logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2016/2017

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

V úterý dne 22.11. 2016 se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v malé kopané "O pohár ředitele SŠT". Hlavními oporami družstva ZŠ Obrnice byli Nikolas Ilavský a Kevin Olexa. Doplňovali je zejména Jiří Tůma a Alex Lučka. Do turnaje dále zasáhli Jan Sivák, Alan Jermolajev a Jára Karchňák. V brance podal velmi spolehlivý výkon Jára Pták. Kluci obsa-dili 5. místo. Vrcholem turnaje bylo kromě předání poháru vítěznému družstvu vyhlášení nejlepších hráčů turnaje. První hvězdou a nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš hráč Nikolas Ilavský, jehož fotbalového umění si všimli i přítomní odborníci a pozvali jej do svých řad, aby předvedl ještě jednou svůj fotbalový um. Zde Nikolas samozřejmě uspěl. Diplom a Pohár pro nejlepšího hráče turnaje Nikolas převzal z rukou ředitele SŠT Most PaedDr. Karla Vokáče.

KROUŽEK MALÉ KOPANÉ

Každou středu se od 14:45 do 15:45 hodin koná v tělocvičně kroužek malé kopané. Dochází na něj celkem dvanáct borců ze tříd 6.A, 7.A a 7.B. Jsou to: Samuel Heřman, Nikolas Ilavský, Alex Lučka, Jan Sivák ( všichni 6.A ), Jaroslav Karchňák, Ladislav Karsa, Erik Mišurda, Jaroslav Pták, Antonín Znamenáček ( všichni 7.A ), Alan Jermolajev, Kevin Olexa a Jiří Tůma ( všichni 7.B ). Tak hoši, sportu zdar a fotbalu zvlášť!

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Koná se ve třídě 6.A každé pondělí od 13:30 do 14:15 hodin. Další do-učování probíhá ve středu od 12:30 do 13:30 hodin rovněž ve třídě 6.A. Středeční doučování je povinné!!!

A JAK SI V MATEMATICE VEDEME?

Každé pondělí a pátek si v úvodu hodiny matematiky procvičujeme pamětné počítání. Pan učitel zadává příklady a my zvedáme kartičky se správným výsledkem. Prvních sedm získává body. Pořadí, které platí ke dni 23.1. 2017 je zároveň konečným pořadím za celé první polo-letí. Tímto dnem je tedy pořadí za zmiňované údobí ukončeno. Od úno-ra 2017 začínáme všichni od nuly. Aby však bylo možno porovnávat, ponecháme konečné pořadí za 1. pololetí zde na našich stránkách a nové pořadí budeme uvádět hned vedle. Tím každý uvidí, zda-li se ve 2. pololetí zlepšil či nikoliv. Proto jsou v žebříčku za 1. pololetí uvedeni všichni, kteří v něm získali alespoň 1 bod. Tak do 2. pololetí přeje všem hodně matematických úspěchů Váš třídní učitel.
              1. POLOLETÍ ( UKONČ. )           2. POLOLETÍ ( stav k 29.5. )

         1. RADILOVÁ Kristýna ( 59 b )       1. RADILOVÁ Krist. ( 49 b )
         2. DĚCKÝ Jan ( 58 b )                            2. GARTNEROVÁ M. ( 38 b )
         3. GARTNEROVÁ Marta ( 49 b )     3. DĚCKÝ Jan ( 34 b )
         4. ZELEŇÁK Martin ( 36 b )              4. SIVÁK JAN ( 28 b )
     5.-6. HUML Tomáš ( 31 b )                   5. HUML Tomáš ( 20 b )
     5.-6. SIVÁK Jan ( 31 b )                        6. PÁLKA Michal ( 16 b )
         7. PÁLKA Michal ( 30 b )                     7. ZELEŇÁK Martin ( 13 b )
         8. REICHMAN Daniel ( 26 b )        8.-9. MUCHOVÁ Linda ( 12 b )
         9. HERÁKOVÁ Marie ( 19 b )        8.-9. PETEROVÁ Petra ( 12 b )
       10. ILAVSKÝ Nikolas ( 15 b )            10. REICHMAN Daniel ( 10 b )
       11. LUČKA Alex ( 14 b )              11.-13. ILAVSKÝ Nikolas ( 6 b )
 12.-14. GIŇOVÁ Markéta ( 13 b )      11.-13. MICHALÍKOVÁ M. ( 6 b )
 12.-14. HEŘMAN Samuel ( 13 b )     11.-13. MUCHOVÁ Laura ( 6 b )
 12.-14. MICHALÍKOVÁ Martina ( 13 b )
       15. KRATOCHVÍL Jan ( 9 b )
       16. RIGOVÁ Hajnalka ( 8 b )
       17. MUCHOVÁ Linda ( 5 b )
       18. MUCHOVÁ Laura ( 3 b )
       19. PETEROVÁ Petra ( 1 b )
 20.-23. 4 žáci bez bodu

ROZVRH HODIN 6.A ( 2016 / 2017 )

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M

AJ

ČJ

F

Čp

VV

ÚT

M

D

ČJ

OV

TV

ST

ČJ

F

VV

AJ

M

 

ČT

M

ČJ

Z

HV

D

TV

ČJ

M

AJ

Inf

 

Vysvědčení

V tomto školním roce máme již před sebou jedinou výraznou akci. Tou je rozdání vysvědčení v pátek 30. června 2017. Stane se tak v 8:00 hodin a pak se již všichni rozběhneme vstříc překrásným prázdninám. Hodně sluníčka a pravé letní pohody všem přeje Váš třídní učitel.

DESATERO PRAVIDEL CHOVÁNÍ NAŠÍ TŘÍDY

  1. Ráno přicházíme do školy včas, řádně se přezujeme, nezdržujeme se v šatně a odcházíme do učebny
  2. Výuka začíná v 7 h 50 minut, do té doby budeme ve třídě
  3. Chováme se slušně a ukázněně, ve vlastním zájmu plníme zadané úkoly a dbáme pokynů všech pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy i školní jídelny
  4. Při vyučování zachováváme ve třídě klid, tedy neopouštíme svá místa, hlasitě nevykřikujeme atd.
  5. Nenosíme do školy předměty, které nesouvisejí s výukou
  6. Nepoškozujeme školní majetek ( dveře, stoly, židle atd. ), uvidím-li, ža tak někdo činí, nahlásím to třídnímu učiteli nebo vedení školy
  7. Vyvarujeme se veškerým projevům šikany a rasismu, tzn. nebudu nikoho fyzicky napadat ani ho urážet či vulgárně nadávat. Pokud něko-ho uvidím nebo se mi někdo svěří, že mu jiný takto činí, okamžitě to na-hlásím třídnímu učiteli
  8. O přestávce nechodíme na jiné patro. Bude-li to nutné ( za souro-zencem ), požádám třídního učitele, zda-li by mě doprovodil.
  9. Po poslední vyučovací hodině uklidíme třídu ( zejména posbíráme papírky a zvedneme židle )
10. Svým celkovým chováním a vystupováním ve škole i mimo ni se budeme snažit šířit dobré jméno školy

KAŽDÉ ÚTERÝ BUDE VE TŘÍDĚ 6.A V DOBĚ OD 13:20 DO 14:20 HODIN INFORMAČNÍ ODPOLEDNE, TZN. ŽE RODIČE BUDOU MÍT MOŽNOST PŘIJÍT ZA TŘÍDNÍM UČITELEM A OPTAT SE NA PROS-PĚCH A CHOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ I NA VŠE, CO SOUVISÍ S TŘÍDOU.

FOTBALOVÝ TURNAJ

Dne 25. dubna 2017 se na umělém trávníku mosteckého SIADu konal tradiční turnaj Mostecké fotbalové divize. Zúčastnilo se ho celkem deset mosteckých škol. Naši školu reprezentovali: Nikolas Ilavský, Alex Lučka, Jan Sivák ( všichni 6.A ), Jaroslav Karchňák, Erik Mišurda, Jaroslav Pták ( všichni 7.A ), Jiří Tůma, Patrik Žolták ( oba 7.B ) a Robert Markovič ( 8.A ). Chlapci sehráli velmi slušné zápasy. Například s velkými favority a pozdějšími vítězi 10. ZŠ prohráli pouze 0:1. Nakonec se umístili na solidním 5. místě. Největší hvězdou týmu byl Nikolas Ilavský, který si dokázal poradit i se třemi soupeři najednou. Všichni se ale snažili a naši školu reprezentovali dobře.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy