Login

DĚJEPIS

6. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Malá Asie - str. 16 - 17
             2. Perská veleříše - str. 18 - 19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Říše Mongolů a svět mimo Evropu - str. 30 - 31
             2. Polsko-litevský stát, Řád německých rytířů - str. 32 - 33
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Křížové výpravy - str. 26 - 27
             2. Říše Mongolů a svět mimo Evropu - str. 30 - 31
            
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rokoko, baroko, klasicismus v Čechách - str. 56 - 57
              2. Klasicismus - str. 62 - 63
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rozvoj vědy a techniky v 18. století - str. 58 - 61
              2. Průmyslová revoluce v Anglii - str. 64 - 65
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

20. 4. - 26. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Domácí a zahraniční odboj - str. 93 - 95
             2. Atentát na Heydricha - str. 95; pracovní list (na elektronické ŽK)

6. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Temná staletí - str. 12 - 13
             2. Velká řecká kolonizace - str. 14 - 15
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o Itálii - str. 24 - 25
             2. Úpadek papežství - str. 28 - 29
             3. Křížové výpravy - str. 26 - 27
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o investituru - str. 22 - 23
             2. Císař a papež - boj o Itálii - str. 24 - 25
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - reformní činnost (opakování) - str. 50-51
             2. Osvícenství v Čechách a počátek národního obrození - str. 54-55
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rokoko, baroko, klasicismus v Čechách - str. 56 - 57
              2. Klasicismus - str. 62 - 63
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

14. 4. - 19. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Protektorát Čechy a Morava - str. 90 - 92
         
               

6. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Věk bohů a héroů, Olymp - str. 8-11
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Císař a papež - boj o investituru - str. 22-23
            
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Gotická kultura - str. 18-19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1.  Reformy císaře Josefa II. - str. 52-53
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - reformní činnost (opakování) - str. 50-51
             2. Osvícenství v Čechách a počátek národního obrození - str. 54-55
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

6. 4. - 8. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Život v okupované Evropě - str. 78-80
             2. Holokaust - internetové stránky
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

6. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny starověkého Řecka a Říma
kapitoly: 1. Mínojská kultura - str. 4-5
             2. Mykénská kultura - 6-7
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Rytířská kultura - str. 16-17
             2. Gotická kultura - str. 18-19
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Obchod - str. 14-15
             2. Středověká vzdělanost - str. 20-21
             3. Rytířská kultura - str. 16-17
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly:  1. Nová evropská velmoc - Prusko- str. 44-45
              2. Válečné konflikty v Evropě v 18. století - str. 46-47
              3. České země za Marie Terezie - str. 50-51
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

30. 3. - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. České země za Marie Terezie - str. 50-51
             2. Reformy císaře Josefa II. - str. 52-53
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

30. 3 - 5. 4. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Vylodění Spojenců v Evropě a pád Berlína - str. 84-86
             2. K Hirošimě a Nagasaki- str. 87-89     
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Konec bleskové války - str. 73-74
             2. Obrat ve válce- str. 81-83
             3. Japonská expanze a válka v Tichomoří - str. 75-77
            
               
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. B

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Rusko za Kateřiny II. - str. 42-43
             2. Nová evropská velmoc - Prusko- str. 44-45
             3. Válečné konflikty v Evropě v 18. století - str. 46-47
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

8. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Osvícenství II. - str. 40-41
             2. Rusko za Kateřiny II. - str. 42-43
           
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. B

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Město - str. 8-9
             2. Zemědělství str. 12-13
             3. Středověká vzdělanost - str. 20-21
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

7. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Zemědělství - str. 12-13
             2.Obchod - str. 14-15
             3. Středověká vzdělanost - str. 20-21
      
Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

6. A

23. - 29. 3. 2020

učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu
kapitoly: 1. Na březích Indu - str. 54-55
             2. V zemi bráhmanů a reformátorů - str. 56-57
             3. Říše středu - str. 58-59
             4. Za velkou zdí - str. 60 - 61

Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!!

9. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny moderní doby I.
kapitoly: 1. Bitva o Anglii - str. 68-69
             2. Napadení SSSR - str. 70-72

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

8. B

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Osvícenství I. - str. 38-39
             2. Osvícenství II. - str. 40-41

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

8. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny novověku
kapitoly: 1. Zeměpisné objevy v 17. a 18. století - str. 34-35
             2. Osvícenství I. - str. 38-39

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

7. B

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku I. a II.
kapitoly: 1. Románský sloh
             2. Pán a vazal - str. 4-5
             3. Venkovská krajina mění tvář - str. 6-7

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

7. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny středověku a raného novověku II.
kapitoly: 1. Pán a vazal - str. 4-5
             2. Venkovská krajina mění tvář - str. 6-7
             3. Město - str. 8-9

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

6. A

16. - 22. 3. 2020

učebnice Dějiny pravěku a starověkého orientu
kapitoly: 1. Říše Chetitů - str. 48-49
             2. Země zaslíbená - str. 50-51
             3. Bible - Kniha knih - str. 52-53

 • každou kapitolu nejprve přečíst
 • do sešitu napsat stručné a výstižné poznámky (v bodech) - k orientaci v textu ti vždy poslouží jednotlivé podnadpisy a tučně zvýrazněné pojmy
 
V elektronické žákovské knížce najde ale každý žák tyto poznámky již předpřipravené, jen je potřeba pracovat s textem a doplňovat vynechané výrazy. Dále pak ve své elektronické žákovské knížce v sekci Domácí úkoly najdeš také dobrovolné úkoly (hodnocené), ale i samosatné práce (taktéž hodnocené).

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy