logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

NOVINKY, DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

VÝUKA OD 12. DUBNA 2021

Žáci I. stupně se od příštího týdne vrátí zpět do školy. Prozatím jen ve střídavé výuce, to znamená jeden týden ve škole a další týden na online výuce. Informace o tom, kdy je vaše dítě ve škole a kdy doma na distanční výuce, najdete v tabulce.

VE ŠKOLEONLINE
LICHÝ TÝDEN
od 12. 4. do 16. 4. 2021
 1.A, 1.B, 2.A, 5.A 3.A, 4.A, 5.B
SUDÝ TÝDEN
od 19. 4. do 23. 4. 2021
  3.A, 4.A, 5.B1.A, 1.B, 2.A, 5.A 
LICHÝ TÝDEN
od 26. 4. do 30. 4. 2021
 1.A, 1.B, 2.A, 5.A  3.A, 4.A, 5.B

 V následujících odkazech se můžete podívat, jakým způsobem bude probíhat testování dětí a také o jaký antigenní test se jedná.
A tady najdete instruktážní plakátek. Kompletní informace k testování ve školách najdete na stránce MŠMT - ZDE.

JAK PROBĚHNE TESTOVÁNÍ U NÁS VE ŠKOLE
Testování dětí bude probíhat v prostorách školy, za přítomnosti dohlížejícího pedagoga a v určených místnostech tak, aby se jednotlivé ročníky nepotkávaly. Pokud budete vyžadovat přítomnost u testování dítěte, proběhne toto testování v prostorách učitelského vchodu. Rodiče s dětmi budou muset v odstupech počkat před títmo vchodem, k testování budou vpouštěni postupně, vzhledem k omezeným prostorám. Jinak nebudou rodiče do budovy školy vpouštěni. 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vzhledem k nutnosti dodržet přísná hygienická opatření je zrušena ranní družina. Odpolední družina pak bude jen pro žáky 1., 2. a 3. tříd, a to v týdnech, kdy budou přítomni ve škole.

DOCHÁZKA ŽÁKA V ONLINE VÝUCE

Pokud žák nemůže být přítomen online výuce, je nutné jeho nepřítomnost omluvit.
A to stejným způsobem jako při běžném režimu školy, tedy prostřednictvím
elektronické ŽK nebo telefonicky.
NEPŘÍTOMNOST OMLOUVÁ POUZE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA.

INTERNET BEZPEČNĚ

23.10. 2020
V současné době, kdy jsou uzavřeny školy, kroužky i sportovní aktivity v uzavřených prostorech, vaše děti zcela jistě tráví více času v online prostoru. Bude tomu tak bohužel
i o nadcházejících prázdninách. Proto bychom vám chtěli, ve spolupráci s odborem kriminality Ministerstva vnitra, poskytnout několik rad, jak by se děti měly na internetu pohybovat bezpečně a jakým způsobem mohou rodiče své děti kontrolovat. 


BEZPEČNÉ HRANÍ NA INTERNETU

POZOR NA SEXUÁLNÍ OHROŽENÍ NA INTERNETU

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Z důvodu COVID-19 je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření. Proto pokud vaše dítě bude jevit známky respirační choroby (nachlazení, rýma, bolest v krku, zvýšená teplota), nechte ho doma do úplného vyléčení. Jestliže dítě některé z těchto projevů bude mít ve škole, bude OKAMŽITĚ kontaktován zákonný zástupce a dítě bude posláno domů.Informace k platbě obědů pro školní rok 2020 / 2021

Pro tento školní rok jsou platby obědů pouze bezhotovostní.

Placení stravného bankovním převodem:
Na bankovní účet:  181570837/0300
Variabilní symbol: 
324001 
Částka zálohy: 550,- Kč
První splátka: 15. 8. 2020
Poslední splátka: 15. 5. 2021
V případě, že dítě má jiné příjmení, uveďte jeho jméno a příjmení do zpráv příjemci.

Přeplatky se vrací jednou ročně zpět na váš účet a to vždy během letních prázdnin.

Přihlášky ke stravování musí být vyplněny a odevzdány během září. Přihlášku ke stravování najdete ZDE (možno vytisknout) nebo ji děti dostanou na začátku školního roku.
Řád školní jídelny najdete ZDE.


 

 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy