              2. Průmyslová revoluce v Anglii - str. 64 - 65
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Domácí a zahraniční odboj - str. 93 - 95
             2. Atentát na Heydricha - str. 95; pracovní list (na elektronické ŽK)

6. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Temná staletí - str. 12 - 13
             2. Velká řecká kolonizace - str. 14 - 15
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o Itálii - str. 24 - 25
             2. Úpadek papežství - str. 28 - 29
             3. Křížové výpravy - str. 26 - 27
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o investituru - str. 22 - 23
             2. Císař a papež - boj o Itálii - str. 24 - 25
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - reformní činnost (opakování) - str. 50-51
             2. Osvícenství v Čechách a počátek národního obrození - str. 54-55
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rokoko, baroko, klasicismus v Čechách - str. 56 - 57
              2. Klasicismus - str. 62 - 63
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Protektorát Čechy a Morava - str. 90 - 92
         
               

6. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Věk bohů a héroů, Olymp - str. 8-11
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o investituru - str. 22-23
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Gotická kultura - str. 18-19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1.  Reformy císaře Josefa II. - str. 52-53
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - reformní činnost (opakování) - str. 50-51
             2. Osvícenství v Čechách a počátek národního obrození - str. 54-55
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Život v okupované Evropě - str. 78-80
             2. Holokaust - internetové stránky
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

6. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Mínojská kultura - str. 4-5
             2. Mykénská kultura - 6-7
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Rytířská kultura - str. 16-17
             2. Gotická kultura - str. 18-19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Obchod - str. 14-15
             2. Středověká vzdělanost - str. 20-21
             3. Rytířská kultura - str. 16-17
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly:  1. Nová evropská velmoc - Prusko- str. 44-45
              2. Válečné konflikty v Evropě v 18. století - str. 46-47
              3. České země za Marie Terezie - str. 50-51
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - str. 50-51
             2. Reformy císaře Josefa II. - str. 52-53
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

30. 3 - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Vylodění Spojenců v Evropě a pád Berlína - str. 84-86
             2. K Hirošimě a Nagasaki- str. 87-89     
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Konec bleskové války - str. 73-74
             2. Obrat ve válce- str. 81-83
             3. Japonská expanze a válka v Tichomoří - str. 75-77
            
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rusko za Kateřiny II. - str. 42-43
             2. Nová evropská velmoc - Prusko- str. 44-45
             3. Válečné konflikty v Evropě v 18. století - str. 46-47
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Osvícenství II. - str. 40-41
             2. Rusko za Kateřiny II. - str. 42-43
           
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Město - str. 8-9
             2. Zemědělství str. 12-13
             3. Středověká vzdělanost - str. 20-21
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Zemědělství - str. 12-13
             2.Obchod - str. 14-15
             3. Středověká vzdělanost - str. 20-21
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

6. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu
kapitoly: 1. Na březích Indu - str. 54-55
             2. V zemi bráhmanů a reformátorů - str. 56-57
             3. Říše středu - str. 58-59
             4. Za velkou zdí - str. 60 - 61

Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Bitva o Anglii - str. 68-69
             2. Napadení SSSR - str. 70-72

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

8. B

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Osvícenství I. - str. 38-39
             2. Osvícenství II. - str. 40-41

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

8. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Zeměpisné objevy v 17. a 18. století - str. 34-35
             2. Osvícenství I. - str. 38-39

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

7. B

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku I. a II.
kapitoly: 1. Románský sloh
             2. Pán a vazal - str. 4-5
             3. Venkovská krajina mění tvář - str. 6-7

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

7. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Pán a vazal - str. 4-5
             2. Venkovská krajina mění tvář - str. 6-7
             3. Město - str. 8-9

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

6. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu
kapitoly: 1. Říše Chetitů - str. 48-49
             2. Země zaslíbená - str. 50-51
             3. Bible - Kniha knih - str. 52-53

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

AKTUALITY

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodiče nových žáků 1.tříd se sejdou na informativní schůzce 24.6.2020 od 15:00 v prostorách školy.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Informace se zobrazí po kliknutí na nadpis.

DŮLEŽITÉ - VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace o vydávání vysvědčení najdete v sekci NOVINKY.

HRAJEME SI S UČENÍM

I s učením si můžete jen hrát aneb zajímavosti pro žáky od 1. do 5. tříd. Klikněte na nadpis a najdete tak odkazy, které vás přenesou k zábavě.

VELKÝ ÚSPĚCH! GRATULUJEME!

Třída 5.A obsadila nádherné 2.místo
v kategorii třídních kolektivů.
A o co šlo? O soutěž o nejkrásnější básničku v rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti. Bližší informace najdete v sekci nástěnka.

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

obrázek
Informace o tom, co Česká televize připravila jako pomoc rodičům a jejich dětem při domácím vzdělávání. Najdete zde odkazy na vysílání, na některá videa i na nový vzdělávací web ČT EDU.
V souvislosti s vysíláním ČT připravila Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy. Informaci, jak se k těmto testům přihlásit, zde také najdete.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy