logotyp
Login
  • image 409
  • image 410
  • image 411
  • image 412
stranka-zakladni-skola-obrnice-okres-most-prispevkova-organizace-2

Školní družina

INFORMACE O PROVOZU ŠD

20.02. 2021

Naše školní družina má jedno oddělení. Do ŠD jsou přijímáni žáci prvního, druhého a třetího ročníku. V případě volné kapacity i žáci čtvrtého ročníku.
Provoz ranní družiny je umístěn v malé místnosti v přízemí, odpolední činnost pak probíhá v místnostech ve druhém patře školy. Níže najdete krátké informace o provozu družiny, plné znění pak v odkazu na konci článku. 

Provoz školní družiny
1. Provoz školní družiny se zahajuje v 6.00 hod. a končí v 16.00 hod. odchodem posledního žáka. 
2. Družina je v provozu po celý školní rok. Její provoz lze podle místních podmínek v období školních prázdnin přerušit.

Docházka do školní družiny

1. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti a odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce žáka oznámí písemně. 
2. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků.
 

Péče o bezpečnost žáků 
1. Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu. Příchod a odchod žáka je zaznamenán v docházkovém sešitě. 
2. V době pobytu ve školní družině, při přechodu žáků z budovy do budovy a na vycházkách odpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník.

V tomto odkazu najdete plné znění: Vnitřní řád školní družiny  a  Pravidla pro vybírání příspěvku

 

 

 

 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace
Mírová 167
435 21 Obrnice

Tel: +420 476 107 985
e-mail: reditel@zsobrnice.cz

IČ: 70982236
datová schránka: tb3mqdk

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy