Login

Základní informace o škole

NÁZEV
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Usnesením Zastupitelstva obce Obrnice č.j. 22/2002 ze dne 11. 9. 2002 obec Obrnice zřídila s účinností od 1. ledna 2003 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutárním orgánem je ředitel školy.
Členění organizace
  • ředitelství
  • základní škola
  • školní družina
  • školní jídelna
  • správní útvar
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
70982236

KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
ředitelství školy
Mírová 167
435 21 Obrnice

ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Mírová 167
Obrnice

ÚŘEDNÍ HODINY
Dle domluvy po telefonickém kontaktu na čísle 476118012.

TELEFONNÍ ČÍSLA
ředitelka školy        476107985   
zástupce ředitelky   476118012   
sekretariát               476118012   
Další spojení v sekci KONTAKT.

INTERNETOVÁ STRÁNKA
www.zsobrnice.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
tb3mqdk

ADRESA E-PODATELNY
sekretariat@zsobrnice.cz

FORMULÁŘE
Dokumenty ke stažení najdete ZDE.

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy