logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

PROJEKTY

19.09. 2023
Projekt potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 1 (registrační číslo CZ.03.04.01/0

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Plakát k projektu

PROJEKT V RÁMCI VÝZVY OP VVV

Obrázek s logem EU a MŠMT

Naše škola realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II"
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/003084 a pracovním názvem
„Zlepšování klimatu ve škole v Obrnicích"

Realizace projektu: 
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Schválená výše dotace:
889.372, - Kč

V rámci projektu bude probíhat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Učitelé získají nové poznatky  v oblasti společného vzdělávání
a inkluzivního vzdělávání, v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Ve škole působí sociální pedagog.
 

MODERNIZACE VYBAVENÍ TŘÍ UČEBEN NA ZŠ OBRNICE

Obrázek s logem EU a MŠMT

Název projektu: Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695

Hlavním zaměřením projektu je modernizace vybavení (ICT technika) v malé PC učebně, ve velké PC učebně (nábytek, ICT technika) a jazykové učebně (nábytek, ICT technika). V projektu je také obsaženo pořízení schodolezu, vybudování bezbariérového WC a úpravy zeleně v okolí školy.

Dotace: 1 845 768,18,- Kč

Spoluúčast: 92 288,41,- Kč

Celkem: 1 753 479,77,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Podpora rozvíjení informatického myšlení
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Garant. pop.akcí: RNDr. Jan Krejčí, PhD.
7.12.2018 se zúčastnili žáci 6., 8. a 9. tříd projektu "Podpora ...

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV.etapa)

Přihlásili jsme se do čtvrté etapy projektu "Podpora výuky plavání v základních školách".
Naši žáci 3.a.4.tříd  pokračují ve výuce plavání. Celý dvouletý kurz mají zcela zdarma, včetně autobusové dopravy do bazénu Dětského domova v Mostě.
Výuku zde provádí kvalifikovaní učitelé -plavčíci z plavecké školy Mgr. Aleše Hrona.

Hravě o prevenci

Logo HOP, hlava se stylizovanými vlasyDlouhodobý program školské všeobecné primární prevence "Hravě o prevenci", naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsmou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí.
Cíle programu:
1. předcházení a zmírnění následků rizikového chování
2. Podpora zdravého způsobu života.
3. Podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace, koheze a třídní sounáležitosti.

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II.etapa)

Naše škola se přihlásila i do II.etapy podpory výuky plavánína období od 1.12018 do 31.6.2018.
Opět chceme podpořit naše žáky ve výuce plavání. Pokud škola obdrží dotaci, bude z peněz hradit ...

Podpora výuky plavání III. etapa

Zapojili jsme se již do rozvojového programu  "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 III.etapa"

MŠMT vyhlásilo na období od 1.9.2017 - 21.12.2017 rozvojový program ...

Rozvojový program MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017"

Škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017", byla poskytnuta dotace ve výši ...

FÍHA - DÝHA

O projektu FÍHA-DÝHACelorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém ...

Šablony pro ZŠ

Naše škola podala žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003078 a pracovním názvem ...

ROMACT - Vzájemné soužití o.p.s.

                                        V ...

Zelená škola

Cílem projektu Zelená škola® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických ...

Výzva č. 57 OP VK

Logo EU, MŠMT a ESF Naše škola se zapojila také do projektu "Výzva č. 57" OP VK,
Podpora techniky při výuce na ZŠ Obrnice,
reg.č.CZ.1.07/1.1.00/57.1182.
V rámci tohoto projektu byla vybavena školní ...

Výzva č. 56 OP VK

Logo EU, MŠMT a ESF Naše škola je zapojena do projektu"Výzva č. 56" OP VK,
projekt Šance - podpora žáků v četbě a cizích jazycích,
reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2255
 V rámci tohoto projektu byla vybavena ...
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy