logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Základní informace o škole

NÁZEV
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Usnesením Zastupitelstva obce Obrnice č.j. 22/2002 ze dne 11. 9. 2002 obec Obrnice zřídila s účinností od 1. ledna 2003 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutárním orgánem je ředitel školy.
Členění organizace
  • ředitelství
  • základní škola
  • školní družina
  • školní jídelna
  • správní útvar
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
70982236

KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
ředitelství školy
Mírová 167
435 21 Obrnice

ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Mírová 167
Obrnice

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY
Pondělí - pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

TELEFONNÍ ČÍSLA
ředitelka školy        476107985   
zástupce ředitelky   476118012   
sekretariát               476118012   
Další spojení v sekci KONTAKT.

INTERNETOVÁ STRÁNKA
www.zsobrnice.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
tb3mqdk
Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/docx, .xls/xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt.
Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

ADRESA E-PODATELNY
sekretariat@zsobrnice.cz

FORMULÁŘE
Dokumenty ke stažení najdete ZDE.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy