Login

Kontakt

Název školy

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice


IČ: 70982236
datové schránky: tb3mqdk

Personální obsazení

Úsek pedagogický

Ředitelka školy

Mgr. V. Strolená

reditel@zsobrnice.cz

476 107 985

Zástupce ředitelky školy

Mgr. H. Matuštíková

zastupce@zsobrnice.cz

st 13.00 – 14.00

Třídní učitelé l.stupně

l.A

Mgr. I. Fejková

fejkova@zsobrnice.cz

po 11.30 – 12.00

l.B

Z. Švantnerová

svantnerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

ll.A

T. Korejsová

korejsova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lll.A

R. Bažová

bazova@zsobrnice.cz

út 8.00 – 8.30

lll.B

Mgr. Š. Grametbauerová

grametbauerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lV.A

Mgr. Ing. P. Soukupová

soukupova@zsobrnice.cz

st 7.15 – 7.45

lV.B

Mgr. L. Podlipná

podlipna@zsobrnice.cz

po 12.30 – 13.00

V.A

Ing. J. Chromá

chroma@zsobrnice.cz

út 11.30 – 12.00

Třídní učitelé ll.stupně

Vl.A

I. Holubář

holubar@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

Vl.B

Ing. F. Cibulka

cibulka@zsobrnice.cz

po 13.30 – 14.00

Vll.A

Mgr. L. Holubová

holubova@zsobrnice.cz

st 13:30 – 14.00

Vll.B

I. Zoulová

zoulova@zsobrnice.cz

út 12.30 – 13.00

Vlll.A

Ing. O. Jánská

janska@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

lX.A

P. Pětioká

petioka@zsobrnice.cz

pá 12.30 – 13.00

Učitelé bez třídnictví

 

F. Mlnařík

mlnarik@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

 

J. Mlnaříková

mlnarikova@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

 

A. Vasilenko

vasilenko@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

Školní družina

vychovatelka

I. Pracná

pracna@zsobrnice.cz

414 120 254

Asistenti pedagoga

Bc. V. Korejsová

 

 

 

A. Ďuricová

 

 

 

Úsek ekonomický a správní

Ekonomka, účetní

L. Andrášková

ekonom@zsobrnice.cz

414 120 231

Personalistka, sekretářka

D. Vaicová

sekretariat@zsobrnice.cz

476 118 012

 

Úsek provozní – šatna 414 120 258

Školník, údržbář

K. Appelt

Uklízečka

K. Pálková

 

E. Polcarová

 

N. Tajovská

 

Úsek stravovací – ŠJ 476 118 254

Vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka

L. Klenáková

jidelna@zsobrnice.cz

kuchařka

I. Horynová

 

 

R. Zimmermannová

 

Nástěnka

PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 26.10. se na naší škole uskutečnil další netradiční den. Žáci nezasedli do lavic jako obvykle. Školním projektem jsme si připomněli 100.výročí vzniku ČSR. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu v občanství,osobní statečnosti a společenské aktivitě.
Výsledky práce žáků můžete sledovat na měnících se fotografiích viz sekce fotogalerie.
Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy