logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2016/2017

Školní žákovská rada - něco málo z historie

Školní žákovská rada pracuje na škole od školního roku 2008-2009. Jsou v ní zastoupeni dva zástupci z každého kolektivu od 4.-9.ročníku. Schůzky zástupců se konají pravidelně jednou za měsíc nebo podle potřeby. Rada pomáhá řešit problémy školy a třídních kolektivů, pomáhá při vymýšlení a realizaci různých školních akcí.

Školní rok 2015-2016

1. jednání 14.10.2015  Volba představenstva


Předseda:  Klára Tvrdková 9.tř
Místopředseda: Dominik Koláček 8.tř.
Mluvčí: Dana Děcká  8.tř
Zapisovatel: Eliška Hynoušová 9.tř
Členové:
4.A  M.Hrindová
       A.Víšková
4.B  E.Polcarová
       M.Berky
5.tř. M.Szelid
       M.Michalíková
6.A  L.Karsa
       E.Mišurda
6.B  A.Jermolajev
       A.Humpolcová
7.tř  M. Jílková
       N.Peterová

Koordinátor: Mgr. Ivana Fejková

Mimořádné jednání 20.10.2015

Žákovská rada zasedla dnes mimořádně k projednání akce HALLOWEN.
Její organizace bude projednána s vedením školy.
Na 27.10.2015 je vyhlášen Strašidelný den, na I. stupni proběhne 3-4 hodinu formou soutěží.  II. stupeň: pro 6.-7. třídy vyhlášen turnaj (fotbal, volejbal, floorbal) a 8.-9. třídy pomohou na stanovištích. Dopoledne také prohlédne představenstvo ŠR spolu s p. asistentem  vyzdobené třídy, masky. Vyhlásí a vyfotografuje vítěznou třídu. Fotodokumentace bude hlavně na stránkách jednotlivých tříd. Tento den bude vyučování ukončeno pro oba stupně v 11.30.hod.Děkuji vedení Školské žákovské rady za úspěšné splnění naší
první letošní akce. Chválím za přípravu, pěkné nové nápady a hlavně za pomoc při realizaci. Dík patří p. ředitelce za finanční podporu, ale také žákům 8. a 9. tříd za vydatnou pomoc při realizaci akce. F.
Ve čtvrtek 12.11. se sešla Žákovská rada k další společné schůzce,
omluveni byly žáci 4. tříd.- plavání
Program: - skříňky v šatnách
                 - rychle občerstvení - chybějící kantýna nebo automat
                 - kontrola úklidu v šatnách
První dva body řešeny s vedením školy

Akce ŠŽR- zdobení stromečku

Schůzka v roce 2016

V úterý 5.1. 2016 bylo první zasedání školní rady
Program: - ukončení akce Úklid šatny
              - novoty pro školní rok....např. hudba o hlavní přestávce, wi-fi pro žáky o přestávkách, uzamykání wc..
Další body byly o týden odloženy kvůli projednání návrhů jednotlivých třídních zástupců...
Úvodní body byly projednány s vedením školy....

Zasedání školní rady dne 3.2.2016

Zasedání školní rady dne 3.2.2016Školní rada zhodnotila splnění svých akcí, kontrola na dívčích WC - členové 7. tříd - M. Jílková, N. Peterová,
odnos sběru ze šaten, členové ze 6. tříd - A. Jermolajev

- dohodnutí schůzky s vedením  školy ohledně návrhů z posledního zasedání...wi-fi, hudba...
- nová akce -

Zasedání školní rady dne 3.2.2016

Program ze dne 3.2.2016 - Jídelní automat - jednohlasně zvoleno
- jarní akce - výzdoba oken a chodeb - vyhlášení nejlepší třídy...
- projekt Karla IV. - v jazycích, které máme ve škole - Aj, Nj, Rj a dějepis

Zasedání školní rady ze dne 10.5.2016

Zasedání dne 10.5. 2016
Nepřítomna: Hynoušová - 9. třída

Program: Den dětí - promyšlení organizace, úkolů ....chceme něco jiného - nového

Mimořádné zasedání dne 18.5. k dojednání podrobností k MDD, domluvena spolupráce s ICVA s p. Cabovou - hledání pokladu
- kontrola hlídek na dívčích WC..zajišťují zástupci školní rady ze 6. a 7. tříd.

Poslední školní rada

Dnes tj. 16.6.2016 jsme se naposledy sešli v kuchyňce, zhodnotili jsme práci za celý školní rok....rozloučili se zástupci 9. tříd

Musela jsem všechny moc pochválit za jejich aktivitu při plnění všech zadaných akcí, za chuť vymýšlet nové věcí i když to někdy opravdu nebylo vůbec lehké.
 Ještě jednou vám všem moc děkuji a přeji všem - krásné prázdniny a těm, co nás opouští - vykročte do života pravou nohou...... koordinátorka ŽŠR   Mgr. I. Fejková

Poslední společné foto - šk. rok 2015-2016

ŠKOLNÍ   ROK   2016 - 2017 
První schůzka Školní žákovské rady ve školním roce 2016 - 2017 se konala dne 5. října 2016...
Byla zvolena školní samospráva .......koordinátor Mgr. Ivana Fejková

HalloweenPředseda - Dominik Koláček  9.A
Místopředseda - Klára Koláčková 8.A
Zapisovatel - Kateřina Milerová 8.A

Členové: 4.A - Ondřej Caba, Tereza Siebrová
              4.B - Adam Janda, Jakub Somerauer
              5.A - M.Hryndová, D. Posejpalová
              5.B - E. Polcarová, A. Ráczová
              6.A - P. Peterová, L. Muchová
              7.A - M. Pálka, J. Pták
              7.B - A. Jermolaev, A. Humpolcová
              9.A - K. Týcová
Akce školní žákovské rady: - vyzdobení šaten a vyhodnocení - pouštíme draky,  Hallowen
                                        - čertovské šatny - vyhodnocení ŠR
                             
Akce - uklizená šatna - vyhodnocení ke dni 19.12.2016
Zdobení vánočního stromečku

   I. místo - 4. třídy

Zdobení vánočního stromečku

MNOHO  ŠKOLNÍCH USPĚCHÚ DO NOVÉHO ROKU 2017 ....:-)
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy