Login

Kontakt

Název školy

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

ul. Mírová 167, 435 21 Obrnice


IČ: 70982236
datové schránky: tb3mqdk

Personální obsazení

Úsek pedagogický

Ředitelka školy

Mgr. V. Strolená

reditel@zsobrnice.cz

476 107 985

Zástupce ředitelky školy

Mgr. H. Matuštíková

zastupce@zsobrnice.cz

st 13.00 – 14.00

Třídní učitelé l.stupně

l.A

Mgr. I. Fejková

fejkova@zsobrnice.cz

po 11.30 – 12.00

l.B

Z. Švantnerová

svantnerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

ll.A

T. Korejsová

korejsova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lll.A

R. Bažová

bazova@zsobrnice.cz

út 8.00 – 8.30

lll.B

Mgr. Š. Grametbauerová

grametbauerova@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

lV.A

Mgr. Ing. P. Soukupová

soukupova@zsobrnice.cz

st 7.15 – 7.45

lV.B

Mgr. L. Podlipná

podlipna@zsobrnice.cz

po 12.30 – 13.00

V.A

Ing. J. Chromá

chroma@zsobrnice.cz

út 11.30 – 12.00

Třídní učitelé ll.stupně

Vl.A

I. Holubář

holubar@zsobrnice.cz

út 7.00 – 7.30

Vl.B

Ing. F. Cibulka

cibulka@zsobrnice.cz

po 13.30 – 14.00

Vll.A

Mgr. L. Holubová

holubova@zsobrnice.cz

st 13:30 – 14.00

Vll.B

I. Zoulová

zoulova@zsobrnice.cz

út 12.30 – 13.00

Vlll.A

Ing. O. Jánská

janska@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

lX.A

P. Pětioká

petioka@zsobrnice.cz

pá 12.30 – 13.00

Učitelé bez třídnictví

 

F. Mlnařík

mlnarik@zsobrnice.cz

po 7.00 – 7.30

 

J. Mlnaříková

mlnarikova@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

 

A. Vasilenko

vasilenko@zsobrnice.cz

st 7.00 – 7.30

Školní družina

vychovatelka

I. Pracná

pracna@zsobrnice.cz

414 120 254

Asistenti pedagoga

Bc. V. Korejsová

 

 

 

A. Ďuricová

 

 

 

Úsek ekonomický a správní

Ekonomka, účetní

L. Andrášková

ekonom@zsobrnice.cz

414 120 231

Personalistka, sekretářka

D. Vaicová

sekretariat@zsobrnice.cz

476 118 012

 

Úsek provozní – šatna 414 120 258

Školník, údržbář

K. Appelt

Uklízečka

K. Pálková

 

E. Polcarová

 

N. Tajovská

 

Úsek stravovací – ŠJ 476 118 254

Vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka

L. Klenáková

jidelna@zsobrnice.cz

kuchařka

I. Horynová

 

 

R. Zimmermannová

 

Nástěnka

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

obrázek
V lednu 2019 proběhly volby do Žákovského parlamentu. Informace o něm, jeho práci a fotografie po kliknutí na nadpis zprávy.

Maskot BOVÝSEK mezi námi

obrázek
6. března 2019 navštívil žáky prvních až třetích tříd maskot BOVÝSEK. Jeho návštěva byla spojena se školním projektem "Ovoce do škol". Děti se hravou formou seznámily se zásadami zdravého stravování. (Více po kliknutí na nadpis.)

Nabídka středních škol

Věnujte pozornost sekci "Výchovný poradce".
Seznamte se s nabídkou středních škol pro vycházející žáky.
Dne 28.2. proběhla v ICVA recitační soutěž.
Věnujte, prosím, pozornost sekcím O nás a Formuláře ke stažení. Zde naleznete veškeré důležité podklady.

Novinky

ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče vycházejících žáků, věnujte pozornost sekci nástěnka, kde se dozvíte informace o vyzvednutí zápisových lístků na střední školy. (Sekce se vám otevře po kliknutí na nadpis tohoto článku)

ZMĚNA ROZVRHU

Vážení rodiče,
od pondělí 4.3.2019 nastala změna v rozvrhu hodin. Věnujte svým dětem zvýšenou pozornost, než si na tuto změnu zvyknou, aby měly všechny pomůcky, učebnice a sešity do školy řádně připravené a na nic nezapomněly.
Děkujeme za spolupráci.

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka:
Přístupové heslo si rodiče žáků 2.stupně vyzvednou osobně u třídního učitele svého dítěte.
E-mailová adresa učitele, kterého potřebujete kontaktovat, je ve formě:
prijmeni@zsobrnice.cz
Domů -  ZŠ Obrnice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy