logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKA 1. ROČNÍKU

OBALY

na učebnice – slabikář, matematika, živá abeceda, pracovní sešit k živé abecedě (zakoupit na začátku roku podle velikosti učebnic; případně knihovna v Mostě nabízí balení učebnic)
na písanku – obal A4
na sešity – 3 obaly

PENÁL

vybavení - pastelky, fixy, dvě ořezané tužky č. 2, měkká guma, ořezávátko se zásobníkem

AKTOVKA

na záda

POTŘEBY VV A PČ

lepidlo (vysouvací) – 1 ks, hadřík, pracovní oděv (nejlépe stará pánská košile s upravenými rukávy); v průběhu šk. roku - stavebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

„kraťasy“ a tričko, cvičky, ponožky; na zimu teplákovou soupravu – vše označené jménem a uložené v látkovém sáčku s tkalounem

UBROUSEK

látkový – na svačinu

TOALETNÍ POTŘEBY

papírové utěrky - 1 balení po 4 kusech, mýdlo tekuté, toaletní papír, papírové kapesníky

BAČKORY

na přezouvání - podepsané


NEKUPOVAT - kapsář ani kufřík na výtvarné potřeby. Děti budou mít ve třídách skříňky se zásuvkou. 

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ

Milé děti Usmívající se, vzhledem k nečekané situaci je třeba, abyste se učili doma, a proto vám budu na tyto stránky každý týden zadávat učivo. Vyfotografujte své práce a pošlete na adresu:  
korejsova2@zsobrnice.cz

 
Učivo na týden od 16.3 do 20.3.


ČTENÍ:
SLABIKÁŘ str. 83
hláska a písmeno Ž,ž - str. 84 - 88
nácvik čtení slov - sloupce ž str. 62, 65

PSANÍ: 
Procvičovat na papír správný tvar písmen, která již umíme napsat podle domácí písanky.

MATEMATIKA: 
Procvočovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky str. 27,28
Dotazy k domácí přípravě žáků 1. B
posílejte na adresu: 
 korejsova2@zsobrnice.cz

UČIVO NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno Ř ř - str. 89 - 91
                        str. 90 - ROZPOČÍTADLO - naučit zpaměti
                        nácvik čtení slov - sloupce Ř ř str. 63, 65
                        skládat ze zásobníku písmen slova a věty
 Psaní - procvičovat správné tvary písmen
            do domácí písanky opsat 4 řádky D d (Ota dudá na dudy...)
            nácvik (4 řádky) psacího písmena K dle slabikáře str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)

M - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 29

Prv - Lidská práce - řemesla - str. 12 Cestička do školy II.
        Bez práce nejsou koláče - str. 13 cv. 2 (cv. 1 vynechat)
        O dvanácti měsíčkách - pohádka - podívat se na YouTube
        str. 14/1, 2, 3 - procvičovat roční doby a měsíce
DOMÁCÍ ÚKOLY POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova2@zsobrnice.cz
V prvním týdnu neposlal D.Ú. ani jeden žák !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 30.3. DO 3.4.

Čt - SLABIKÁŘ - dále pokračovat v nácviku čtení Ř ř - str. 92 - 95
                       
                       nácvik čtení slov - sloupce Ř ř str. 63, 65
                        skládat ze zásobníku písmen spojení slov a věty

 Psaní - do domácí písanky opsat ze str. 33 
             Alík, Alík, Alík
             malý jako malík.
             Máma má ráda operu.
             Já mám rád kino.

            nácvik (4 řádky) psacího písmena S dle slabikáře
            str. 124 - 125

            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)

M - procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 30

Prv - Cestička do školy II. Roční doby
         na papír nakresli obrázek, jak si hraješ (obvykle) na jaře Ty.
      
CHVÁLÍM !!!
Davídka za pilnou práci doma. Usmívající se

UČIVO NA TÝDEN OD 6.4. DO 9.4.

Čt - SLABIKÁŘ - číst každý den, procvičovat str.96
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov a věty

 Psaní -
            nácvik (3 řádky) psacího písmena U dle slabikáře 
            str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            na další řádek napište větu:
            U lesa je potok.
            psacím písmem na jeden řádek střídat U u U u......

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 31/1,2,3

Prv - Cestička do školy II. 
         Začíná jaro str. 16
Veselé Velikonoce
přeje paní učitelka
Usmívající se
Usmívající seCHVÁLÍM ZA DOMÁCÍ PRÁCI:
    Davídka 
    Vojtíška

UČIVO NA TÝDEN OD 14.4. DO 17.4.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno G,g str.97
                          nácvik čtení slov - sloupce g str.63
                                                     sloupec G, g str.65
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov, 
                          jednoduché věty podle slabikáře
                          (Dodržujte velké písmeno na začátku 
                           věty a znaménko za větou !)
 Psaní -
            nácvik (3 řádky) psacího písmena P  
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Pavla..............
            Pepo!.............
            Pozor.............
            P,p ...............

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 31/4,5,6,7

Prv - Cestička do školy II. 
         Pozorujte jarní přírodu str. 17
         str.18/5 dopište vhodná slova
          pište slova z nabídky - oranžová tiskace
         nebo zkus opsat podle vzoru v nabídce
Pochvala za pilnou práci od 14. 4. do 17. 4.


Usmívající seUsmívající seUsmívající se Davídek !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 20.4. DO 24.4.

Čt - SLABIKÁŘ - hláska a písmeno F, f a CH, ch str.98, 99
                          nácvik čtení slov - sloupce f str. 64, 65
                                                     sloupce ch str.64, 65
                          skládat ze zásobníku písmen spojení slov, 
                          jednoduché věty podle slabikáře
                          (Dodržujte velké písmeno na začátku 
                           věty a znaménko za větou !)

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacího písmene T 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Tom ..............
            Tonda .............
            Teto! .............
            T, t ...............
            Pilot létá.
            To je vody!

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/1, 2, 3

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 19/1 ( zkus napsat na papít slova složená ze slabik)
         vybarvi obrázek
         str. 19/3 dopiš slova z nabídky
         str. 20/1 Vzpomínáme na Velikonoce
         - dopiš slova z nabídky
         str. 21/2 dokresli kraslice
         dobrovolně pro šikovné děti str. 21/3, 4

UČIVO NA TÝDEN OD 27.4. DO 1.5.

Čt - SLABIKÁŘ - slabikotvorné r a l  str.100, 101
                          nácvik čtení slov - 3 sloupce str. 67 slabikotvorné l, r
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacího písmene L 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova:
            Lada ..............
            Lída .............
            Lipno .............
            L, l ...............
          

M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/4, 5, 6

Prv - Cestička do školy II. 
         Jarní hry str. 22
         - povídej o obrázku a zkus na papír
           nakreslit obrázek, jak si hraješ na jaře
           nejraději ty
POCHVALA ZA PILNOU PRÁCI OD 20.4 DO 24.4.

Usmívající seUsmívající seUsmívající se Maruška

Usmívající seUsmívající se Vojtíšek

Usmívající se Davídek

Usmívající se RadečekOSTATNÍ NEPOSLALI NIC !Zamračený
CHVÁLÍM ZA PILNOU PRÁCI :

DAVÍDKA Usmívající se

RADEČKA Usmívající se

UČIVO NA TÝDEN OD 4. 5. DO 8. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu di, ti, ni  str.102, 103
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 66 di-dí, ti-tí, ni-ní
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádkypsacích písmen c C 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            copy ..............
            celý .............
            Vánoce .............
            Cilka ...............
            v noci ..............
            Co je to?............

            c C ..................
            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      vypočítat str. 32/7, 8, 9

Prv - Cestička do školy II. 
         Jarní hry str. 23/1, 2, 3, 4
         vypracuj cvičení podle zadání
V PONDĚLÍ 4. 5. BUDU VE ŠKOLE OD 9:00 DO 10:00.
KDO POTŘEBUJE, MŮŽE SI PŘIJÍT PRO DOMÁCÍ A PRACOVNÍ SEŠITY. 
V. KOREJSOVÁ

UČIVO NA TÝDEN OD 11. 5. DO 15. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu dě, tě, ně  str.104, 105
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 66 dě, tě, ně
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacích písmen č Č 
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            čepice ..............
            Čenda .............
            Čí je to? .............
            Čí je Mourek? ...............
            Proč Tereza pláče? ..............
            č
 Č ..................
            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír:

       9 + 1 + 4 =            4 + 6 + 2 =
       8 + 2 + 7 =            3 + 7 + 5 =
       7 + 3 + 5 =            2 + 8 + 6 =
       6 + 4 + 9 =            1 + 9 + 8 =
       5 + 5 + 1 =            8 + 2 + 3 =
 
      slovní úloha:
      Tatínek dal do košíčku 18 jablíček.
      Maminka 3 jablka vyndala.
      Kolik jablek zůstalo v košíčku?
      Znázorni:  ____________________________
      Vypočítej:   ___________________________
      Napiš odpověď:  _______________________
      

Prv - Cestička do školy II. 
         Volný čas str. 24
         Prohlédni si obrázek a povídej si
         s rodiči o návštěvě divadla.

UČIVO NA TÝDEN OD 18. 5. DO 22. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu bě, pě, vě, mě  str.106, 107, 108
                          nácvik čtení slov - 5 sloupců str. 67 
                          hláskujte slova, 
                          skládejte slova podle slabikáře                          

 Psaní -
 nácvik (3 řádky) psacích písmen D
             správný tvar najdete na str. 124 - 125
            ( předepište dětem do sešitu a prosím o pomocné linky)
            přepište do celého řádku slova a věty:
            Dan ..............
            David .............
            Dáša .............
            d D
 ..................

            
          
M - stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
      opiš a vypočítej do sešitu nebo na papír:

       8 + _  = 10          2 + _  = 10
       1 + _  = 10          7 + _  = 10
       5 + _  = 10          4 + _  = 10
       6 + _  = 10          9 + _  = 10
       3 + _  = 10          8 + _  = 10
       7 + _  = 10          5 + _  = 10
 
      slovní úloha:
      Na rybníku plavalo 14 hus a 5 kachniček.
      Kolik tam plave hus a kachniček celkem?
      
      Znázorni:  ____________________________
      Vypočítej:   ___________________________
      Napiš odpověď:  _______________________
      

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 25/ 6
         Doplň do vět vhodná slova 
         z nabídky.

UČIVO NA TÝDEN OD 25. 5. DO 29. 5.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu ď, ť, ň  str.109, 110, 111
                          nácvik čtení slov - 4 sloupce str. 68 
                                                 

 Psaní -
 nácvik psacího písmena E - písanka č.3 - str. 11
             nácvik psacího písmena b - písanka č.3 - str 12, 13
             postupně si po chvilkách dopisujte to,
             co jste nacvičili na papír (PÍSANKA str. 1-10)
            
          
M - pracovní sešit č.4 - opakování - str. 1 - 4
     

Prv - Cestička do školy II. 
         str. 26 - předveď doma rodičům, jak se děti baví
         str. 27/3 - zkus doplnit vynechané údaje
Žádám rodiče, aby se během tohoto týdne zastavili ve škole
některý den dopoledne (8 - 12 hodin),
kde budou mít připtavený 3. díl písanky a učebnici matematiky č. 4,
se kterými budeme do konce roku pracovat.
CHVÁLÍM ZA PILNOU DOMÁCÍ PRÁCI:

Smějící seSmějící seSmějící se Radečka !!!!

UČIVO NA TÝDEN OD 1. 6. DO 5. 6.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 112, 113, 114
                          nácvik čtení slov - sloupce 1, 2, 3, 4 str. 68 
                                                 

 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena B - písanka č.3 - str. 14, 15
             nácvik psacího písmena Ž, ž - písanka č.3 - str 16, 17
            
            
          
M -      sčítání s přechodem desítky do 20 
           pracovní sešit č.4 - str. 5 - 8
     

Prv - Cestička do školy II. 
         opakování str. 28, 29
         Léto - str. 30, 31
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
KE DNI DĚTÍ
PŘEJE VAŠE PANÍ UČITELKA !!!

UČIVO NA TÝDEN OD 8. 6. DO 12. 6.

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 115 - 119
                          
                                                 
 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena ř, Ř - písanka č.3 - str. 18
             nácvik psacího písmena g - písanka č.3 - str 19
             nácvik psacího písmena G - písanka č.3 - str 20
             nácvik psacího písmena - písanka č.3 - str 21
          
M -       pracovní sešit č.4 - str. 9
            geometrie - spojuj podle pravítka,
                                vybarvi podle zadání
            sčítání s přechodem desítky do 20 str. 10 -13

Prv - Cestička do školy II. 
        Pozor na úrazy str. 32, 33

UČIVO NA TÝDEN OD 15. 6. DO 19. 6. POSLEDNÍ

Čt - SLABIKÁŘ - čtení textu str. 120 - 123
                          
                                                 
 Psaní -
 písanka
             nácvik psacího písmena F - písanka č.3 - str. 22
             nácvik psacího písmena Ch - písanka č.3 - str 23
             postupně dopište do konce školního roku
             zbývající stránky písanky str. 24 - 32
             
          
M -       pracovní sešit č.4 - str. 14, 15
          

Prv - Cestička do školy II. 
          Opakování str. 34, 36

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Důležité informace k vydávání vysvědčení najdete ZDE - PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.
Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy