Login

Kontakt

Název školy

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice


IČ: 70982236
datové schránky: tb3mqdk

Personální obsazení

Úsek pedagogický

Ředitelka školy

Mgr. V. Strolená

reditel@zsobrnice.cz

476 107 985

Zástupce ředitelky školy

Mgr. H. Matuštíková

zastupce@zsobrnice.cz

st 13.00 – 14.00

Třídní učitelé l.stupně

l.A

Mgr. I. Fejková

fejkova@zsobrnice.cz

po 11.30 – 12.00

l.B

Z. Švantnerová

svantnerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

ll.A

T. Korejsová

korejsova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lll.A

R. Bažová

bazova@zsobrnice.cz

út 8.00 – 8.30

lll.B

Mgr. Š. Grametbauerová

grametbauerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lV.A

Mgr. Ing. P. Soukupová

soukupova@zsobrnice.cz

st 7.15 – 7.45

lV.B

Mgr. L. Podlipná

podlipna@zsobrnice.cz

po 12.30 – 13.00

V.A

Ing. J. Chromá

chroma@zsobrnice.cz

út 11.30 – 12.00

Třídní učitelé ll.stupně

Vl.A

I. Holubář

holubar@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

Vl.B

Ing. F. Cibulka

cibulka@zsobrnice.cz

po 13.30 – 14.00

Vll.A

Mgr. L. Holubová

holubova@zsobrnice.cz

st 13:30 – 14.00

Vll.B

I. Zoulová

zoulova@zsobrnice.cz

út 12.30 – 13.00

Vlll.A

Ing. O. Jánská

janska@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

lX.A

P. Pětioká

petioka@zsobrnice.cz

pá 12.30 – 13.00

Učitelé bez třídnictví

 

F. Mlnařík

mlnarik@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

 

J. Mlnaříková

mlnarikova@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

 

A. Vasilenko

vasilenko@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

Školní družina

vychovatelka

I. Pracná

pracna@zsobrnice.cz

414 120 254

Asistenti pedagoga

Bc. V. Korejsová

 

 

 

A. Ďuricová

 

 

 

Úsek ekonomický a správní

Ekonomka, účetní

L. Andrášková

ekonom@zsobrnice.cz

414 120 231

Personalistka, sekretářka

D. Vaicová

sekretariat@zsobrnice.cz

476 118 012

 

Úsek provozní – šatna 414 120 258

Školník, údržbář

K. Appelt

Uklízečka

K. Pálková

 

E. Polcarová

 

N. Tajovská

 

Úsek stravovací – ŠJ 476 118 254

Vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka

L. Klenáková

jidelna@zsobrnice.cz

kuchařka

I. Horynová

 

 

R. Zimmermannová

 

Nástěnka

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

obrázek
V lednu 2019 proběhly volby do Žákovského parlamentu. Informace o něm, jeho práci a fotografie po kliknutí na nadpis zprávy.

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

obrázek
Ve dnech 2. a 3. dubna proběhl ve škole zápis dětí do prvních tříd. Po kliknutí na nadpis se podívejte na naši nástěnku.

HRAVĚ O PREVENCI

obrázek
V rámci dlouhodobého programu "Hravě o prevenci" se žáci dovídali informace o životosprávě v dospívání.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 16. 4. 2019 se od 15.00 hod koná v jídelně školy plenární zasedání SRPŠ a následně od 15.30 hod proběhnou třídní schůzky ve všech třídách.

ZMĚNA ROZVRHU

Vážení rodiče,
od úterý 2. 4. 2019 nastala změna v rozvrhu hodin. Věnujte svým dětem zvýšenou pozornost, než si na tuto změnu zvyknou, aby měly všechny pomůcky, učebnice a sešity do školy řádně připravené a na nic nezapomněly.
Děkujeme za spolupráci.

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy