logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Archiv 2020/2021

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO 4. TŘÍDY

sešity:                                         ostatní pomůcky a potřeby:          
č. 5110  1 ks                                 Tv úbor + cvičky
č. 644    2 ks                                 bačkory
č. 523    8 ks                                 WC papír
č. 524    6 ks                                 ručník
č. 544    3 ks                                 mýdlo tekuté

+ obaly                                         papírové kapesníky
                                                    pero, zmizík, propovačka 
potřeby na Vv a Pč:                     guma, ořezávátko
                                                    kružítko
barevné papíry                              pastelky
bílé čtvrtky A3    10ks                    tužky č. 1, 2, 3
bílé čtvrtky A4    20ks                    pravítko 30 cm
žluté papíry A4   20ks                    trojúhelník s ryskou
                                                    obaly na učebnice
vodovky
tempery
voskovky
štětce - slabý a silný
lepidlo tužkové   2ks
nůžky
modelína
fixy
pracovní oblečení

Pomůcky a potřeby zakupte, prosím, do začátku školního roku, abychom mohli v září začít pracovat a dohnali vše, co jsme v letošním roce nestihli. Děkuji.
Mrkající Dobrá zpráva pro koťata,
která milují vodu. 

PLAVÁNÍ nám začíná hned 3. září !!!

- tak si nachystejte plavky, ručníky, čepice,...
UŽIJEME SI TO!!! ♥

ROZVRH

4. A

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Čt/Ps

          Př

Úterý

Čj

M

Tv

Vv

          Vv

Středa

Čj

M

Vl

          Aj

Čtvrtek

Čj

M

Tv

Čt/Ps

          Př 

Pátek

M

Čt

Vl

Aj

         Hv

TŘÍDNÍ DOHODA - KOŤATA 4. A
1. Jsme kamarádi a chováme se k sobě hezky.
2. Připravíme se na každou vyučovací hodinu.
3. Dokážeme pracovat jako správní školáci.
4. Dokážeme si naslouchat.
5. Chodíme bezpečně ve škole a na vycházkách.
6. Dokážeme se správně chovat o přestávce.
7. Sportujeme a soutěžíme čestně.
8. Dokážeme pracovat tiše bez zbytečných slov.

Od 14.10. DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka (výuka na dálku)

 je podle školského zákona č. 561/2004 Sb.§184a povinná.

Proto:    1) Sledujte webové stránky školy (4. A).

               2) Vypracované úkoly posílejte

                  na adresu:   korejsova@zsobrnice.cz

               3) Pokud nemáte přístup na internet:

                   učivo najdete vylepené na skleněných
                   dveřích školy                     

                   vypracované úkoly doneste do školy

UČIVO DO 16. 10.

Čj - opakujte předpony ob-, v-, vy-/vý- str. 21
    - do sešitu Čj-D napište úkol str. 22/7 (4 řádky)
    - oranžový sešit (doplňte) str. 15, 16
    - žlutý sešit str. 8/9a), str. 9/9b), str. 35/1a),b),c)
                             
M  - písemné násobení - procvičujte na papír
     - pracovní sešit str. 5
     - do sešitu M-D napište úkol str. 19/14 (8 př.)

Vl - prac. sešit str. 12/1,2
                      str. 13

- prac. sešit str. 7/1
                      str. 8 dodělat komu chybí

Smějící se Pracujte pilně, posílejte úkoly raději e mailem, 
 neodevzdávejte sešity (neměli byste, kam psat příští týden)
     
      Vaše paní učitelka 

Lucka, Ashley, Karolína H., Vanesa a Tadeáš mají desky a sešity
připravené ve škole u šaten - přijďte si pro ně, ať máte do čeho pracovat.
Anglický jazyk

Vytvořte 10 odpovědí na otázku Co je to? - What´s this? 

Př. What´s this? This is ... nebo It´s ....
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 16. 10. :

Andělka         ♥♥♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥♥♥         
Sárinka          ♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥
Luis                ♥


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO DO 23. 10.

 

Čj - zopakujte si vyjmenovaná slova po B a po L
    - do sešitu Čj-D napište úkol str. 23/3 (3 řádky)

    - oranžový sešit (doplňte) str. 17, 18, 19
    - žlutý sešit str. 32 a 37/1 
                             
M  - písemné násobení - procvičujte na papír
     - pracovní sešit str. 6
     - do sešitu M-D napište úkol str. 20/24 (8 př.)

Vl - prac. sešit str. 14
                      str. 17/1

 - prac. sešit str. 9 doluštit 

Vv - vybarvi si strom Dýňovník :-) 

Čp - proveď kontrolu karet vyjm. slov
        popřípadě si vyrob nové

Tv - při procházce venku si všímej změn 
        v přírodě - podzim
                      

Slovíčka

Angličtina
Opište si slovíčka na straně 32-33 do vašich slovníčků a slovíčka se naučte Usmívající se

Anglický jazyk

Anglický jazykHalloween Překvapený

Vyplňte si halloween křížovku a tajenku napište na papír, do sešitu a odešlete na e-mail.

Přeji všem krásné podzimní prázdniny Usmívající se 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 23. 10. :

Valentynka     ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sárinka           ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Davídek          ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka          ♥♥♥♥♥♥♥
Luisík              ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka         ♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.   ♥♥♥♥♥♥
Barunka          ♥♥♥♥♥
Alexík              ♥♥♥♥
Honzík             ♥♥♥
Julínek             ♥♥
Sebastianek    ♥♥
Samík              ♥♥
Daneček          ♥♥
Ashley              ♥


4 ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO NA TÝDEN DO 6. 11.

Čj - zopakujte si vyjmenovaná slova po B, L, M
         - do sešitu Čj-D napište úkol str. 23/5 (3 řádky)

         Čt – čítanka „V čem chodí noc“
                             
M – násobilka !!! perfektně naučit !!!

            (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,

             které se budeme brzy učit)

             pracovní sešit str. 9

             Prac. listy si vyzvedněte podle možností ve škole !!!

   
Vl - prac. sešit str. 19 tabulka nahoře
                        
 - prac. sešit str.18/6 zapište čísla do kroužků a obrázek vybarvěte

Vv – nalep nebo polož listy na papír a vytvoř nějaký obrázek

Čp – vytvořte venku z podzimních listů nějaký obrazec

Tv – nasbírejte venku barevné listy


Do školy odevzdávejte JEN prac. listy 
(NE sešity a prac. sešity) !!!

ONLINE VÝUKA

Pro zahájení online výuky je třeba, abyste si
vytvořili účet na Gmailu ve tvaru: 

zsobrnice.vaše jméno a příjmení@gmail.com

Až si účet vytvoříte, pošlete mi ho emailem
na adresu korejsova@zsobrnice.cz
a já vás pozvu k první schůzce.

Smějící se

JAK VYTVOŘIT GMAIL ADRESU

03.11. 2020
Milí žáci, protože i nadále se nemůžeme potkávat ve škole, připravili jsme možnost alternativní - výuku online. Abyste se mohli výuky účastnit, musíte si vytvořit gmailovou adresu. Návod najdete zde: JAK NA TO
Adresu si prosím vytvořte v průběhu tohoto týdne, do 8. 11. 2020, aby výuka mohla začít již v příštím týdnu.

Anglický jazyk

Milý žáci, v učebnici na straně 34-34 máte nové téma - My home. 
Ze strany 35 si opište slovíčka do sklovníčku, napíší vám sem výslovnost, abyste věděli, jak se slovíčka vyslovují Usmívající se a slovíčka se naučte.
 

kitchen (kitčn)                     garage (garaž)                     in the garden (in d ga:rdn)
hall (ha:l)                             flat (flet)                               here (hi:r)
bedroom (bedrum)              house (haus)                       Who´s at school? (whu:s at                                                                                              sku:l)
bathroom (ba:trum)            at (at)                                    too (tu:)
dining room (daining rum)   at school (at sku:l)            new (nju:)
toilet (tojlit)                          at home (at ho:m)            but (bat)
living room (livink rum)       at work (at vo:rk)             our (aur)
garden (ga:rdn)                     in (in)                                 nice (najs)


Na straně 34 si přečtěte popis domu a věty pod ním. Věty si opište do sešitu a přeložte. Na straně 35 vypracujte cv. 2, správně spojte věty, kde se kdo nachází, když mamé určetno že:
Maminka - v koupelně
Tatínek - v kuchyni
Bud - na zahradě
Tom - v obývacím pokoji
Ann - v ložnici

Vypracovaná cvičení mi vyfoťte a odešlete na mail, nebo doneste sešit do školy do 8.11.

Anglický jazyk

Milý žáci, úkol na tento týden zní - popište svůj domov, nebo vymyšlený domov s tím, že použijete všechna nová slovíčka, která jste si přepsali do notýsků.
Jelikož je to úkol na celý týden, chci abyste byli opravdu pečlivý. Při popisování použivejte i barvy, osoby, kde se kdo nachází, kdo chodí do práce, kdo do školy.... 
Samostatný úkol bude obsahovat minimálně 10 vět. Těším se na vaše práce Usmívající se


Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 6. 11. :

Karolínka O.  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Alexík            ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sárinka          ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka        ♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.   ♥♥♥♥♥♥
Nikolásek       ♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥
Luisík             ♥♥♥
Julínek           ♥
Daneček        ♥
Lucinka          ♥


Pracovní listy si minulý týden ve škole nevyzvedli:
Honza, Sam, Julius, Tadeáš, Ashley, Luis,Vanesa


2 ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI VŮBEC NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO DO 13. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B

            ústně si projděte v učebnici Čj str. 25, 26

            do sešitu Čj-D napište úkol str. 25/2 (6 vět)

         oranžový prac. sešit – str. 28/30 (doplní ten, kdo to ještě nemá)

  Čt – čítanka „Opička“

                             
  M –  pracovní sešit str. 10/ 7,8,9,10

             M-D str. 20/ 30 (8 příkladů)

            násobilka !!! perfektně naučit !!!

            (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,

             které se budeme brzy učit)

   
Vl – do malého sešitu si napište nadpis

        Povrch ČR

        a vypište si podle str. 20 v učebnici pohoří ČR

        (Novohradské hory, Šumava, …..)
                        
 – do malého sešitu nadpis

        Živočichové a stavba jejich těla

        Obratlovci

        kostra

        páteř (složená z obratlů)

        nakreslete obr.

       Bezobratlí

        vždy chybí obratle

         nakreslete obr.

                                
Vv – nakresli sebe při domácí výuce

Čp – ukliď si pokojíček a pečuj o květiny

Tv – pohybové hry venku

 

Pracovní listy si vyzvedněte ve škole!!!

Do školy odevzdávejte JEN prac. listy 
(NE sešity a prac. sešity) !!!


Anglický jazyk

Online výuka z anglického jazyka bude probíhat ve středu 18.11. od 11 hodin.
Pozvánku na výuku na gmail pošlu během pondělí. Děkuji a těším se
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 13. 11. :

Honzík          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Barunka        ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥♥♥
Danielka        ♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥
Sárinka          ♥♥♥♥♥
Andělka          ♥♥♥♥
Lucinka           ♥♥♥
Alexík             ♥♥
Vaneska          ♥     
Karolínka H.    ♥    
      
       
    
               
        
           


♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Valentynka, Honzík, Danielka a Karolínka H.


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO DO 20. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B, L
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 27, 28
        do sešitu Čj-D napište úkol str. 27/13
        oranžový prac. sešit - str. 31/34

  Čt – čítanka „Makaróny jdou na procházku“
          (stará čítanka - "Pohádka o princezně a pávech")

                             
  M –  pracovní sešit str. 11 

           násobilka !!! perfektně naučit !!!
           (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,
            které se budeme brzy učit)

    
Vl –  Povrch ČR
        pracovní sešit str. 19/2
        (práce podle mapy v učebnici)
        pohoří - hnědě, nížiny - zeleně
                    

 – do malého sešitu napište:
        Pes domácí
        obratlovec, savec
        původně masožravec, člověk z něj udělal všežravce
        drápy nejsou zatažitelné
        lov - kořist unaví a uštve
        šelma psovitá
        výcvik - vodící pes, policejní pes (drogy), záchranář,...
        
        nakreslete obr.

                                 
Vv – nakresli psa domácího do sešitu z Př.

Čp – pečuj o květiny a domácího mazlíčka (pokud nějakého máte)

Tv – pohybové hry venku

NÁSTUP DO ŠKOLY

Dobrá zpráva!
Opět se uvidíte se svými spolužáky a paní učitelkou přímo ve škole.
Do školních lavic se vracíte
30. 11. 2020.

Anglický jazyk

Z pracovního sešitu vypracujte na str.35 cv.1. Napište, kde se kdo nachází. Napište věty v anglickém jazyce a přeložte do českého. Pište do sešitů.
v učebnici na str.40 si zkuste přečíst text - Where´s click? 
Prosím všechny žáky, aby si dodělali zadané úkoly z anglického jazyka. 
Další online výuka proběhe v úterý 24.11. od 11 hodin.
Pozvánky pošlu na gmail.

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 20. 11. :

Luisík          ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Barunka      ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka      ♥♥♥♥♥♥♥
Davídek       ♥♥♥♥♥♥
Sárinka        ♥♥♥♥♥
Danielka       ♥♥♥♥ 
Valentynka   ♥♥♥ 
Andělka        ♥♥♥ 
Sebík           ♥♥
Daniel          ♥    
      
       

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Valentynka, Honzík, Danielka a Karolínka H.


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

PIŠTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO DO 27. 11.

 Čj - Vyjm. slova po B, L, M
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 29, 30, 31
        do sešitu Čj-D napište úkol str. 28/2 (3 řádky)
       
       Čt – čítanka „Josef Mánes“                                

M –  ústně učebnice M str. 45, 46
       pracovní sešit str. 12/ 4, 5, 6, 7
                             str. 13/ 1, 2

           násobilka !!! perfektně naučit !!!
           (bez znalosti násobilky vám nepůjde dělení se zbytkem,
            které se budeme brzy učit)  

Vl –  Počasí a podnebí
        pracovní sešit str. 21/1
        
 – do malého sešitu napište:

        Kočka domácí        
        obratlovecsavec
        masožravec
        zvláštní stavba oka ( vidí dobře za šera)
        drápy - zatažitelné, měkké polštářky
        lov - číhá a kořist přepadne
        šelma kočkovitá
        
        nakreslete nebo nalepte obr.
 kočky                               

Vv – nakresli kočku domácí do sešitu z Př.

Čp – pečuj o květiny a domácího mazlíčka (pokud nějakého máte)

Tv – pohybové hry venku

Vážení zákonní zástupci,

dne 30. 11. 2020 pokračuje uvolňování některých vládních opatření Covid-19. Do školy se vrátí některé ročníky.

Nastoupí 3., 4. a 5. ročníkvýuka dle rozvrhu v běžném režimu. Omezení (nikoli zrušení) pouze v tělesné výchově a v hudební výchově. Výcvik plavání je do odvolání přerušen.

ZDE najdete rozvrh pro vaši třídu, který je platný
od 30. 11. 2020 až do odvolání.

Všichni žáci ve škole, kteří mají zaplacený a objednaný oběd budou obědvat v normálním režimu. 

*  Dejte dětem teplejší oblečení, z důvodu častějšího větrání ve třídách (nezapomínat přezůvky).

*  Žáci ve všech třídách musí používat po celou dobu výuky roušku. Proto je nutné vybavit žáky alespoň 2 rouškami a igelitovým sáčkem na odkládání.

*  Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.

Budou striktně vyžadována:

pravidla  3 R = roušky, rozestupy a mytí rukou (dezinfekce)

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 29. 11. :

Davídek      ♥♥♥♥♥♥
Andělka      ♥♥♥♥♥ 
Barunka      ♥♥♥♥
Verunka       ♥♥♥
Luisík           ♥♥♥
Samík          ♥♥♥
Sebík           ♥♥
Valentynka   ♥ 
Danielka       ♥  
Alexík           ♥
 
   
       

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracovali online: 
Verunka, Davídek, Julínek,
Honzík, Danielka a Karolínka H.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Z důvodu COVID-19 je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření. Proto pokud vaše dítě bude jevit známky respirační choroby (nachlazení, rýma, bolest v krku, zvýšená teplota), nechte ho doma do úplného vyléčení. Jestliže dítě některé z těchto projevů bude mít ve škole, bude OKAMŽITĚ kontaktován zákonný zástupce a dítě bude posláno domů.OD 4. 1. 2021

Milá koťata, od zítřka znovu začíná DISTANČNÍ VÝUKA.
Připravím vám opět do šatny (vydají paní uklízečky) domácí
sešity Čj-D, M-D a písanky.
Doma máte pracovní sešity z M, Vl, Př. 
Sledujte webové stránky, kde najdete vždy učivo na týden (bude také vždy vylepené na skleněných dveřích školy). 
Výuka bude probíhat i online tak, jak jsme již zvyklí. 
Připojujte se pomocí gmailu - pošlu vám vždy pozvánku. 
Ráno jdu do školy a potom bychom se v 10:00 setkaly na internetu. Usmívající se
Zítra sem vložím i učivo.
Přeji vám i vašim rodinám hodně štěstí a zdraví v roce 2021!!!
Opatrujte se!
Paní učitelka

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze Vám zasílám opakování slovíček z 3 třídy, tato slovíčka jsme psali ve škole jako samostatné cvičení. Slovíčka vypracujte, budu vaše práce kontrolovat. Pokuste se vypracovat sami a co nebudete vědět, tak použijte slovníčky. 

UČIVO DO 8. 1.

 Čj - Slovesa
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 49 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 49/2 (7 vět)
        
       Čt – čítanka „Sněhová královna“   
       Ps - napsat do písanky 1stranu dle předpisu                             

M –  ústně učebnice M str. 53
        D.Ú. do sešitu M-D str. 53/5 (2 sloupečky)
       pracovní sešit str. 14/ 11, 12, 13
                             str. 15 celá stránka

           násobilka !!! perfektně naučit !!!
            
Vl –  Podnebí. Zemědělství.
        pracovní sešit str. 22/2, 3, 4, 1, 2

        
 – Domácí mazlíčci
        pracovní sešit str. 14/1, str. 15/2 nahoře

Vv – nakresli váš vánoční stromeček

Čp – práce se stavebnicí

Tv – pohybové hry venku

POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

Anglický jazyk

Milí žáci, nezapomeňte mi poslat Vaše vypracované úkoly na email. 
Podívejte se na stránky skolakov.eu , najděte si Anglický jazyk a zkuste si cvičení pro 3 a 4 třídy, hlavně slovíčka, napište mi jak jste byli úspěšní a co vám dělá problémy, abysme to spolu mohli probrat. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 10. 1. :
 
Karolínka O.  ♥♥♥♥♥♥♥♥
Danielka       ♥♥♥♥♥♥♥
Davídek        ♥♥♥♥♥♥
Honzík          ♥♥♥♥♥♥
Verunka        ♥♥♥♥♥♥
Luis              ♥♥♥♥♥
Valentynka    ♥♥♥♥
Lucinka         ♥♥♥
Karolínka H.  ♥♥
Andělka        ♥
Sebík            ♥
Sárinka         ♥
Julínek          ♥
Nikolásek      ♥
        
                  
                       

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Honzík a Danielka. 


OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

SVOJI PRÁCI VYFOŤTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

UČIVO DO 15. 1.

 Čj - Slovesa - infinitiv
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 50, 51 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 50/2 (1. sloupeček)
        
       Čt – čítanka „Daidalos a Ikaros“ - číst 
       Ps - napsat do písanky 2.stranu dle předpisu 
                                         (g,d,q,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 47 - 49
        D.Ú. do sešitu M-D str. 49/11 (2 př. pís. dělení)
        pracovní sešit str. 16 a 19 celé (NE str.17 a 18)
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Nerostné suroviny, průmysl
        pracovní sešit str. 24/1, 2, 3, 4

        
 – Rostliny v lese
        pracovní sešit str. 15/1, 2, 3

Vv – nakresli vánoční dárky - který Ti udělal největší radost

Čp – udělej si pořádek v penálu a škol. tašce
        (doplnit a ořezat tužky, pastelky,...)

Tv – hry venku, ve sněhu

POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze zasílám text, který si přečtete, přeložíte a odpovíte na otázky. 
Nemusím jistě připomínat, že přeložený text a otázky mi odešlete na email. 
Online výuka z Anglického jazyka bude v pondělí 18.1. od 10:45 hod
Připravte si na výuku poslední úkol, který jsem vám zadávala. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 17. 1. :
 
Karolínka O.  ♥♥♥♥♥
Verunka        ♥♥♥♥♥
Barunka        ♥♥♥♥♥
Danielka       ♥♥♥♥
Davídek        ♥♥♥
Honzík          ♥♥♥
Luisík            ♥♥♥
Samík           ♥♥
Valentynka    ♥


                              

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Honzík a Danielka. 

OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

Vv:
Karolína O. 1,1, Veronika 1,1, Daniela 1,1, Jan 1,1 Valentyna 1,
      Barbora 1,1 David 1,1, Luis 1,1 Lucie 1, Karolína H. 1
Pč: Karolína O. 1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1, David 1,1,
      Luis 1

Do školy přineste písanky: Karolína H., Barbora, Veronika, Julius,
                                          Lucie, Valentyna, Tadeáš, Daniel, Alex,
                                          Luis, Vanesa, Ashley, Samuel


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

Anglický jazyk

Online výuka z Anglického jazyka se z důvodu nemoci tento týden ruší. 
Děkuji za pochopení. 

UČIVO DO 22. 1.

 Čj - Zvratná slovesa, jednoduché a složené tvary
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 53, 54 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 51/4 (6 vět)
        
       Čt – čítanka „O sněžence a sněhu“ - číst 
       Ps - napsat do písanky 3.stranu dle předpisu 
                                         (P, B, R,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 50, 51, 52
        D.Ú. do sešitu M-D str. 51/1 (4 př.)
        pracovní sešit str. 20, 21 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Průmysl. Doprava.
        pracovní sešit str. 26/8, 9, 1
                             str. 27/2
               

 – Zima v přírodě
        pracovní sešit str. 21/1, 2, 3, 4, 5

Vv – Nakresli krmítko s ptáčky 

Čp – Starej se o krmítko pro ptáky, dávej jim vhodnou potravu a pozoruj je.

Tv – zimní hry 

POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Anglický jazyk

Anglický jazykProsím žáky, případně rodiče, aby zkontrolovali úkoly z anglického jazyka, které jste dosud neodevzali. 

Zadání nového úkolu je stejné jako úkol minulý. Text přeložte a odpovězte na otázky a odešlete na můj email. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 22. 1. :
 
Verunka        ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.  ♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.  ♥♥♥♥♥♥♥♥
Danielka       ♥♥♥♥♥♥♥
Davídek        ♥♥♥♥♥♥♥
Luisík           ♥♥♥♥♥♥♥
Andělka        ♥♥♥♥♥♥♥
Barborka      ♥♥♥♥♥♥
Honzík          ♥♥♥♥♥♥
Valentynka    ♥♥♥♥♥♥
Lucinka        ♥♥♥♥♥
Sebík           ♥♥♥♥♥
Samík          ♥♥♥♥
Julínek         ♥♥♥
Daneček       ♥♥
Tadeášek      ♥  


                              

CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Honzík a Danielka. 

OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

Vv: 
Karolína O. 1,1, Veronika 1,1,1, Daniela 1,1, Jan 1,1 Valentyna 1, 
      Barbora 1,1,1 David 1,1, Luis 1,1,1 Lucie 1, Karolína H. 1,1
Pč: Karolína O. 1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1, David 1,1, 
      Luis 1

Do školy přineste písanky: Karolína H., Lucie, Daniel, Alex, 
                                          Luis, Vanesa, Ashley, Samuel


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 28. 1.

 Čj - Slovesa - čas přítomný
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 55, 56 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 53/2 (7 vět) 
                              podtrhněte vlnovkou (pastelkou) slovesa
        
       Čt – čítanka „Pohádka o brněnském krokodýlovi“ - číst 
       Ps - napsat do písanky 4.stranu dle předpisu 
                                         (T, F,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 53, 54
        D.Ú. do sešitu M-D str. 51/6 (4 př.)
        pracovní sešit str. 22, 23 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Kulturní památky ČR
        pracovní sešit str. 28/1
                             
               
 – Rostliny na poli
        pracovní sešit str. 22/1


Tv –
 pobyt v přírodě


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

VYSVĚDČENÍ

Koťata ze 4. A, pro vysvědčení si přijďte 
 
ve čtvrtek 28. 1. v 8:00 - 9:00 hodin.

Budu čekat v šatně a vysvědčení vám předám před školou.

 MlčícíNEZAPOMEŇTE SI ROUŠKU !!!

 Usmívající seVaše paní učitelka.

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze Vám zasílám úkol - text s porozuměním. Opište si text do sešitu, nebo na papír, přeložte a odpovězte na otázky. S tímto textem budeme pracovat na naší online hodině, který bude v pátek 5.2. od 10:45 hod.
Dále vás prosím, abyste si ve vašich učebnicích našli texty, které jsme již četli a zopakovali si je. Procvičíte si tím i slovní zásobu. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI od 29. 1. :
 
Verunka        ♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.  ♥♥♥♥♥♥♥♥
Davídek        ♥♥♥♥♥♥♥
Luisík            ♥♥♥♥♥♥♥
Honzík          ♥♥♥♥♥♥♥
Daneček        ♥♥♥♥♥♥
Sárinka         ♥♥♥♥♥
Alexík           ♥♥♥♥♥
Valentynka    ♥♥♥♥
Barborka       ♥♥♥
Andělka         ♥♥
Sebík            ♥♥
Julínek          ♥

                             

CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Honzík a Danielka. ♥

OSTATNÍ ŽÁCI ZATÍM NEODEVZDALI NIC. Zamračený

Vv: 
Karolína O. 1,1, Veronika 1,1,1, Daniela 1,1, Jan 1,1 Valentyna 1, 
      Barbora 1,1,1 David 1,1, Luis 1,1,1 Lucie 1, Karolína H. 1,1
Pč: Karolína O. 1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1, David 1,1, 
      Luis 1

Do školy přineste písanky: Karolína H., Lucie, Alex, 
                                          Tadeáš, Vanesa, Ashley, Samuel


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 5. 2.

 Čj - Slovesa - čas budoucí
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 57, 59 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 56/5 (6 vět) 
          (v koncovkách přítomných tvarů sloves píšeme  i/í)
        
       Čt – čítanka „Pohádka o přestávce“ - číst 
       Ps - napsat do písanky 5.stranu dle předpisu 
                                         (c,C,č,Č,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 55, 56
        D.Ú. do sešitu M-D str. 53/5 (2 sl.)
        pracovní sešit str. 24, 25 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Kulturní památky ČR
        pracovní sešit str. 29/2
                             
               
 – Rostliny na poli
        pracovní sešit str. 22/2, 23/3

Vv - nakresli nějakého zvláštního sněhuláka 

- postav sněhuláka nebo sněhuláčka :-) 


Tv –
 hry v přírodě


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Anglický jazyk

Na stránce skolakov.eu trénujte slovíčka, která jsme se již učili. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 5. 2. :
 
Davídek       ♥♥♥♥♥♥
Verunka       ♥♥♥♥♥
Luisík           ♥♥♥♥♥
Honzík          ♥♥♥♥
Samík           ♥♥♥♥
Barunka        ♥♥♥
Danielka        ♥♥
Karolínka H.   ♥♥
Sárinka          ♥
Nikolásek       ♥
Valentynka     ♥

                             

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., Julínek,
Honzík, Danielka, Valentynka ♥

OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený

Vv: 
Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1,1,1 Daniela 1,1, Jan 1,1,1,
      Valentyna 1, 
Barbora 1,1,1,1 David 1,1,1, Luis 1,1,1,1,  
      Lucie 1, Karolína H. 1,1

Pč: Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1,
      David 1,1,1 
Luis 1

Ještě jsem neviděla písanky: Karolína H., Lucie, Vanesa, Ashley
                                            NUTNÉ !!!
                                           


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 19. 2.

 Čj - Slovesa - čas minulý
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 60, 61 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 57/9 (5 vět) 
          (v koncovkách přítomných tvarů sloves píšeme  i/í)
        
       Čt – čítanka „Žirafa“ - číst 
       Ps - napsat do písanky 6.stranu dle předpisu 
                                         (ch, Ch...)                           

M –  ústně učebnice M str. 57, 58
        D.Ú. do sešitu M-D str. 56/23 (4 př.)
        pracovní sešit str. 26, 27 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Kraje ČR učebnice str. 43 - 65
        Hlavní město Praha
        Středočeský kraj
        Jihočeský kraj
        Plzeňský kraj
        pracovní sešit str. 30
                             
               
 – Rostliny a živočichové na poli
        pracovní sešit str. 24/4, 5


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Anglický jazyk

Online výuka je 19.2. od 10:45 hod. Prosím připravte si učebnice. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 19. 2. :
 
Karolínka O. ♥♥♥♥♥♥♥♥
Nikolásek     ♥♥♥♥♥♥♥
Alexík          ♥♥♥♥♥♥
Verunka       ♥♥♥♥♥
Karolínka H. ♥♥♥♥
Davídek       ♥♥♥
Valentynka   ♥♥
Daneček       ♥

                             

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Valentynka ♥
Julínek je omluvený.

OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený
Omluveni: Samík a Vaneska

Vv: 
Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1,1,1 Daniela 1,1, Jan 1,1,1,
      Valentyna 1, Barbora 1,1,1,1 David 1,1,1, Luis 1,1,1,1,  
      Lucie 1, Karolína H. 1,1
Pč: Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1,
      David 1,1,1 Luis 1

Ještě jsem neviděla písanky: Karolína H., Lucie, Vanesa, Ashley
                                            NUTNÉ !!!
                                           


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 26. 2.

 Čj - Slovesa - opakování
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 62, 63 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 59/3 (1 sloupec) 
          
       Čt – čítanka „Zlatovláska“ - číst 
              podívejte se na filmové zpracování pohádky na youtube
              a porovnejte

       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                                         (G, Q,D,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 59, 60
        D.Ú. do sešitu M-D str. 58/3 (4 př.)
        pracovní sešit str. 28, 29 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Kraje ČR 
        učebnice str. 49 - 55 pročtěte si:
        Karlovarský kraj
        Ústecký kraj
        Liberecký kraj
        Královéhradecký kraj
        pracovní sešit str. 31
                             
               
 – Rostliny a živočichové vod a bažin
        učebnice str. 66, 67
        pracovní sešit str. 24/1,2,3


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Anglický jazyk

Online hodina zítra 26.2. od 10:45 hod. Prosím, připravte si učebnice, budeme číst. 

UČIVO DO 5. 3.

 Čj - Podstatná jména - opakování
        rod, číslo, pád
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 64, 65 
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 62/2 (6 vět) 
          
       Čt – čítanka „Proč jsem chutnal rybu“ - číst
                         písnička z filmu Zlatovláska
                          
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                                         (S, Š,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 61, 62
        D.Ú. do sešitu M-D str. 59/11 (2 sl.)
               např.  41 : 9 = 4 zb. 5
        pracovní sešit str. 30, 31 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Kraje ČR 
        učebnice str. 55 - 65 pročtěte si:
        Pardubický kraj
        Kraj Vysočina
        Jihomoravský kraj
        Zlínský kraj
        Olomoucký kraj
        Moravskoslezský kraj
        pracovní sešit str. 32
                             
               
 – Rostliny a živočichové vod a bažin
        učebnice str. 68, 69
        pracovní sešit str. 25


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 26. 2. :
 
Davídek         ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Samík           ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tadeášek       ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥♥♥
Alexík            ♥♥♥♥♥♥♥
Sebík             ♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥♥
Luisík            ♥♥♥♥
Julínek           ♥♥♥♥
Valentynka     ♥♥♥
Danielka        ♥♥♥
Daneček        ♥♥
Lucinka         ♥♥
Andělka         ♥

                             

CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Julínek, Valentynka a Lucinka ♥


OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený
Omluveni: Vaneska

Vv: 
Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1,1,1 Daniela 1,1, Jan 1,1,1,
      Valentyna 1, Barbora 1,1,1,1 David 1,1,1, Luis 1,1,1,1,  
      Lucie 1, Karolína H. 1,1
Pč: Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1,
      David 1,1,1 Luis 1

Ještě jsem neviděla písanky: Karolína H., Lucie, Vanesa, Ashley
                                            NUTNÉ !!!
                                           


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze vám zasílám slovíčka, která si opíšete do sešitu. Na online hodině, která bude v pátek, se je budeme spolu učit. 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 5. 3. :
 
Davídek         
Samík          
Karolínka O.   
Verunka         
Honzík          
Barunka         
Julínek           
Valentynka     
Danielka        

                           

CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Julínek, Valentynka a Lucinka ♥


OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený
Omluveni: Vaneska

Vv: 
Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1,1,1 Daniela 1,1, Jan 1,1,1,
      Valentyna 1, Barbora 1,1,1,1 David 1,1,1, Luis 1,1,1,1,  
      Lucie 1, Karolína H. 1,1
Pč: Karolína O. 1,1,1, Veronika 1,1, Valentyna 1, Barbora 1,
      David 1,1,1 Luis 1

Ještě jsem neviděla písanky: Karolína H., Lucie, Vanesa, Ashley
                                            NUTNÉ !!!
                                           


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 12. 3.

 Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu středního:
        MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 66, 67
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 63/4 (6 vět) 
          
       Čt – čítanka „Zlatovláska“
                         „Proč jsem chutnal rybu“ - číst
                         písnička z filmu Zlatovláska
                          
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                                         (L, E,...)                           

M –  ústně učebnice M str. 63, 64
        D.Ú. do sešitu M-D str. 61/4 (4 př.)
                
        pracovní sešit str. 32, 35 celé 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Lidé a čas
        Jak měříme čas a poznáváme dějiny
        učebnice str. 66 - 67 - pročtěte si
        pracovní sešit str. 33
                             
               
 – Rostliny a živočichové vod a bažin
        učebnice str. 70, 71
        pracovní sešit str. 26/ 7


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Anglický jazyk

Ve škole máte k vyzvednutí pracovní list, tak si ho vyzvedněte a vypracujte. 
Místo online hodiny si trénujte slovíčka a přečtěte alespoň jeden článek v učebnici, který jsme již četli :-) 
Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 12. 3. :
 

Verunka           ♥♥♥♥♥♥
Davídek           ♥♥♥♥♥♥
Honzík             ♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.     ♥♥♥♥♥
Karolínka H.     ♥♥♥♥♥
Barunka           ♥♥♥♥♥
Sebík               ♥♥♥♥
Samík              ♥♥♥
Daneček           ♥♥♥
Andělka            ♥♥
Vaneska           ♥♥
Alexík               ♥
Sárinka            ♥
Lucinka            ♥

                           

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Julínek, Valentynka a Lucinka ♥


OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený
Omluveni:

NUTNÉ: odevzdejte do školy písanky: Karolína H., Lucie, Vanesa,
Ashley, 
Julius, Luis a Samuel
                                        

HODNOCENÍ: 
Chválím žáky, kteří pravidelně a dobře pracují!!! 
      
Projekt Vl : David 1*, Jan 1*, Karolína O. 1*, Veronika 1*,
                  Barbora 1*, Luis 1
Ryby Př: Barbora 1, David 1, Jan 1, Karolína O. 1, Julius 1
        Vv: Barbora 1, David 1, Jan 1, Karolína O. 1, Julius 1

Za aktivitu Čj: David 1, Veronika 1,1, Karolína O. 1,1, Jan 1,
                      Luis 1,1, Barbora 1, Valentyna 1, Daniela 1,
                      Karolína H. 1, Samuel 1
                M: David 1,1,1, Veronika 1,1, Karolína O. 1,1, Jan 1,1,
                     Luis 1,1, Barbora 1, Valentyna 1, Karolína H. 1, 
                     Daniela 1, Samuel 1
                Př: David 1, Veronika 1, Jan 1
                Vl: Luis 1

 

SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 19.3.

Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu středního:
        MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 68
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 63/5 (3 řádky) 
          
       Čt – čítanka „Pan pohádkář“ - číst
                           K. J. Erben
                          
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                                         (x, X, w, W...)                           

M –  ústně učebnice M str. 65, 66
        D.Ú. do sešitu M-D str. 63/2 (2 sl.)
                
        pracovní sešit str. 36 celá 
                     NE str. 37 - 40 necháme na konec škol. roku 
                             
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Lidé a čas
        Jak měříme čas a poznáváme dějiny
        učebnice str. 68 - 69 - pročtěte si
        pracovní sešit str. 34/5
                             
               
 – Jaro v přírodě
        učebnice str. 72, 73
        pracovní sešit str. 26/1, 2


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 19. 3. :

Karolínka O.   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Danielka        ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Honzík           ♥♥♥♥♥♥♥♥
Barunka         ♥♥♥♥♥♥♥
Julínek          ♥♥♥♥♥♥
Verunka         ♥♥♥♥♥
Davídek         ♥♥♥♥
Luisík            ♥♥♥
Samík            ♥♥♥
Tádík             ♥♥♥
Daneček         ♥♥
Lucinka           ♥
         
                     

CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Julínek, Valentynka ♥


OSTATNÍ ŽÁCI NEODEVZDALI V TOMTO TÝDNU NIC. Zamračený
Omluveni:

***NUTNÉ:odevzdejte do školy písanky: Karolína H., 
Lucie, Vanesa, Ashley, 
Julius, Luis, Tadeáš,
Samuel, Daniela, 

                                        

HODNOCENÍ: 
Chválím žáky, kteří pravidelně a dobře pracují!!! 
      
Projekt Vl : David 1*, Jan 1*, Karolína O. 1*, Veronika 1*,
                  Barbora 1*, Luis 1, Julius 1*
Ryby Př: Barbora 1, David 1, Jan 1, Karolína O. 1, Julius 1
        Vv: Barbora 1, David 1, Jan 1, Karolína O. 1, Julius 1

Za aktivitu Čj: Jan 1
                M: Julius 1, Veronika 1, Karolína O. 1, Jan 1, Barbora 1
                Př: 
                Vl: Veronika 1, Jan 1

 

SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 31.3.

 Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu středního:
        MOŘE, KUŘE
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 70-73
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 67/4 (5 vět) 
          
       Čt – čítanka "Vodník" a "Žralok" - číst
                           
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                              (číslice 1, 2, 3, 4, 5)                           

M –  ústně učebnice M str. 67-70
        D.Ú. do sešitu M-D str. 64/14 (2 sl.)
        pracovní sešit 2. díl  str.1, 2 
                                          
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl –  Nejstarší osídlení naší vlasti
        učebnice str. 70 - 72 - pročtěte si
        pracovní sešit str. 34, 35
                             
               
 – Jaro v přírodě
        učebnice str. 74, 75
        pracovní sešit str. 27/3, 4, 5

Vv - Nakresli, jak jsi prožil Velikonoce.


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy.

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní listy jsou k vyzvednutí ve škole. Vypracujte jej a budeme s nimi pracovat na online hodině. 

UČIVO DO 9. 4.

 Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu středního:
        STAVENÍ
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 74 a 76
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 71/4 (jen modré – vzor město) 
          
       Čt – čítanka "Orel" - číst
                           
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                              (číslice 6, 7, 8, 9, 10, 100)                           

M –  ústně učebnice M str. 71
        D.Ú. do sešitu M-D str. 65/2 (4 př.)
        pracovní sešit 2. díl  str. 3 
                                          
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl – Slované
        učebnice str. 73, 74 - pročtěte si
        pracovní sešit str. 36
                             
               
 – Jaro v přírodě
        učebnice str. 76 (ústně odpovědět na otázky nahoře)

 

       

Vv – Nakresli, jak jsi prožil Velikonoce

          (kdo ještě nenakreslil, dodělá a odevzdá)

     


POSÍLEJTE NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz
Písanky a obrázky noste do školy!

Usmívající sePOCHVALA ZA PILNOU PRÁCI do 9. 4. :

Davídek               ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka O.         ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Honzík                  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Luisík                   ♥♥♥♥♥♥♥♥
Barunka               ♥♥♥♥♥♥♥♥
Nikolásek             ♥♥♥♥♥♥♥♥
Verunka               ♥♥♥♥♥♥♥
Karolínka H.         ♥♥♥♥♥♥
Sebik                   ♥♥♥♥♥
Danielka               ♥♥♥♥
Samík                  ♥♥♥♥
Alexík                  ♥♥♥♥
Sárinka                ♥♥♥♥
Julínek                 ♥♥♥
Daneček               ♥♥
Andělka                ♥♥
Vaneska                ♥
         
                     

♥CHVÁLÍM žáky, kteří pravidelně pracují online: 
Verunka, Barunka, Davídek, Karolínka O., 
Honzík, Danielka, Julínek, Valentynka ♥


Omluveni: Lucie

***NUTNÉ:odevzdejte do školy písanky: Karolína H., 
Lucie, Vanesa, Ashley, 
Julius, Luis, Tadeáš,
Samuel, Daniela, 

                                        


SVOJI PRÁCI VYFOTOGRAFUJTE A POŠLETE
NA ADRESU: korejsova@zsobrnice.cz nebo odevzdejte ve škole.

UČIVO DO 16. 4.

Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu ženského
        ústně si projděte v učebnici Čj str. 77 - 79
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 73/6 (podtrhni podst. jména rodu středního) 
          
       Čt – čítanka "Ztroskotání lodi" - číst
                           
       Ps - napsat do písanky stranu dle předpisu 
                              (tiskací písmena A, B, …)                           

M –  ústně učebnice M str. 72, 73
        D.Ú. do sešitu M-D str. 66/2 (4 př.)
        pracovní sešit 2. díl  str. 4, 5 
                                          
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl – Pověsti o počátcích našich dějin
        učebnice str. 74, 75 - pročtěte si
        pracovní sešit str. 37
                             
               
 – Neživá příroda
       Horniny a nerosty
       učebnice str. 76, 77 (ústně odpovědět na otázky nahoře)
       pracovní sešit str. 27

UČIVO DO 30. 4.

Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu ženského a středního
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 77/4 (5 vět) 
          oranžová "doplňovačka" do str. 42
          žlutý prac. sešit str. 79

       Čt – čítanka "Jak Emil vytáhl Idičku..." - číst
                                                    

M –  2x pracovní list
        pracovní sešit 2. díl  str. 7 
                                          
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl – doplnit obrázky do malého sešitu
               
 – doplnit obrázky do malého sešitu

ŽÁCI, KTEŘÍ NECHODILI DO ŠKOLY, SI VŠE POTŘEBNÉ VYZVEDNOU V ŠATNĚ!!!
ZNOVU SE SEJDEME 3. 5.  ♥

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze máte cvičení na Have - Has. Látku máte v sešitech, můžete je k vypracování použít. Věty po doplnění Have - Has přeložte i do češtiny. Úkol doneste do školy, budeme s ním pracovat. Kdo nedochází do školy na výuku, prosím o odeslání na email či donést do školy ke kontrole. Online hodiny budou dle potřeby. 

UČIVO DO 14. 5.

Čj - Podstatná jména 
        vzory rodu ženského a středního
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 81/6 (4 vět) 
          oranžová "doplňovačka" do str. 45
          
       Čt – čítanka "O zpívající lípě v Telecím" - číst
                                                    

M –  2x pracovní list
        pracovní sešit 2. díl  str. 9 
                                          
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl – prac. sešit str. 38
               
 – prac. sešit str. 20

Anglický jazyk

Anglický jazykV příloze vám zasílám domácí úkol na téma předložky. Látku máte ve svých sešitech, tak si ji zopakujte a naučte. Cvičení si přepište do sešitů a vypracujte. Tento úkol budu kontrolovat a známkovat!! Prosím o vypracování. 

KARANTÉNA 4. A

NAŠE TŘÍDA JE DO 11.6. V KARANTÉNĚ !!! Návrat do školy 14.6. 

Dodržujte:
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků. Celou informaci od Krajské hygienické stanice si můžete přečíst ZDE.

KARANTÉNA - UČIVO do 11.6.


Čj - Shoda přísudku s podmětem 
        
        D.Ú. do sešitu Čj-D str. 120/2 (5 vět) 
                                       str.122/2 (7 vět)

          oranžová "doplňovačka" do str. 50
          
       Čt – čítanka "Divocí koně" - číst
                                                    

M –  1x pracovní list
        pracovní sešit 2. díl  str. 14 a 17

             M-D str. 85/2 (4 př.)
                     str. 86/11 (4 př.)     
                
             násobilka !!! perfektně naučit !!!

            
Vl – prac. sešit str. 41, 42, 44
               
 – prac. sešit str. 36, 37

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy