Login

ANGLICKÝ JAZYK

7.B - POROZUMĚNÍ TEXTU


Na této stránce https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1?source=explicitExercise najdete článek s úkoly k porozumění textu. Vypracuj první text. Po dokončení vyfoť svůj výsledek a odešli. Pokud nepracuješ v elektronické žákovské, pošli fotografii na petioka@volny.cz. A malé upozornění, pracuj pečlivě, systém ti nedovolí opakovat vypracování úkolu v ten samý den. :-) 

8.B - RELATIVE CLAUSES

Tak, vrátíme se trochu v čase a zopakujeme si Relative Clauses (vztažné věty). 
Ve cvičení https://www.helpforenglish.cz/article/2006070701-vztazna-zajmena  si procvičíš tvary jednotlivých vztažných zájmen, jejich význam a použití. Trénuj a trénuj, poctivě pak napiš, jak ti to šlo, jaký byl tvůj první výsledek a jaký třeba ten pátý. :-) Pokud nepracuješ v elektronické žákovské, pošli info na petioka@volny.cz.

6.A - PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Na této adrese https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty najdeš vysvětlení k přítomnému času prostému. S jeho pomocí pak vypracuj cvičení, které je na této adrese https://www.helpforenglish.cz/article/2012021201-meet-john . Pokud něčemu nebudeš rozumět, napiš dotaz na petioka@volny.cz

9.A - MINULÝ ČAS (PROSTÝ x PRŮBĚHOVÝ)

Na přiloženém linku najdete stránku, kde je cvičení pro doplnění těchto dvou časů. Cvičení vyplň a udělej print sreen obrazovky. Ulož jako obrázek a pokud nepracuješ v elektronické žákovské, odešli obrázek na adresu petioka@volny.cz.               

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas

8.A, 8.B, 9.A - ZAHRAJTE SI NA BÁSNÍKY

17.04. 2020
8.A, 8.B, 9.A - ZAHRAJTE SI NA BÁSNÍKY

Na obrázku je anglická básnička. Přelož ji, ale prosím tak, aby to bylo opravdu česky. :-) A pozor na předposlední větu. Jedná se o tzv. idiom neboli ustálené spojení slov, které má svůj přesný význam. Vyhledej si jej na internetu. 

Pro ty šikovnější - když překlad přečteš, zjistíš, že se v češtině zrovna nerýmuje. Myslíš, že bys zvládl báseň zformulovat tak, aby se rýmovala a zároveň neztratila svůj původní význam? Pokud si troufneš, napiš mi navíc i svou verzi. Věřím, že se nějaký šikovný odvážlivec najde. :-) Pro psaní máte otevřené úkoly v elektronické ŽK.

Zdravím vás všechny a přeji veselé hraní se slovíčky. PP

6.A, 7.B, 8.A i B, 9.A - NĚCO PRO PROCVIČENÍ A POBAVENÍ

01.04. 2020
Níže je odkaz na píseň "Hello (from the Inside)". Interpretem je Chris Mann. 
Below, there is a link to song from Chris Mann "Hello (from the Inside)". It´s An Adele Parody.

https://m.youtube.com/watch?v=M5azNpTwVk8&list=PLPZ48vlEQMFwRaX-kM39gjHGwX8HNflZv&index=2&t=0s

Poslechni si píseň a zkus mi napsat stručně, co interpret zpíval. Šestá a sedmá třída může v češtině, osmý a devátý ročník by to měl zvládnout anglicky. A prosím, vaší, byť nedokonalou, angličtinou. Překladače nestartuje. :-) Pro odpovědi máte otevřené okno v úkolech. 

CO NAJDEŠ V LONDÝNĚ? POSLECH PRO VŠECHNY TŘÍDY

30.03. 2020
Watch the video. What places are the children speaking about?
Podívej se na video. O jakých místech děti mluví?
https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIUp2izQ


Odpovědi mi, tentokrát, napište ve zprávě v systému elektronické ŽK. 

7.B - POROZUMĚNÍ, POČITATELNOST

24.03. 2020
7.B - POROZUMĚNÍ, POČITATELNOSTV příloze je pracovní list.  Přečti si text, vyhledej neznámou slovní zásobu, zapiš si ji. Pracuj s informacemi, které už máš a najdeš je i zde, o něco níže. Procvič si výrazy any/some.

9.A - POROZUMĚNÍ TEXTU

24.03. 2020
9.A - POROZUMĚNÍ TEXTUV příloze je pracovní list s otázkami a odpověďmi. Procvič porozumění textu, najdi sobě odpovídající dvojice otázky a odpovědi. Vyhledej a zapiš si neznámou slovní zásobu, přelož si jednotlivé instrukce a dotazy. Za 14 dní ti položím k textu otázky. :-)

6.A - PRESENT CONTINUOUS

24.03. 2020
6.A - PRESENT CONTINUOUSV příloze je pracovní list, kde si tak trochu zahraješ na detektiva. V prvním úkolu "Kdo je kdo?" musíš s pomocí obrázků a zadaných vět přijít na to, která osoba co dělá. Ve druhém úkolu napíšeš věty o tom, co kdo zrovna dělá. A ve třetím cvičení odpovíš, zda ta osoba dělá to, co věta říká. :-)

Úkol je zadaný i v systému elektronické ŽK. Pokud máš přístup, vypracuj svůj úkol tam. Čas máš do 5. dubna, poté se úkol uzavře. A bohužel ty za snahu nedostaneš dobré ohodnocení, pokud úkol nevypracuješ. 
V případě, že stále nemáš svůj přístup do ŽK, kontaktuj mne na mailu petioka@zsobrnice.cz.

8.A, 8.B - II.KONDICIONÁL

24.03. 2020
8.A, 8.B - II.KONDICIONÁL

V přiloženém souboru najdeš opět informace o tom, jak se II. kondicionál tvoří a věty k sestavení. Úkol je zadaný i v systému elektronické ŽK. Pokud máš přístup, vypracuj svůj úkol tam. Čas máš do 4. dubna, poté se úkol uzavře. A bohužel ty za snahu nedostaneš dobré ohodnocení, pokud úkol nevypracuješ. 
V případě, že stále nemáš svůj přístup do ŽK, kontaktuj mne na mailu petioka@zsobrnice.cz.

SOME vs. ANY (nějaký;žádný)

16.03. 2020

SOME v kladných větách

SOME (ve významu 'nějaký') používáme především v kladných oznamovacích větách.

There are some people in the street. 
I've got some money in my pocket. 

ANY v otázkách

V tázacích větách používáme ve stejném významu (nějaký) přídavné jméno ANY.

Are there any people in the street? 
Have you got any money in your pocket? 

POZOR: V otázkách, pomocí kterých se nejen na něco ptáme, ale zároveň jimi něco navrhujeme, nabízíme, nebo o něco žádáme, nepoužíváme ANY ale SOME!

Would you like some coffee?  - Pomocí této otázky někomu nabízíme kávu.
Can I have some water, please?  - Touto otázkou prosíme o vodu / objednáváme si vodu.
How about some music?  - Navrhujeme, že pustíme hudbu.

ANY v záporných větách

V záporných větách používáme ANY ve významu 'žádný'.

There aren't any people in the street. 
I haven't got any money in my pocket. 

Počitatelná / nepočitatelná

SOME a ANY používáme pouze u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some time, some air) nebo u podstatných jmen v množném čísle (some people, some children, some dogs). SOME nelze použít u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle! (some dog, some car, some man). Chceme-li vyjádřit neurčitost takovéto věci či takového člověka, použijeme neurčitý člen (a dog, a car, a man)

 Složené tvary

Slova SOME, ANY se používají v několika složených tvarech. Jejich použití se řídím všemi výše uvedenými pravidly. Zde je jejich krátký přehled:

SOMETHING (něco), ANYTHING (něco, nic, cokoliv), 
SOMEBODY (někdo), ANYBODY (někdo, nikdo, kdokoliv)
SOMEONE (někdo), ANYONE (někdo, nikdo, kdokoliv)
SOMEWHERE (někde), ANYWHERE (někde, nikde, kdekoliv)

Existují další podobné tvary: SOMETIME (někdy), ANYTIME (kdykoliv), SOMEHOW (nějak).


SKVĚLÝ POMOCNÍK PRO STUDIUM AJ

16.03. 2020

ENGLISH ME pro všechny žáky, studenty a učitele na JEDEN MĚSÍC ZDARMA a to bez jakýchkoliv závazků.

Jak získat přístup do English Me zdarma?

  1. Zaregistrujte se (pokud ještě registrovaní nejste) na www.englishme.cz (je nutné zadat e-mailovou adresu, souhlasit s obchodními podmínkami a zvolit si úroveň angličtiny).
  2. V sekci ‘Předplatné’ (v menu pod ozubeným kolečkem vpravo nahoře) naleznete kromě klasických objednávek možnost aktivovat měsíc zdarma. Je nutné potvrdit, že jste žák či student základní, střední, vyšší či vysoké školy a nebo učitel.
  3. Aplikaci můžete naplno používat.

PŘEDLOŽKY AT - IN - ON

Jak používat at,in,on ve spojení s příslovečným určením času a místa.Jak používat at,in,on ve spojení s příslovečným určením času a místa.Jak používat at,in,on ve spojení s příslovečným určením času a místa.

9.A

11.03. 2020

Pokud nemáte zapsáno, doplňte si tyto informace do gramatik.
Časové věty jsou uvozeny časovými spojkami. Běžnými časovými spojkami jsou:
WHEN - když, až
When je jednoznačně nejčastější a nejuniverzálnější časovou spojkou. Lze ji použít ve větě v prostém, průběhovém i dokonavém čase.
When I sat down, somebody knocked on the door.
When I was having a shower, the cat ate my dinner.
When he had completed the task, he was given another.

WHILE - zatímco
Tato spojka se používá většinou před větami v průběhovém čase.
I bought a newspaper while I was waiting for the train.
While I was skiing, I fell and broke my leg.

BEFORE, AFTER - předtím než, poté co
Tyto dvě spojky určují, v jakém sledu se dvě činnosti staly. Většinou uvozují věty v prostém čase, spojka AFTER také často bývá s dokonavým časem.
Before I left home, I switched off the TV.
After I switched/had switched off the TV, I left home.
POZOR: Čeština zde používá gramatická slůvka navíc (předtím než, poté co), v angličtině je však pouze AFTER a BEFORE. Pokud si tedy něco překládáte z češtiny, nenechte se tím zmást: předtím, než přišel = before he came.

UNTIL - dokud ne
Spojka UNTIL je záporná a pojí se vždy s větou, kde je sloveso kladné (narozdíl od češtiny). Většinou je v této větě prostý čas.
She was walking along the street until she realized that she didn't have her wallet. - sloveso vedlejší časové věty je kladné
I won't leave until you tell me the truth.- dokud mi neřekneš = until you tell.

AS = jak tak
Tato spojka se používá nejčastěji s průběhovým časem, má význam 'zatímco':
As she was talking to him, her phone rang. = WHILE she was talking....

JUST AS, AS SOON AS - jakmile, hned jak
Tyto dvě spojky zdůrazňují, že oba děje proběhly ihned po sobě, popř. proběhly zároveň. Obě se pojí spíše s prostými časy.
We'll go as soon as it stops raining.
Just as he entered the room, everybody started to laugh.

Sledujte dále webové stránky školy a elektronickou ŽK, úkoly a informace budou přibývat.

8.A, 8.B

11.03. 2020

Vypracujte poslední zadaný úkol - horoskopy pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. Slovíčka máte zapsaná, gramatiku rovněž. Ke každému znamení jedno souvětí v kondicionálu II. typu. Úkol vypracujte v systému elektronické ŽK. Buď jej můžete rovnou zapsat jako text nebo vytvořit v lepší podobě ve Wordu a odeslat jej jako přílohu úkolu.
Sledujte dále webovou stránku školy a elektronickou ŽK, informace a úkoly budou dále přibývat.

7.B

11.03. 2020

Protože práce na projektu byla přerušena, vytvořte si svůj osobní projekt na již zadané téma OUR PARTY. Musí obsahovat recept na jídlo, které budete vařit, nákupní seznam, informace o tom, co se na party dělo.
Nezapomeňte pracovat s gramatikou. Používat veškeré materiály vztahující se k počitatelným a nepočitatelným podstatným jménům.
Sledujte dále webovou stránku školy a elektronickou ŽK, informace a úkoly budou přibývat.

6.A

11.03. 2020

Procvičovat tvorbu věty v přítomném čase průběhovém, pracujte se zápisky v gramatice.
Vypracujte si věty s následujícími slovesy:
play - hrát
sleep - spát
eat - jíst
wake up - vzbudit se
learn - učit se
Vypracujte si věty ve všech osobách jednotného i množného čísla.
Sledujte dále stránku školy a žákovskou knížku, úkoly a informace k práci budou přibývat.

AKTUALITY

V bloku AKTUALITY jsou zobrazeny odkazy k nejnovějším či důležitým informacím. Plný text informace se vám otevře po kliknutí na nadpisy jednotlivých odkazů.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Důležité informace týkající se
COVID-19.

PLACENÍ OBĚDŮ

Informace k placení obědů v letošním roce.

ZAJÍMAVÁ AKCE

Den deskových her pořádá Rotaract klub Most. Odkaz najdete na https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/den-deskovych-her

SKVĚLÍ POMOCNÍCI PRO SAMOSTUDIUM

Rozklikni a najdi odkazy na internetové stránky, kde si můžeš procvičovat učivo I. i II. stupně. Deváťáci najdou i odkazy na přípravu k přijímačkám.

POSTUP PŘI ZÁVADNÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Informace o postupu školy při závadném chování žáků.

Elektronická ŽK

Elektronická ŽK

Vážení rodiče, milí žáci, informace k elektronické žákovské knížce v sekci NÁSTĚNKA - Elektronická ŽK.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2020ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy