Login

MATEMATIKA

Matematika pro 6.A, do mailu napište jméno a zadání úkolu

-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly na červen
Dopište a doplňte si všechny zadané úkoly, mimořádné úkoly, učivo, které ještě nemáte. Hotové úkoly pošlete na mail: domaci.ukol@volny.cz, nebo doneste do školy. Ve škole máte ofocené úkoly (kdo nemáte možnost internetu, nebo nemáte učebnice).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pochvala všem - kdo posíláte, nebo nosíte úkoly :-) :-) :-).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 25.-31.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy

MÚ č. 8)
Souhrnná cvičení, část II.
Vypočítejte:
Učebnice II. díl, str. 51/cv. 11 do sešitu/na papír

Řešte rovnice a proveďte zkoušku:
Učebnice II. díl, str. 51/cv. 12 do sešitu/na papír
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 18.-24.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy

MÚ č. 7)
Souhrnná cvičení, část I.
Vypočítejte:
Učebnice II. díl, str. 50/cv. 4 do sešitu/na papír

Vypočítejte:
Učebnice II. díl, str. 51/cv. 9 do sešitu/na papír
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ve škole jsou ofocené a připravené úkoly z matematiky (kdo nemáte možnost internetu, nebo možnost pracovat - chybí učebnice atd.). Po zazvonění u vchodu budou úkoly vydány. Vypracované úkoly donést do 13.5.2020 do 8:00 hodin. Děkuji.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 11.-17.5.2020
V tomto týdnu dopište a doplňte učivo, úkoly z matematiky, vypočtěte mimořádné úkoly, nezapomeňte na postup. Opakujte si učivo, násobilku, geometrii, vzorečky atd. Úkoly označte jménem, třídou, číslem úkolu - zadání. Vypracované a ofocené úkoly pak zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy do 13.5.2020 do 8:00 hodin. Děkuji.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 4.-10.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 6) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I. díl, jde o opakování, probráno
Sečtěte, odečtěte
Učebnice I. díl !!! str. 118/cv. 3 do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oprava: u MÚ č. 3) první příklad:
1 400 : 7 + 380 =

Omlouvám se za překlep.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 27.4.-3.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 5) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I. díl, jde o opakování, probráno
Sečtěte, odečtěte
Učebnice I. díl !!! str. 118/cv. 1, 2 do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 20.-26.4.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 4) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I. díl, jde o opakování, probráno
Sečtěte, odečtěte
Učebnice I. díl !!! str. 116/cv. 1, 2, 3 (dole) do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 13.-19.4.2020
V tomto týdnu dopište a doplňte učivo, úkoly z matematiky, vypočtěte mimořádné úkoly, nezapomeňte na postup. Opakujte si učivo, násobilku, geometrii (trojúhelníky), vzorečky atd. Úkoly označte jménem, třídou, číslem úkolu - zadání. Vypracované a ofocené úkoly pak zašlete do 19.4.2020 na mail: domaci.ukoly@volny.cz (někdo ještě nic neposlal, zašlete). Vše máte zde na webu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 6.-12.4.2020
Kontakt: domaci.ukoly@volny.cz, telefon 724 768 719 (soukromé číslo)
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Všechny zadané úkoly budou po příchodu do školy zkontrolovány.
Odkazy na videa zkopírujte a vložte do "internetového okna".
Možnost využít k učivu aplikaci: www.speedmath.eu

MÚ č. 3) Vypočítejte – ofoťte a pošlete (napište postup):
1 400 : 7 + 380 =
860 – (720 – 500) =
910 – (370 +280) =
(3 400 – 1 700) : 2 =
3 x (2 400 + 200) =
0 : 800 + 6 500 : 500 =
5 x 2 000 – 4 500 – 3 200 =
25 x 40 + 799 900=
7 200 : 9 + 560 – 370 =

Odkazy na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=lOoriAMg4rk
https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mimořádný úkol - kdo máte problém s úkoly, tak vypočítejte následující příklady:
MÚ č. 1) Vynásobte (pod sebe):
1 856 936 x 139 =
368 590 x 128 =
415 819 x 608 =
23 912 x 870 =
324 596 x 232 =

MÚ č. 2) Vydělte a proveďte zkoušku:
75 896 321 : 56 =
12 936 815 : 41 =
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 30.3.-5.4.2020
Kontakt: domaci.ukoly@volny.cz, telefon 724 768 719 (soukromé číslo)
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Všechny zadané úkoly budou po příchodu do školy zkontrolovány.
Odkazy na videa zkopírujte a vložte do "internetového okna".
Možnost využít k učivu aplikaci: www.speedmath.eu

Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
Odkaz na video
https://www.youtube.com/watch?v=X77ExuivhW0 (je tam čerpáno z jiné učebnice, ale vše je zobrazeno) – zapište do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=HWU5xww9H0w

Úkol č. 6)
Narýsujte na papír A4/do sešitu trojúhelník a urči pomocí úhloměru velikost úhlů:
Trojúhelník ABC, kde a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm. Dokaž, že platí podmínka pro vnitřní úhly v trojúhelníku tj. alfa + beta + gama = 180 stupňů.

Úkol č. 7)
Narýsujte na papír A4/do sešitu trojúhelník a urči pomocí úhloměru velikost úhlů:
Trojúhelník TUV, kde t = 6 cm, u = 7 cm, v = 8 cm. Dokaž, že platí podmínka pro vnitřní úhly v trojúhelníku tj. alfa + beta + gama = 180 stupňů.

Zajímavost odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=Hv-tklbpvsg
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 23.-29.3.2020
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Vypracovat na papír A4, podepsat jménem, třída, zaslat na mail: domaci.ukoly@volny.cz

Úkol č. 4)
Narýsujte rovnoramenný trojúhelník KLM, je-li k = l = 12 cm, m = 8 cm. Sestrojte jeho střední příčky.

Úkol č. 5)
Narýsuj trojúhelník ABC, je-li a = 10 cm, b = 8 cm, c = 9 cm. Sestroj jeho těžnice.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 16.-20.3.2020
Úkoly vypracujte na papír A4. Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail (domaci.ukoly@volny.cz – je tam tečka). Pokud budete úkoly posílat na mail, do předmětu napište jméno a třídu, např.: Novotný Ivo, 6.A. Pokuste se na řešených příkladech z videí v odkazech pochopit učivo. Jinak úkoly následně odevzdáte ve škole na hodině matematiky.
Zpracovávejte si učivo, podívejte se na videa v odkazech a procvičujte si online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).

Úkoly – vypracujte na papír A4, opište zadání, podepište se

Úkol č. 1)
Narýsujte pomocí věty sss trojúhelník ABC, kde a = 6 cm, b = 5 cm, c = 8 cm. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhly alfa, beta, gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Úkol č. 2)
Narýsujte pomocí věty sus trojúhelník ABC, kde c = 7 cm, a = 6 cm, beta = 50. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhly alfa a gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Úkol č. 3)
Narýsujte pomocí věty usu trojúhelník ABC, kde c = 9 cm, alfa = 45, beta = 60. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhel gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Poznámka: *) není možné sem psát - úhly symbolem, stupně
--------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika pro 8.B, do mailu napište jméno a zadání úkolu

-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly na červen
Dopište a doplňte si všechny zadané úkoly, mimořádné úkoly, učivo, které ještě nemáte. Hotové úkoly pošlete na mail: domaci.ukol@volny.cz, nebo doneste do školy. Ve škole máte ofocené úkoly (kdo nemáte možnost internetu, nebo nemáte učebnice).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pochvala všem - kdo posíláte, nebo nosíte úkoly :-) :-) :-).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 25.-31.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy

MÚ č. 8)
Pythagorova věta, mnohočleny, část II.
Doplňte tabulku:
Učebnice I. díl, str. 37/cv. 11 do sešitu/na papír (pozor I. díl učebnice!)

Proveďte:
Učebnice II. díl, str. 25/cv. 4 do sešitu/ na papír (pozor II. díl učebnice!)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 17.-24.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy

MÚ č. 7)
Pythagorova věta, mnohočleny, část I.
Doplňte tabulku:
Učebnice I. díl, str. 36/cv. 6 do sešitu/na papír (pozor I. díl učebnice)

Sečtěte:
Učebnice II. díl, str. 25/cv. 3 do sešitu/na papír (pozor II. díl učebnice)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ve škole jsou ofocené a připravené úkoly z matematiky (kdo nemáte možnost internetu, nebo možnost pracovat - chybí učebnice atd.). Po zazvonění u vchodu budou úkoly vydány. Vypracované úkoly donést do 13.5.2020 do 8:00 hodin. Děkuji.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 11.-17.5.2020
V tomto týdnu dopište a doplňte učivo, úkoly z matematiky, vypočtěte mimořádné úkoly, nezapomeňte na postup. Opakujte si učivo, násobilku, geometrii, vzorečky atd. Úkoly označte jménem, třídou, číslem úkolu - zadání. Vypracované a ofocené úkoly pak zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz, nebo doneste do školy do 13.5.2020 do 8:00 hodin. Děkuji.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 4.-10.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 6) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I. díl, podívejte se na řešené příklady v
kapitolách u cvičení, jde o opakování, probráno

Odmocniny a mocniny
Učebnice I. díl !!!
str. 79/cv. 9 do sešitu
str. 85/cv 8 do sešitu (viz. Úkoly 20.-27.4.2020, překlep - omluva)
str. 85/cv. 2 (dole) do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Oprava: u MÚ č. 3) první příklad:
1 400 : 7 + 380 =

Omlouvám se za překlep.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 27.4.-3.5.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 5) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I. díl, podívejte se na řešené příklady v kapitolách u cvičení, jde o opakování, probráno

Odmocniny a mocniny
Učebnice I. díl !!!
str. 79/cv. 10 do sešitu
str. 85/cv 9 do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 20.-26.4.2020
Ofocené odešlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz

MÚ č. 4) Opakování - pozor na změnu dílu učebnice - I.díl, podívejte se na řešené příklady v kapitolách u cvičení, jde o opakování, probráno

Odmocniny a mocniny
Učebnice I. díl !!!
str. 79/cv. 7, 8 do sešitu
str. 85/cv. 8 do sešitu
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 13.-19.4.2020
V tomto týdnu dopište a doplňte učivo, úkoly z matematiky, vypočtěte mimořádné úkoly, nezapomeňte na postup. Opakujte si učivo, násobilku, geometrii (trojúhelníky), vzorečky atd. Úkoly označte jménem, třídou, číslem úkolu - zadání. Vypracované a ofocené úkoly pak zašlete do 19.4.2020 na mail: domaci.ukoly@volny.cz (někdo ještě nic neposlal, zašlete). Vše máte zde na webu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 6.-12.4.2020
Kontakt: domaci.ukoly@volny.cz, telefon 724 768 719 (soukromé číslo)
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Všechny zadané úkoly budou po příchodu do školy zkontrolovány.
Odkazy na videa zkopírujte a vložte do "internetového okna".
Možnost využít k učivu aplikaci: www.speedmath.eu

Souhrnná cvičení I
Učebnice str. 67 – 71 – projít učivo
Pokuste se vypočítat příklady na straně 69 – podívejte se do minulých příkladů jenž jsme spolu dělali a počítali

MÚ č. 3) Vypočítejte – ofoťte a pošlete (napište postup):
1 400 : 7 + 380 =
860 – (720 – 500) =
910 – (370 +280) =
(3 400 – 1 700) : 2 =
3 x (2 400 + 200) =
0 : 800 + 6 500 : 500 =
5 x 2 000 – 4 500 – 3 200 =
25 x 40 + 799 900=
7 200 : 9 + 560 – 370 =
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mimořádný úkol - kdo máte problém s úkoly, tak vypočítejte následující příklady:
MÚ č. 1) Vynásobte (pod sebe):
1 856 936 x 139 =
368 590 x 128 =
415 819 x 608 =
23 912 x 870 =
324 596 x 232 =

MÚ č. 2) Vydělte a proveďte zkoušku:
75 896 321 : 56 =
12 936 815 : 41 =
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 30.3.-5.4.2020
Kontakt: domaci.ukoly@volny.cz, telefon 724 768 719 (soukromé číslo)
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Ofocené zašlete na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Všechny zadané úkoly budou po příchodu do školy zkontrolovány.
Odkazy na videa zkopírujte a vložte do "internetového okna".
Možnost využít k učivu aplikaci: www.speedmath.eu

Lineární rovnice – slovní úlohy, úlohy o pohybu
Učebnice II. díl,
Slovní úlohy str. 56 – 59 – projít učivo
Úlohy o pohybu str. 59 – 63/ Opsat do sešitu str. 60/ Příklad č. 1)

Odkazy na video: (zapište do sešitu)
https://www.youtube.com/watch?v=kwggw5UCHUY

Úkol č. 5)
Vypočítat příklady - odkaz:
http://www.1zs-sedlcany.cz/8tridy_soubory/m8_21_priprava%20lineární%20rovnice.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 23.-29.3.2020
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Vypracovat na papír A4/do sešitu, podepsat jménem, třída, zaslat na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Podívejte se na stránky v učebnici (M II. díl), str. 47 - 56, hlavně řešené příklady, snažte se je pochopit.

Úkol č. 3)
Učebnice str. 50/cv. 1

Úkol č. 4)
Učebnice str. 53/cv. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 16.-20.3.2020
Úkoly vypracujte na papír A4. Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail (domaci.ukoly@volny.cz – je tam tečka). Pokud budete úkoly posílat na mail, do předmětu napište jméno a třídu, např.: Novotný Ivo, 8.B. Jinak úkoly následně odevzdáte ve škole na hodině matematiky. Pokuste se (a snažte se) na řešených příkladech + z videí v odkazech pochopit učivo a vypracovat úkoly.
Zpracovávejte si učivo, podívejte se na videa v odkazech a procvičujte si online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).

Úkoly – vypracujte na papír A4, opište zadání, podepište se

Úkol č. 1)
Dělení mnohočlenu jednočlenem - Učebnice II. díl, str. 39/cv. 2

Úkol č. 2)
Rozklad mnohočlenu na součin - Učebnice II. díl, str. 46/cv. 6
--------------------------------------------------------------------------------------------

8.A - Test č. 1. Matematické výrazy, výpočty.

Vypočítej písemně: Učebnice Matematika 8, II. díl

str. 123 Test č. 1 Písemně vypočítej příklady č. 2,3,4,5,6,7,8

7.B - Základní údaje , rovinné obrazce.

Narýsuj  libovolný čtverec, obdélník, trojúhelník a popiš všechny údaje, které o daném rovinném obrazci znáš. ( vrcholy, strany, úhlopříčky, vnitřní úhly, výšky, těžnice, střední příčky. Napoš vzorce pro výpočet jejich obvodu, plochy. Vše na volný papír.

Příklad 1) Narýsuj trojúhelní ABC, strany a 5cm, b 70mm, d 4cm.

7.B - Násobení a dělení

Vypočítej následující příklady na pomocný papír a bez pomoci kalkulačky a odešli mi správné výsledky zpět.

2 132 : 2 =

461 x 28 =

67 573 : 57 =

789 345 x 24 =

897 546 : 24 =

3 251 x 243 =

Konstrukce trjúhelníků

17.03. 2020
7.A

Procvičuj konstrukci trjúhelníku podle vět sss, sus, usu.

Součástí každého rysu bude: Podmínka
                                          Rozbor
                                          Konstrukce
                                          Postup

Postupuj podle vzorů v sešité

Př.
1.Trojúhelník ABC, a= 8cm, b= 9cm, c= 13cm
2.Trojúhelník KLM, k= 5cm, l= 6cm, m= 10cm
3.Trojúhelník PQR, p= 3cm, q= 7cm, r= 8cm

a podobné úlohy.


Základní prostorové ůtvary (tělesa)

17.03. 2020
9.A

Jehlan , kužel, koule - dle učebnice a tabulek si vypiš S a V daných těles
                                dle učebnice - síť těchto těles

Procvičuj výpočty S a V těles.

Pro ty, co dělají přijímací zkoušky - procvičuj pomocí testů na internetu (viz Scio, Cermat).

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy