Login

MATEMATIKA

Matematika pro 6.A

------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 23. - 29.3.2020
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Vypracovat na papír A4, podepsat jménem, třída, zaslat na mail: domaci.ukoly@volny.cz

Úkol č. 4)
Narýsujte rovnoramenný trojúhelník KLM, je-li k = l = 12 cm, m = 8 cm. Sestrojte jeho střední příčky.

Úkol č. 5)
Narýsuj trojúhelník ABC, je-li a = 10 cm, b = 8 cm, c = 9 cm. Sestroj jeho těžnice.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 16. - 20.3.2020
Úkoly vypracujte na papír A4. Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail (domaci.ukoly@volny.cz – je tam tečka). Pokud budete úkoly posílat na mail, do předmětu napište jméno a třídu, např.: Novotný Ivo, 6.A. Pokuste se na řešených příkladech z videí v odkazech pochopit učivo. Jinak úkoly následně odevzdáte ve škole na hodině matematiky.
Zpracovávejte si učivo, podívejte se na videa v odkazech a procvičujte si online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).

Úkoly – vypracujte na papír A4, opište zadání, podepište se

Úkol č. 1)
Narýsujte pomocí věty sss trojúhelník ABC, kde a = 6 cm, b = 5 cm, c = 8 cm. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhly alfa, beta, gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Úkol č. 2)
Narýsujte pomocí věty sus trojúhelník ABC, kde c = 7 cm, a = 6 cm, beta = 50. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhly alfa a gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Úkol č. 3)
Narýsujte pomocí věty usu trojúhelník ABC, kde c = 9 cm, alfa = 45, beta = 60. Udělejte obrázek, barevně vyznačte co znáte, konstrukci trojúhelníka. Popište a změřte úhel gama.
Musí platit: alfa+beta+gama=180 *)

Poznámka: *) není možné sem psát - úhly symbolem, stupně
--------------------------------------------------------------------------------------------
Učivo pro 6.A

Trojúhelník
- konstrukce podle věty sss (strana, strana, strana)
- konstrukce podle věty sus (strana, úhel, strana)
- konstrukce podle věty usu (úhel, strana, úhel)

Možno zadat učivo do vyhledávače, nebo youtube.

Např. odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=oWs5A9GOQc8
https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ
https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk

Vypracovat do sešitu M – Š.

V trojúhelníku dále sestrojit:(sestroj si vlastní trojúhelník)
- výšky
- těžnice
- střední příčky
- vnitřní a vnější úhly

Možno zadat učivo do vyhledávače, nebo youtube.

Např. odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4
https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojúhelník

Vypracovat do sešitu M - Š.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika pro 8.B

Úkoly 23. - 29.3.2020
Úkoly z M zpracovávejte postupně, jejich zpracování si rozložte na příslušný týden.
Vypracovat na papír A4/do sešitu, podepsat jménem, třída, zaslat na mail: domaci.ukoly@volny.cz
Podívejte se na stránky v učebnici (M II. díl), str. 47 - 56, hlavně řešené příklady, snažte se je pochopit.

Úkol č. 3)
Učebnice str. 50/cv. 1

Úkol č. 4)
Učebnice str. 53/cv. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly 16. - 20.3.2020
Úkoly vypracujte na papír A4. Kdo máte možnost pošlete vyfocené/naskenované úkoly na mail (domaci.ukoly@volny.cz – je tam tečka). Pokud budete úkoly posílat na mail, do předmětu napište jméno a třídu, např.: Novotný Ivo, 8.B. Jinak úkoly následně odevzdáte ve škole na hodině matematiky. Pokuste se (a snažte se) na řešených příkladech + z videí v odkazech pochopit učivo a vypracovat úkoly.
Zpracovávejte si učivo, podívejte se na videa v odkazech a procvičujte si online testy k učivu (https://www.onlinecviceni.cz).

Úkoly – vypracujte na papír A4, opište zadání, podepište se

Úkol č. 1)
Dělení mnohočlenu jednočlenem - Učebnice II. díl, str. 39/cv. 2

Úkol č. 2)
Rozklad mnohočlenu na součin - Učebnice II. díl, str. 46/cv. 6
--------------------------------------------------------------------------------------------
Učivo pro 8.B

- dělení mnohočlenu jednočlenem (UČ II. díl, str. 36 - 40)
- rozklad mnohočlenu na součin (UČ II. díl, str. 40 - 46)

Do sešitu napsat řešené příklady + cvičení.

Možno také zadat učivo do vyhledávače, nebo youtube.

Např. odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=4ldW07YhJYg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ

Vypracovat do sešitu M - Š.

Lineární rovnice
- jednoduché lineární rovnice (UČ II. díl, str. 47 - 48)
- složitější lineární rovnice (UČ II. díl, str 48 - 52)
- rovnice s neznámou ve jmenovateli (UČ II. díl, str. 52 – 54)
- výpočet neznáme ze vzorce (UČ II. díl, str. 54 – 56)

Do sešitu napsat řešené příklady + cvičení.

Možno také zadat učivo do vyhledávače, nebo youtube.

Např. odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=9jLBugP3994
https://www.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk
https://www.youtube.com/watch?v=I7C-jOxMfdQ

Vypracovat do sešitu M - Š.
--------------------------------------------------------------------------------------------

8.A - Test č. 1. Matematické výrazy, výpočty.

Vypočítej písemně: Učebnice Matematika 8, II. díl

str. 123 Test č. 1 Písemně vypočítej příklady č. 2,3,4,5,6,7,8

7.B - Základní údaje , rovinné obrazce.

Narýsuj  libovolný čtverec, obdélník, trojúhelník a popiš všechny údaje, které o daném rovinném obrazci znáš. ( vrcholy, strany, úhlopříčky, vnitřní úhly, výšky, těžnice, střední příčky. Napoš vzorce pro výpočet jejich obvodu, plochy. Vše na volný papír.

Příklad 1) Narýsuj trojúhelní ABC, strany a 5cm, b 70mm, d 4cm.

7.B - Násobení a dělení

Vypočítej následující příklady na pomocný papír a bez pomoci kalkulačky a odešli mi správné výsledky zpět.

2 132 : 2 =

461 x 28 =

67 573 : 57 =

789 345 x 24 =

897 546 : 24 =

3 251 x 243 =

Konstrukce trjúhelníků

17.03. 2020
7.A

Procvičuj konstrukci trjúhelníku podle vět sss, sus, usu.

Součástí každého rysu bude: Podmínka
                                          Rozbor
                                          Konstrukce
                                          Postup

Postupuj podle vzorů v sešité

Př.
1.Trojúhelník ABC, a= 8cm, b= 9cm, c= 13cm
2.Trojúhelník KLM, k= 5cm, l= 6cm, m= 10cm
3.Trojúhelník PQR, p= 3cm, q= 7cm, r= 8cm

a podobné úlohy.


Základní prostorové ůtvary (tělesa)

17.03. 2020
9.A

Jehlan , kužel, koule - dle učebnice a tabulek si vypiš S a V daných těles
                                dle učebnice - síť těchto těles

Procvičuj výpočty S a V těles.

Pro ty, co dělají přijímací zkoušky - procvičuj pomocí testů na internetu (viz Scio, Cermat).

AKTUALITY

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech
6.4. - 8.4.2020
Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.
Informace o tom, jak postupovat, najdete v sekci Nástěnka.

I FACEBOOK A YOUTUBE VZDĚLÁVÁ

Na facebooku a youtube najdete několik zajímavých odkazů, u kterých se můžete poučit i pobavit. Klikněte na nadpis a podívejte se do sekce "Bavíme se při učení"

VYPRACOVÁVÁNÍ ÚKOLŮ VE ŠKOLA ONLINE

Důležité pokyny pro práci s elektronickou žákovskou najdete v sekci Nástěnka.

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

VZDĚLÁVÁNÍ V TELCE

Klikni na tento nadpis a dostaneš se k odkazům, které ti mohou pomoci při tvém sebevzdělávání. Postupně budou odkazy přibývat. Přeji hezkou zábavu.

VÝUKA VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE

Informace o možnostech domácí výuky jak pro žáky I. stupně tak pro ty, co se připravují na přijímací řízení, najdete v sekci Nástěnka. Sledujte tuto sekci pravidelně. Informace a další odkazy budou následovat.

VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OŠETŘOVNÉM

Informace o vydávání potvrzení o ošetřovném najdete po kliknutí na tento odkaz v sekci Nástěnka.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků najdete v sekci NÁSTĚNKA.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že jste zapomněli svůj přístup do ŽK nebo stále nevíte, jak na to, obraťte se telefonicky na sekretariát školy, tel.476 118 012. Sdělte svůj problém a zanechte jméno a kontakt. Správkyně vás bude co nejrychleji kontaktovat a problém s vámi vyřeší.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy